Olete oodatud rahvusvahelisele konverentsile “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud? 7-8.06.24 Tallinnas

24.05.2024

Hea Noor, Kodanikuühiskonna esindaja!

Kutsume Teid osaleda rahvusvahelisel konverentsil “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”, mis toimub 7-8. Juuni 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa kell 10.00 

Konverentsi eesmärgiks on laiendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi noorte ja otsustajate (poliitikud, muutuste tegijad ja mõjutajad) vahel, kes mõjutavad Euroopa demokraatia tulevikku, ning parandada noorte arusaamist inimõiguste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnaülesest lähenemisest, arendades osalejate individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Konverentsi raames soovime luua mitmekesise ja kultuuridevahelise noorte koostöövõrgustiku ja sotsiaalse kapitali noorte ja kogukonna, aga ka riigiasutuste vahel. Lisaks sellele levitada noorte sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse. Konverents on pühendatud noortele (vanuses 16+), õpetajatele, otsustajatele, kodanikuühiskonna esindajatele, poliitikutele ja meediale, et edendada koostööd, dialoogi ja süvendada osalejate teadlikkust võtmeküsimustes noorte ja ühiskonna jaoks globaalsete muutuste ajal. 

AJAKAVA
Konverentsi ajakava leiad siit: https://democracy.sscw.ee/ajakava


REGISTREERIMINE
Registreerimine on avatud kuni 3. juunini 2024  veebist: democracy.sscw.ee/registreerimine
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1103781090731414/
NB! Osalemine on võimalik kas ühel või kahel päeval (vastavalt noorte soovile ja vaba kohtadele) 

Loe veel...

KÜSK toetas SLÜ eksperti osalemist rahvusvahelisel koolitusel "Jätkusuutlikud toidusüsteemid Põhjamaades ja Balti riikides, mis toetavad noorte jätkusuutlikke ja tervislikke eluviise", 10-12.05.2024, Göteborg, Rootsis

14.05.2024

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus Sillamäe LÜgu programmide juhile (Vassili Golikov) koolitada Põhjamaade-Balti riikidest tulnud vabaühendusi ning jagada kogemusi ja teadmisi osalejatega rahvusvahelisel koolitusel "Jätkusuutlikud toidusüsteemid Põhjamaades ja Balti riikides, mis toetavad noorte jätkusuutlikke ja tervislikke eluviise", mis toimus 09-12.05.2024 Göteborgis, Rootsis. 

Programmi raames viis läbi Eesti ekspert töötuba ning tutvustas Eesti kultuuri ja jätkusuutliku elustiili propageeriva programmi (mis sai edukalt teostatud Eestis) ning väljatöötatud tööristaid (õppejuhend ja veebikeskond). Töötuba läbiviimisel keskendus programmide juht toidukultuurile ja Eesti eripärale, toidujäätmed ja toidujäätmete tekke vältimisele (tuues olemas olevad parmat praktikat) ning tutvustades peagused noorte tarbimisharjumusi.

Lisaks sellele toimus õppevisiit Burgarden Gümnaasiumi kööki, et jagada omavahelist praktilist kogemust ja õppida Põhjamaade toidukultuuri.  Koolitusel osalesid vabaühenduste esindajad, nooredliidrid, valdkondlikud spetsialistid. Sillamäe LÜ on aastaid tegutsenud rahvusvahelise tasemel ning edendand koostööd erinevate vabakonna tegutsejatega nii Euroopa Liidus kui ka otseselt Balti ja ühe enam Põhjamaade riikidega.
Koolituste järel õnnestus läbi viia ühist koostöökohtumine, mille raames sai kokkupandud esialgse koostööprojekti plaan mida esitatakse rahastamiseks Põhjamaade Ministrite Nõukogule. Kohtumiste raames Sillamäe LÜ programmide juht Vassili Golikov tutvustab organisatsiooni rahvusvahelised algatuseid ja 28.11 – 1.12.2024 Narvas toimuva temaatiliselt katuva rahvusvahelise konvernetsi õiglase rohepöörest (conference.sscw.ee).

