Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus tänasel päeval on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 120 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Projekte viiakse ellu koostöös erinevate riigiasutuste, haridus- ja kultuuriasutuste, teiste mittetulundusühenduste, kohalikke omavalitsusüksustega, Ida-Virumaa Maavalitsusega ja Ministeeriumitega ning rahvusvahelisel tasandil ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga ja teiste huvigruppidega.

NB!  Peamenüüs projektide alla on täpsem info hiljutiste ning käimasolevate projektide kohta.