Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

10.05.2022

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel.

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus ekspertidel jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames valmistati kaks arengukoostöö projektitaotlust mida esitati EL toetusprogrammide raames 2022 - 2023 a.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldati rahvusvaheline konverents, mis toimus 1-4.05.2022 Narvas ja Narva-Jõessus, Eesti kui sümboolse kohana mis ühendas Green Habito võrgustiku sellel raskel ajal, et toetada Ukraina kogukonna ning välja töötada võrgustiku ühine pöördumine Vene kodanikuühiskonna poole panustada Vene-Ukraina sõda lõpetamisele.

„Green Habito“ Võrgustiku aastakonverents “Kodanikuühiskonna ideed Euroopa jätkusuutlikuks ja turvaliseks tulevikuks” oli 3 täispäevane konverents ja aastakoosolek, mis koondas ainulaadse Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku. Konverentsil arutati kodanikuühiskonna rolli ülemaailmse jätkusuutlikkuse saavutamisel, lisaks sellele kuidas kodanikuühiskond saaks edendada kohalikul tasemel arengueesmärgid ning tõsta osalejate teadlikkust 4 võtmeküsimustest: rahu edendamine ja head tavad,  uuenduslikud meetodid ja olemasolevad lahendused, solidaarsus Euroopa kodanikuühiskonna ning demokraatia.

Konverents sisaldas intensiivset programmi peakõnedest, diskussioonidest ja töögruppidest (kus kõik huvigrupid arutasid peamised teemad ja valmistasid ette oma ettepanekuid otsuste tegijatele ja fondidele) ja aruteludest.

Konverents rõhutas, et kodanikuühiskonnal on tähtis roll ÜRO arengueesmärkide saavutamisel kohalikul tasemel ning vabakonna esindajate on vaja arendada omavahelist koostööd rohelise, sotsiaalselt kestliku ja turvalisuse maailma saavutamisel. Konverentsi tulemusena valmistati ühine pöördumine Euroopa ja Venemaa kodanikuühenduste poole lõpetada Venemaa-Ukraina sõda ja pidada läbirääkimised. Välis eksperdid on tutvunud Eesti kodanikuühiskonna vabaühenduste tööga (Ida-Virumaa piirkonnast) ning jagati vestluse ja arutelu kaudu oma kogemust ja visiooni kuidas paremini seista oma huvide eest.

Teise märkamis väärse üritusena oli Euroopa Aktiivse Kodanike Nädala raames toimuv konverents „ “Kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: samm edasi või tagasi” ning kõrval üritused (töötoad, arutelud, õppevisiite kultuurporgramm), mis toimusid programmi “Towards inclusive and Sustainable Europe” raames. Lisainfo: www.inclusiveurope.eu

Festival oli 5-päevane sündmusterohke programm, mis pakkus sisukaid arutelusid mille kõige keskmes oli integratsioon ja kaasamine. Lisaks sellele toimusid intensiivseid diskussioone, rahvusvaheliste partnerite ja Eesti võõrustajate poolt läbiviidavaid koolitusi ja  põnevaid töötubasid, töörühmi (Euroopa Liidu integratsiooni- ja rändepoliitika saavutustest ja EL ja haavatavate rühmade aktiivsesse sotsiaalsesse ellu kaasamise olulisusest), õppereise ja kultuurietendusi (kohalikud ja rahvusvahelised), laadat, uute projektiettepanekute väljatöötamist ning võrgustumist. Euroopa Aktiivsete Kodanike Nädal tõi kokku praktikud, poliitikakujundajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, noored, meedia esindajad ja valitsusametnikud, nende hulgas olid ka 8 kõrgetasemelised eksperte kes panustasid sisuliselt konverentsi läbiviimisel ning uute oskuste õppimisel ja vaadete tutvumisel

Festivali ja konverentsi eesmärk oli uurida ELi integratsiooni ja kaasamise tegevuskava 2021–2027 rakendamist, tõsta teadlikkust sisserändajate ja vähemuste täieliku kaasamise olulisusest kodanikuühiskonda, samuti teadvustada ja mõista  erinevate maailmavaadete, tavade ja eluviiside loomulikkust, toetada sisserändajate ja vähemuste kogukondi oma õiguste ja kohustuste teostamisel ühiskonnas ning suurendada nende kuuluvustunnet nii kohalikku kui euroopa kogukonda.

