KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

14.09.2020

We Love Sousse (Tuneesia kodanikuühendus), Konrad Adenauer Foundation ning Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös rahvusvaheliste partneritega ning PCI võrgustiku kokku saamisel korraldati rahvusvaheline konverents Rahvusvaheline konverents “Building Together the Future UN We Want”, mis toimus 6-10.09.2020 Sousse, Tuneesias. Lisaks sellele Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajad pidasid ühis töökooslek mille raames valmistasid ette projektitaotluse tuleva aasta tegevuste jaoks. 

“ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu mis oli 2 ettevalmista kohtumine EuroMed ja Aarfira regiooni vahel. Tuneesias toimunud rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus oli avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel.

Ürituse peaeesmärk oli arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa ja Aafrika vahel läbi poliitilise dialoogi, noorte võimestamise eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad panustasid keskonna ruumi loomisega ning avara ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Teine kohtumine panustas globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistamisprotsessile, mis leiab oma lõppu 2020. aasta oktoobris Eestis.

Rahvusvahelise konverentsi raames arutleti järgmised teemad paneeldisskussionide ja töötubade raames:

  • Peace what new peace building model for the future UN
  • Sustainability
  • Human Rights and Digitalisation
  • Climate Change

Konverentsis pidas võtmekõnet ning osalenud konverentsi kaas moderaatorina Vassili Golikov (Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmide juht) ja paneeldiskussionis ja töötoas (inimõigused ja digitalisatsioon ning kodanikuühiksond) Maria Laura Rajala (kommunikatsioonijuht, ekspert)

Rohkem infot leiab konvernetsist ja ekspertidest veebilehel: www.unsg.ee 

Rahvusvaheliste eskpertide osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja teiste kohtumiste osalemisel toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu. 

 

Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

01.09.2020

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Peace Child Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad huvilisi 18. septembril 2020 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni", mis toimub Tallinnas Tallink Spa Hotellis.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konverents see on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Osavõtu palume registreerida hiljemalt 15. septembriks 2020 siit.

Loe veel...

3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus

05.12.2019

3. detsembril 2019 toimus kaheosaline meistrikursus eorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakooli  õpilastele ja huvitatud noortele. Samal päeval õhtul toimus Robert Ikiz esimine kontserdil Philly Joe’s džässiklubis. 4. detsembil 2019 a. Rootsi eskpert Robert Ikiz kohtus ka Otsa kooli direktori Ivo Lille ja rütmimuusika suuna õpetajatega. 

Loe veel...

27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)

28.11.2019

Eestis toimuva Noortefoorumi 2019 raames olid kutsutud KÜSKi toel kaks tipptasemel eksperdid. Foorumil esinesid erikülalisena Hr. Hatem Atallah inglise keeles kõnega „Education and Culture as a unique tool working with youth and achieving sustainable development goals by taking active role in global movements“ ning osales ressursisikuna (eskperdina) noorteforoumi inglis keelses praktilises töötoas, mida juhis ja viis läbi Dr. Mahmoud Ezzat „Media & hate speech influence on Youth“ ning osales ka tulemuste esitlemisel.Lisaks sellele tutvustasidd nad oma organisatsioonid ja koostöö võimalused Eesti noortele ja vabaühenduste esindajatele. Noortefoorumi ajakava ja üldinfot on leitav siin: http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2019/

Eestis toimuva ürituse raames tutvustasid eksperid olemas olevaid rahvusvahelised trende (noorte ja noorte osalemise ja kaasamise kontektist), missugused väljakutsed/arengu trenind noortel ja kodanikuühendustel hetkel on ja tõid välja konkreetsed näided seostud allteemadega (pagulaste kriis, äärmuslaste diskursus, vaenukõne ja diskrimintatsioon Euromed regioonis jm) lisaks ka sellest kuidas noored, kodanikuühiskonna esindajad saavad panustada koostöö arendamisele, noorte võimestamissele ning kohaliku kultuuridevahelise hariduse poliitika kujundamisele ja levitamisele oma kogukonnas.

