Kolmapäeval, 20. septembril algas lapsevanematele ja laiemalt kogukondadele suunatud teavituskampaania põhisõnumiga “Lapsevanem küsib - meie leiame lahenduse!”.

Kolmapäeval, 20. septembril algas lapsevanematele ja laiemalt kogukondadele suunatud teavituskampaania põhisõnumiga: “Lapsevanem küsib - meie leiame lahenduse!”.

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Riik toetab laste kasvatamist ja vanemaks olemist läbi kombineeritud toetuste ja teenuste süsteemi ning luues meestele ja naistele võrdsed võimalused töö- ja pereelu ühitamisel. Lastega tegelemisel on väga oluline, et iga lapse õigused ja heaolu oleksid tagatud, mistõttu töötame selle nimel, et Eestis oleks hästi toimiv valdkondadeülene lastekaitsesüsteem. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu seekordne kampaania kutsub märkama ning teavitama abivajavast lapsest ning tutvustab erinevaid viise, kuidas peresid toetada, sealhulgas positiivse vanemluse programmi „Imelised aastad“.

Kampaania eestvedaja, Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhataja Irina Golikovi  hinnangul on suur väljakutse osata näha oma lapses iseennast. “Kampaania annab mõtteid, mida saame ise teismelise või vanemana teha, et meie suhted oleksid paremad. Kiiresti muutuvas maailmas on oluline lapsevanemaid toetada. Vanemad vajavad teadmisi lapse arengust ja praktilisi nõuandeid, et tulla toime uutes, enda lapsepõlvest täiesti erinevates tingimustes. Ei ole probleemset last või lapsevanemat” rääkis Irina Golikova.

Sotsiaalministeeriumi nõunikul Ann Lind-Liiberg sõnul Lapsevanemaks olemine on tähtis ülesanne, mis alati ei tule ega peagi tulema loomulikult. "Oluline, et emad ja isad julgeksid küsida abi juba esimeste raskuste tekkimisel, ega laseks probleemide lumepallil veereda suuremaks. Märgata seda, et lapsevanemal on raske või olla tema küsimustele vastamiseks olemas, saab iga lapsega ja perega töötav spetsialist. Koostööprojektid, mis ühendavad spetsialiste, ühendavad kaudselt ka kõiki peresid ja nende rõõme ning muresid. Loodame, et käesolevast projektist tuleb palju häid ideid ning selle tulemusena saavad paljud lapsevanemad toetust ja abi. Julgustame Virumaa lastele pühendunud organisatsioone mõtlema positiivse vanemluse edendamise peale, kuna see on oluline õnnelike laste kasvamiseks" lisas Ann Lind-Liiberg. 

Sotsiaalkindlustusamet lastekaitse osakonna nõunik Marika Laanemäe "Lapsevanem küsib meie leieme lahenduse" ning kas positiivne vanemlusega saame tagada parema laste heaolu? Kui märkad abivajavat last, siis teavita kohaliku omavalitsuse üksust või helista lasteabitelefonil 116 111. Lapse heaolu eest vastutavad lapse vanemad, vajadusel toetavad neid riik ja kohalikud omavalitsused. Toetamise juures on tähtis, et teenused oleksid võimalikult kättesaadavad ja vastaksid lapse vajadustele".

20. septembril kell 11.00 toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledzis kampaania algust tähistav infoseminar. Selle aasta kampaania sõnum on: „Lapsevanem küsib - meie leiame lahenduse!“. Tegemist on eelmise Sillamäe Lastekaitse Ühingu Lastekaitse programmi raames toimuvad projekti X korda toimuva projektiga „Kasvame koos: tartk ja tugev pere”.

Lisainformatsioon infokampaaniast saab leida veebilehel: www.sscw.ee

Kampaania „Kasvame koos” korraldaja on Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Kampaaniat toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustus amet, Rajaleidja Keskus, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ja Tallink Grupp 

20. Septembrist stardib Virumaa piirkonnas infokampaania "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse"

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega  korraldab infokampaania raames septembrist novembrini kestvat seminaride sarja „Kasvame koos“.