SLÜ on ühise Põhja- Baltimaade ühise programmi juhtpartner ning jagab väärtusliku kogemust ja praktikat, ühineb kõiki partnereid ja juhib tuleviku projekti koostamise protsessi. Osalemine koolitusel suurendas nii ühingu töötaja võimekust ja teadlikkust kui ka laienes organisatsiooni rahvusvaheline põhitegevust ja mõjutas positiivselt organisatsiooni mainele, võime lahendada ühiseid väljakutseid, kuna nii Eestil, Rootsil, Taanil, Soomel kui ka Islandil on mõnes mõttes sarnased muret ühiskonna arendamisel ning vabakonna võimestamisel. Lisainfo projekti kohta leiab siit 
Põhjamaade-Balti koostöö: Põhjamaade toidukultuuri avastamine ja säästva tarbimise parandamine noorte vahel (2024). 

Projekt eesmärgiks on suurendada noorte teadmisi jätkusuutliku Põhjamaade toidukultuuri süsteemist ning parandab nende harjumusi ja oskusi seoses jätkusuutliku eluviisiga meie kogukondades, muutes tarbimisharjumusi ja tervislikke valikuid ning tugevdades noorte rolli mitmekordistajana.

Rahvusvahelise eksperdi osalemist Eestis toimuva konverentsil ja kõrval kohtumisel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu

Green Habito aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ toimus Tallinnas 25-28 mai 2023

29.05.2023

Green Habito Network conference 2023


Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Green Habito võrgustiku liikmetega ja teiste partneritega  korraldas rahvusvahelise aastakonverentsi Green Habito 2023, mis toimus 25.-28.05.2023 Tallinnas, kus osalejad on arutlenud kodanikuühiskonna kaasamise ja olulisuse üle sellistes küsimustes nagu ringmajandus ja innovatsioon, kodanikuühiskonna, valitsuse ja ärivõrgustike koostöö, millised on praegused tarbimisharjumused ja kuidas saaksime neid säästvasse elustiili integreerida ning lõpuks avastada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli võitluses roheline üleminek ja säästev areng.

Konverentsi teostamine sai võimalik tänu meie peamiste rahastajatele ja toetajatele nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Tänu nende toetusele said kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, eksperdid, ettevõtete ja valitsuste esindajad jagada konverentsil osalejatega oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi ning jagada parimaid praktikaid rohelise ülemineku ja ületarbimise teemadel. Kõrvalsündmusena koostati koostöökohtumistel kaks arengukoostööprojekti ettepanekut, mis esitatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja EL toetusprogrammide 2023-2025 raames. 

Loe veel...

KÜSK toetas SSCW juhtkonna esindaja osalemist projektitaotluse valmistamise koosolekutel Soomes ja Islandil, mis toimusid 5-14.05.2023

17.02.2023

Soome ja Islandi koostööpartneri kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkonna esindaja (Vassili Golikov, programme juht) 5-7.02.2023 Helsingis, Soomes ning 7-14.07.2023 Islandil rahvusvahelisel koostöökohtumistel, et kaardistada koostöövaldkondi (haridus, kultuur, noorsootöö, säästev areng, roheline majandus, demokraatia, vaesuse võitlemine ja kodanikuühiskonna areng) ja ühised väljakutseid, saades teavet kodanikuühiskonna toimimisest ja arengu võimalustest ning koos ühingute ja huvigruppide esindajatega kokku panna projektitaotlus ja esitada Põhjamaade Ministri Nõukogu Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetusprogrammi raames,. 

Kuid enne projektitaotluse ettevalmistava koosoleku toimumist pidasid partner läbirääkimised koostööpartneritega  Soomes - Fimigrant RY ja Suomen YK-liitto ning Islandil - Nýheimar Knowledge Centre (Hofn) ja PEPP Ísland (Reykavik), et paremini tunda missugused tegevused iga organisatsioonid hetkel teostavad ning missugused arengu oodatused tuleviku koostööst on oodata. 

Loe veel...

10.02.2023 KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist julgeoleku ja kodanikuühiskonna 2023 konverentsil ja kõrval üritustel. 1-5.02.2023 Tallinnas ja Narvas

20.10.2022 KÜSK toetas SSCW juhtkonna osalemist rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ja koostöö koosolekutel, mis toimusid 9-16.10.2022 Rhodosel, Kreekas

10.05.2022 Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

14.09.2020 KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

01.09.2020 Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

05.12.2019 3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus


Arhiiv