Ürituse fookuseks oli Euroopa aruande esitlus pagulaste, migrantide ja vähemusrahvuste olukorrast erinevates ühiskonnaelu aspektides, mis on koostatud rahvusvaheliste partnerite poolt programmi “Kaasav Euroopa” raames.

Iga välisekspert aktiivselt osales programmis ning panustas konverentsidel kõnepidamise, töögruppi juhtimise ja töötuba läbiivimise või ürituse modereerimise näol.

Konverentsidel ja kõrval üritustel aktiivselt panustanud järgmised eksperdid: Amb. Hatem Atallah (Tuneesia), Michalis Kavuklis (Kreeka),Stefanos Vallianatos (Kreeka), Eleftheria Flaktaki(Kreeka), Mohamed Adel Alkadar Albaghdadi (Holland), Mette Brogden (USA), Nikolai Tsvjatkov (Moldova), Mercedes Valladares (Hispaania).

Rahvusvaheliste ekspertide osalemist Eestis toimuva aasta konverentsil, festivalil ja kõrval kohtumisel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu. 

 
 

KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

14.09.2020

We Love Sousse (Tuneesia kodanikuühendus), Konrad Adenauer Foundation ning Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös rahvusvaheliste partneritega ning PCI võrgustiku kokku saamisel korraldati rahvusvaheline konverents Rahvusvaheline konverents “Building Together the Future UN We Want”, mis toimus 6-10.09.2020 Sousse, Tuneesias. Lisaks sellele Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajad pidasid ühis töökooslek mille raames valmistasid ette projektitaotluse tuleva aasta tegevuste jaoks. 

“ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu mis oli 2 ettevalmista kohtumine EuroMed ja Aarfira regiooni vahel. Tuneesias toimunud rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus oli avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel.

Ürituse peaeesmärk oli arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa ja Aafrika vahel läbi poliitilise dialoogi, noorte võimestamise eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad panustasid keskonna ruumi loomisega ning avara ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Teine kohtumine panustas globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistamisprotsessile, mis leiab oma lõppu 2020. aasta oktoobris Eestis.

Rahvusvahelise konverentsi raames arutleti järgmised teemad paneeldisskussionide ja töötubade raames:

  • Peace what new peace building model for the future UN
  • Sustainability
  • Human Rights and Digitalisation
  • Climate Change

Konverentsis pidas võtmekõnet ning osalenud konverentsi kaas moderaatorina Vassili Golikov (Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmide juht) ja paneeldiskussionis ja töötoas (inimõigused ja digitalisatsioon ning kodanikuühiksond) Maria Laura Rajala (kommunikatsioonijuht, ekspert)

Rohkem infot leiab konvernetsist ja ekspertidest veebilehel: www.unsg.ee 

Rahvusvaheliste eskpertide osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja teiste kohtumiste osalemisel toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu. 

 

Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

01.09.2020

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Peace Child Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad huvilisi 18. septembril 2020 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni", mis toimub Tallinnas Tallink Spa Hotellis.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konverents see on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Osavõtu palume registreerida hiljemalt 15. septembriks 2020 siit.

Loe veel...

3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus

05.12.2019

3. detsembril 2019 toimus kaheosaline meistrikursus eorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakooli  õpilastele ja huvitatud noortele. Samal päeval õhtul toimus Robert Ikiz esimine kontserdil Philly Joe’s džässiklubis. 4. detsembil 2019 a. Rootsi eskpert Robert Ikiz kohtus ka Otsa kooli direktori Ivo Lille ja rütmimuusika suuna õpetajatega. 

Loe veel...

28.11.2019 27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)

01.10.2019 Ootame noori osalema noortele suunatud küsitluses noorte hoiakute ja teadlikkuse soolise võrdõiguslikkuse küsimustes

01.09.2019 Kutsume Seminarile “Hoolin, kaasan ja mõistan”13. septembril 2019, Narva Keeltelütseumis

15.08.2019 KUTSUME NOORTE SUKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 TallinnasKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 Tallinnas

20.10.2018 VI Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2018

11.10.2018 Egiptuse delegatsioon osaleb Jõhvis toimuval konverentsil ja avab Narvas näituse "Vana ja kaasaegne Egiptuse ajalugu".


Arhiiv