Sarja raames kutsume vabaühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid, laste ja peredega töötavaid spetsialiste ning lapsevanemaid

I seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse: koostöö sotsiaalvaldkonnas"  kolmapäeval,  20.septembril kell 11.00,  Tartu Ülikooli Narva Kolledž aud. 215

Seminaride eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks.

Seminaride peamisteks funktsioonideks on tõsta inimeste/spetsialistide ja vabaühenduste teadlikust, arendada eestkostet, kaasata huvigruppe ja tutvustada ning arutada ka teiste organisatsioonidega sotsiaal valdkonnas (lastekaitse seaduse, hooldekanne seadus uuendused/reformid, rahastamine, koostöö võimalused jt) toimuvaid muudatused ja olemas olevad probleemid.

Seminaride jooksul tutvustatakse järgmisi teemasid: riiklik lastekaitse ja perepoliitika, perevägivalla ja tervishoiu olukord Ida-Virus, stressist vabanemine, haridusvaldkonna avalikud teenused ja tugi, KOVide laste ja perede heaolu profiil ja arengukavad, haldusreformi mõjud sotsiaalsete teenuste ja heaolu tagamisele, maakondlikult tähtsad algatused/edukad vabaühendused ja nende mõju ühiskonnale, riiklikud ja kohalikud teenused sotsiaalvaldkonnas, koostöö kohaliku omavalitsuse, riiklike asutuste ja vabaühenduse vahel.

Seminarid toimuvad:

  • Narvas (Tartu Ülikooli Narva Kolledžis) 20.09.17 kell 11.00
  • Lüganuse Vald (Maidla Põhikoolis) 04.10.17 kell 17.30
  • Kiviõlis (Kiviõli Vene Koolis) 05.10.17 kell 15.00
  • Kohtla-Järve (Kohtla – Järve Keskraamatukogus) 25.10.17 kell 17.00
  • Rakvere (Rakvere Sotsiaalkindlustusametis) 21.11.17 kell 10.00
  • Jõhvi (Jõhvi Vallavalitsuses) 22.11 kell 10.00

Registreeri ennast veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=13191 

Rohkem infot veebilehelt: www.sscsw.ee

Esimesed 30 inimest osalevad tasuta, järgmistele osalustasu 5 eurot. KES EES, SEE VÕIDAB!


Loe veel...

SSCW laste ja noorteabi fondi stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. Märts 2018

MTÜ Sillamäe Lastekatise Ühingu laste ja noorteabi fond  kuulutab välja stipendiumi I taotlusvooru 2018. Fondi stipendiumite eesmärgiks on toetada lapsi ja tugevdada nende võimet haridusprobleeme lahendada, soetada spordivarustust, reisida, osaleda erinevates võistlustes ning uute oskuste õppimiseks. 

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 19-aastased abivajavad, vanemliku hoolitsuseta jäänud ning asendushooldusel elavad lapsed ja noored (s.h lapsed ja noored kes elavad turvakodus, asenduskodus, perekonnas hooldamisel); eestkoste, üksikvanemaga ja lasterikastest peredest lapsed ja noored.  

Aastal 2018 on ühe stipendiumi suurus kuni 300 eurot ja selle samise taotlust tuleb esitada hiljemalt 1.märts 2018 


Loe veel...

Tule Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeks

ÜHINGU LIITUMISE 2 SAMMU:

1. Täida liikmeks astumise AVALDUS (word)

2. Saada avaldus Sillamäe Lastekaitse Ühingule (kas prinditud või digitaalne)

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 39a, Sillamäe 40233, Eesti
"Liikmeks Astumine"  
või digitaalselt allkirjastatud  e-mailile info@sscw,ee

 


 

    

Tasuta juristi abi

 

TAOTLE STIPENDIUM


Taotluste (Word) esitamise tähtaeg 
01.03.2018

Osale...

 

SSCW 2017 Partnerid

 
 

 


SSCW
 Veebilehte toetavad: 

 

 

Copyright © Sillamäe Lastekaitse Ühing 2017 | Kontakt | Kasutustingimused | Sisukaart