KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist rohe-ja digipööre ning kultuuridevahelilse suhtlemise konverentsil ja kõrval üritustel. 28.11-6.12.2023 Tallinnas ja Narvas

10.12.2023

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus kutsutud kõrgel tasemel eksperdil (T.E. Amb. Hatem Atallah, Tuneesia) jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames kinnitati EuroMed võrgustiku positiivsed koostöötulemusi vabaühendute vahel ning heaks kiidetud tegevuskava aastateks 2024-2026 suhtes ja valmistati EuroMed võrgustiku aastakonverentsi 2024 sisu, mille peamine fookus on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning naiste olukorra parendamine (võimestamine ning soopõhise vägivalla võistlemine). EudoMed võrgustiku aastakonverents toimub 1-3. Märts 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europas.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldas rahvusvaheline rohe-ja digipööre konverents pealkirjaga "Õiglase rohe-ja digipööre suunas noorte oskuste arendamise kaudu" , mis toimus 1-2.12.2023 Tallinnas, Hestia Hotel Europas ning selle järel osales kutsutud väliseksper mitmes kõrval tegevustes 3-6.12.2023 (vabaühendustega ja Välisministeeriumiga arutelu koosolekud, õppevisiit, avalik loeng kooliõpilastele, võrgustiku juhatuse koosolek ning EL CERV projektitaotluse ning 2024 aasta konverentsi valmistamist) mis rikkastasid EuroMed dialoogi ning Eesti ühiskonna teadliku ja suutlikus paremeni tunda piirkonda ja ühiskondliku muret. 

Loe veel...

Green Habito aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ toimus Tallinnas 25-28 mai 2023

29.05.2023

Green Habito Network conference 2023


Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Green Habito võrgustiku liikmetega ja teiste partneritega  korraldas rahvusvahelise aastakonverentsi Green Habito 2023, mis toimus 25.-28.05.2023 Tallinnas, kus osalejad on arutlenud kodanikuühiskonna kaasamise ja olulisuse üle sellistes küsimustes nagu ringmajandus ja innovatsioon, kodanikuühiskonna, valitsuse ja ärivõrgustike koostöö, millised on praegused tarbimisharjumused ja kuidas saaksime neid säästvasse elustiili integreerida ning lõpuks avastada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli võitluses roheline üleminek ja säästev areng.

Konverentsi teostamine sai võimalik tänu meie peamiste rahastajatele ja toetajatele nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Tänu nende toetusele said kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, eksperdid, ettevõtete ja valitsuste esindajad jagada konverentsil osalejatega oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi ning jagada parimaid praktikaid rohelise ülemineku ja ületarbimise teemadel. Kõrvalsündmusena koostati koostöökohtumistel kaks arengukoostööprojekti ettepanekut, mis esitatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja EL toetusprogrammide 2023-2025 raames. 

Loe veel...

KÜSK toetas SSCW juhtkonna esindaja osalemist projektitaotluse valmistamise koosolekutel Soomes ja Islandil, mis toimusid 5-14.05.2023

17.02.2023

Soome ja Islandi koostööpartneri kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkonna esindaja (Vassili Golikov, programme juht) 5-7.02.2023 Helsingis, Soomes ning 7-14.07.2023 Islandil rahvusvahelisel koostöökohtumistel, et kaardistada koostöövaldkondi (haridus, kultuur, noorsootöö, säästev areng, roheline majandus, demokraatia, vaesuse võitlemine ja kodanikuühiskonna areng) ja ühised väljakutseid, saades teavet kodanikuühiskonna toimimisest ja arengu võimalustest ning koos ühingute ja huvigruppide esindajatega kokku panna projektitaotlus ja esitada Põhjamaade Ministri Nõukogu Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetusprogrammi raames,. 

Kuid enne projektitaotluse ettevalmistava koosoleku toimumist pidasid partner läbirääkimised koostööpartneritega  Soomes - Fimigrant RY ja Suomen YK-liitto ning Islandil - Nýheimar Knowledge Centre (Hofn) ja PEPP Ísland (Reykavik), et paremini tunda missugused tegevused iga organisatsioonid hetkel teostavad ning missugused arengu oodatused tuleviku koostööst on oodata. 

Loe veel...

KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist julgeoleku ja kodanikuühiskonna 2023 konverentsil ja kõrval üritustel. 1-5.02.2023 Tallinnas ja Narvas

10.02.2023

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas rahvusvahelise eksperti Professor Mette Brogden, Arizona Ülikoolist, USA (hetkel elava Accras, Ghanas) osalemist rahvusvahelistel konverentsil ja kõrval üritustel.

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus kutsutud kõrgel tasemel eksperdil jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames valmistati järel USA-Eesti järel kohtumist Juunis 2023 Arizonas ning pidada inimõiguste konverents Arizona Ülikooli tudengite, vabakonna ja kohaliku kogukonna liikmetele.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldas rahvusvaheline julgeoleku ja kodanikuühiskonna konverentsi, mis toimus 2-5.02.2023 Narvas ja Narva-Jõessus, Eestis. Narva kui sümboolse kohana ühendas Green Habito võrgustiku ja rahvusvahelised esindajad sellel raskel ajal, et toetada Ukraina kogukonda, arutada kodanikuühiskonna tähtsad küsimused  ning välja töötada võrgustiku ühine deklaratsioon Vene kodanikuühiskonna poole panustada Vene-Ukraina sõda lõpetamisele.

Loe veel...

20.10.2022 KÜSK toetas SSCW juhtkonna osalemist rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ja koostöö koosolekutel, mis toimusid 9-16.10.2022 Rhodosel, Kreekas

10.05.2022 Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

14.09.2020 KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

01.09.2020 Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

05.12.2019 3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus

28.11.2019 27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)


Arhiiv