Õhtul 27.11.2019 osalesid kutsutud eksperdid  SSCW 30 aastapäeva/ juubeli tähistamisel Tallinnas, Lindakivi Kultuurikeskuses kell 17.00. Noorte ja kodanikuühiskonna kohtumised (Tallinnas 28.11, Narvas 29.11, Tartu 30.11.19 (vabaühendustega/kooli õpilastega/üliõpilastega)

See oli ürituste seeria, mis tõi kokku Eesti noori ning ka väliseksperte partner organisatsioonidst ja Eesti kodanikuühiskonnna praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast), poliitikakujundajad, meedia esindajad, et ühiselt arutada nii Eesti sisesed muresid kui ka rahvusvahelised väljakutsed ja küsimused ning koostöö võimalused, s.h. ka EL regiooni pakilisemaid probleeme püsivate muudatuste teel. Aruteludel tekkis noortega ühis arusaab et Põhja-Aafrika noorte ja Eesti noorte vahel on vaja luua koostöö võrgustik, algatused ja arutelud ühisprobleemidelee, s.h. ka kuidas paremeni aru saada teineteist s.h. ka pagulasi ja inimesi teiste kultuuriga (Eestis on ainsa rohkem väliskultuuri esindajad).

Noorte ja kodanikuühiskonna kohtumiste eesmärgiks oli algatada ühiskondlikku diskussiooni noori ja erinevate vabaühenduste esindajate puudutavate ühiskondlikke probleemide, sh. kultuuride ja põlvkondade vahelise suhtlemise, ning meedia ja vaenukõne mõju noorte arengu ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi rahvusvahelise koostöö haridusliku programmi, noorsootööd ja noortealgatuste võimestamise ning rahvusvahelise koostöö algatamine.

Arutelu võttsõnad: noored, algatuslikus, sallivus, haridus, rahvusvaheline koostöö ning kultuuridevaheline dialog ja mitmekesisus. Noorte osalemine nendes kohtumistes andis võimaluse noortele parandema oma oskusi ja teadmisi olemas olevates võimalustest, luua ühiskoostöö platformi (tuleviku koostöö jaoks 2020-2022 aa.), arutleda neid huvitavad küsimusi ja pakkuda konkreetsed algatused lõimumise, kultuuride vahelise, noorsootöös ning hariduse, rahvusvahelise koostöö ja vabatahtliku valdkondades, ühendades neid kõiki läbi ÜRO jätkusuutliku arengu eesmräkide saavutamise (SDG) ning ÜRO Maailma arutelude kaudu 2020 a, millal ÜRO saab 75 aastaseks.

Üks teemadest oli kultuuridevahelise hariduse ja noorte panus vaenukõne lõpetamisele, teine noorte loovoskused ja loovmajandus ning noorte rahvusvaheline koostöö areng läbi kodanikuühiskonna algatuste.

Rahvusvahelise tunnustatud eksperti kutsumine ja dialoogi edendemine andis ürituste seeriale lisada jõudu ja uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitas kaasa uute vaatepunkte ja ka puudusid teadmisi ja oskusi teiste kultuuride ja tavade kohta.

Kohtumised võimaldasid haarata ka suuremat hulka osalejaid eriti ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas. Tallinnas, Tartus ja Narvas kohtuvsid Hr. Atallah ja Hr. Ezzat erinevate vabaühenduste esindajatega ja noorstootööjatega (sh. rahvusvahelist koostöö edendajatega), see on nii Sillamäe Lastekaitse Ühingu võrgustiku liikmetega ning ka tava huvitundjatega.

Erikülaliste kutsumist toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital.

Ürituse pildid leiab siit

01.10.2019 Ootame noori osalema noortele suunatud küsitluses noorte hoiakute ja teadlikkuse soolise võrdõiguslikkuse küsimustes

01.09.2019 Kutsume Seminarile “Hoolin, kaasan ja mõistan”13. septembril 2019, Narva Keeltelütseumis

15.08.2019 KUTSUME NOORTE SUKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 TallinnasKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 Tallinnas

20.10.2018 VI Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2018

11.10.2018 Egiptuse delegatsioon osaleb Jõhvis toimuval konverentsil ja avab Narvas näituse "Vana ja kaasaegne Egiptuse ajalugu".

11.10.2018 Kutsume rahvusvahelise konverentsile 26.10.2018 Jõhvi Vallavalitsuses kell 12.00


Arhiiv