Projekti „Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda“

Projekti „Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda“ eesmärgiks on viia Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku tegevus uuele tasandile läbi võrgustiku liikmete võimestamise ja võimekuse tõstmise ning võrgustiku  tegevuse eesmärgistamise ja arengu soodustamise.

Projekti raames viiakse läbi tegevusi kahel peamisel suunal:

I Võrgustiku siseste oskuste arendamine: Liikmetele viiakse läbi koolitusprogramm, mis hõlmab muu hulgas kommunikatsioonioskuseid, koostööoskuseid, projektikirjutamise/juhtimise oskuseid ja huvikaitse arendamise oskuseid, et võimestada organisatsiooni ennast ja tugevdada tema rolli võrgustikus.  

II Võrgustiku arengu soodustamine: projekti raames pannakse paika võrgustiku missioon, visioon ja arengustrateegia (koos tegevuskavaga), arendatakse koostööd ning tutuvustatakse võrgustiku tegevuste ja eesmärke laiemalt. Võrgustiku alakomisjonide töö väljaarendamine läbi temaatiliste kaasamise ja kommunikatsiooni seminaride.

Tegevuskava:

1. Võimekuse tõstmise alane koolitusprogramm (26-27.09, 23-24.10, 28-29.11, 17.12 ja 19.12.2015)

2. Kaasamise ja kommunikatsiooni seminarid ( 22. Jaanuar, Marts, Aprill, Mai ja Juuni 2016)

3. Arenguseminarid (30. Jaanuar, Veebruar, Mai, August ja September 2016)

4. Ümarlaud Ida-Viru maavalitsuses (Oktoober 2016)
 

Rohkem infot leiab: www.ivkv.ee

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital