Kutsume seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 15.11 Kohtla-Järve Keskraamatukogus

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega korraldab septembrist novembrini kestvat seminaride sarja „Kasvame koos“.  Sarja raames kutsume vabaühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid, laste ja peredega töötavaid spetsialiste ning lapsevanemaid 

seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse: positiivne vanemlus ja kuidas tulla toime sressiga"

Neljapäeval, 15. novembril kell 15.00, Kohtla-Järve Keskraamatukogu lugemissaalis 

Seminari eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks.


Loe veel...

Maakonna parimate noorte, kodanikuühenduste ja toetajate tunnustamine, esita oma kandidaat!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid avavad 01. oktoobrist kuni 17. Novemberini 2017 kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele ning tunnustamiks konkurssi Noor “Sädemeke” 2017!

V Ida-Virumaa Noorfoorumi raames toimub Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate ning noorteühenduste, noosootöötajate ja aktiviste (noorte valdkonnas)  pidulik tunnustamine Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

  1. Aasta vabaühendus 2017. Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides.
  2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2017. Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
  3. Aasta vabatahtlik 2017. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
  4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2017. Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
  5. Noor “Sädemeke” 2017. Tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendiga

Elektrooniline vorm kandidaatide esitamiseks http://foorum.sscw.ee/tunnustus/kandidaadi-elektrooniline-vorm/

Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:  Vassili Golikov, vassili at sscw dot ee, +372 55602 993

V Ida-Virumaa Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2017

Kutsume Teid osalema V Ida-Virumaa Noortefoorumil 2017 “Co-Management: teel koostööle poole”, mis toimub reedel, 24. novembil kell 11.00 – 16.30 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline selgub lähiajal. Päeva lõpus toimub essee- ja fotokonkursi võitjate tunnustamine ning noore tunnustamine konkursis ” Sädemeke “.

Foorumi pea teemaks: dialoog noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel peale haldusreformi teostamist ja noorte 16+ hääletamist kohalikuomavalitsuste valimistel.

Foorumi ajakava http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2017/

Foorumile saab registreerida kuni 20. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda Elizaveta Cheremisina poole – elizaveta@sscw.ee  telefon 56813939.

SSCW laste ja noorteabi fondi stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. Märts 2018

MTÜ Sillamäe Lastekatise Ühingu laste ja noorteabi fond  kuulutab välja stipendiumi I taotlusvooru 2018. Fondi stipendiumite eesmärgiks on toetada lapsi ja tugevdada nende võimet haridusprobleeme lahendada, soetada spordivarustust, reisida, osaleda erinevates võistlustes ning uute oskuste õppimiseks. 

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 19-aastased abivajavad, vanemliku hoolitsuseta jäänud ning asendushooldusel elavad lapsed ja noored (s.h lapsed ja noored kes elavad turvakodus, asenduskodus, perekonnas hooldamisel); eestkoste, üksikvanemaga ja lasterikastest peredest lapsed ja noored.  

Aastal 2018 on ühe stipendiumi suurus kuni 300 eurot ja selle samise taotlust tuleb esitada hiljemalt 1.märts 2018 


Loe veel...

Sillamäe Lastekaitse Ühingu uus raamat "Euromed: Haridus ilma piirideta"

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös partneritega väljastas uus raamat.

Käesolev õppejuhend on valminud projekti "Euromed: Education withouth borders" raames. Õppejuhendi koostamist rahastas Anna Lindh Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium. Projekti toetas strageegiline toetaja Tallink Grupp.

Väljaande „Euromed: haridus ilma piirideta“ loomise esmane eesmärk oli julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik. Käesolev juhend võimaldab saada ülevaadet meie erinevustest ja sarnasustest ja meetodidest mille läbi ehitada ühist tulevikku. Me teadvustame, et koostöö on meie eesmärkide saavutamiseks kriitilise tähtsusega.

Meie projekti kaudu, mille raames antud juhend sai valmis, kogunesid noored kümnest partnerriigist, et läbi arutelude, kohtumiste ja raske töö leida lahendusi ühistele probleemidele. Kõik need kogemuste ja parimate praktikate vahetamised tõid kaasa palju kultuuridevahelise dimensiooniga ideid mida saab kasutada nii noorsootöös, mitteformaalses hariduses kui ka üldhariduskoolis.


Sillamäe Lastekaitse Ühing tänab kaasautoreid ja toetajad nende panuse eest.

Head lugemist!

 

 

(Laadi kogumik klikides pildi peale)

Õppejuhend on inglise keeles.

 

 

Tule Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeks

ÜHINGU LIITUMISE 2 SAMMU:

1. Täida liikmeks astumise AVALDUS (word)

2. Saada avaldus Sillamäe Lastekaitse Ühingule (kas prinditud või digitaalne)

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 39a, Sillamäe 40233, Eesti
"Liikmeks Astumine"  
või digitaalselt allkirjastatud  e-mailile info@sscw,ee

 


 

    

Tasuta juristi abi

 

TAOTLE STIPENDIUM


Taotluste (Word) esitamise tähtaeg 
01.03.2018

Osale 24.11

 

 

 

SSCW 2017 Partnerid

 
 

 


SSCW
 Veebilehte toetavad: 

 

 

Copyright © Sillamäe Lastekaitse Ühing 2017 | Kontakt | Kasutustingimused | Sisukaart