VI Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2018

20.10.2018

Kutsume Teid osalema V Ida-Virumaa Noortefoorumil 2018 “Co-Management: täna valijn ja otsustan mina!”, mis toimub reedel, 23. novembil kell 11.00 – 16.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline selgub lähiajal. Päeva lõpus toimub tunnustamine konkursis ”Noor Sädemeke “.

Foorumi eesmärgiks on motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ja seal aktiivselt osalema, algatada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsuste vahel, ärgitada neid osalema valimistel, sest just poliitikas võetakse vastu noori puudutavad otsused.

Foorumi peateemadeks on dialoogi edendamine noorte ja kohalike omavalitste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema (seista oma huvide eest) omavalitsuste tegevuses, aktiivselt võta osa Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistes ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes.

Foorumi ajakava: 
http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2018/ajakava-2018/

Foorumile saab registreerida kuni 20. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda info@sscw.ee

Egiptuse delegatsioon osaleb Jõhvis toimuval konverentsil ja avab Narvas näituse "Vana ja kaasaegne Egiptuse ajalugu".

11.10.2018

Alates 2012. aastast teeb Sillamäe Lastekaitse Ühing koostööd Biblioteka Aleksandrinaga, mida loetakse Egiptuse peamiseks hariduse ja kultuuri keskuseks. Koostöö tulemusena osalesid hariduse-, kultuuri- ja noorsootööspetsialistid haridusteemalistel konverentsidel ja õppevisiitidel. 2017.aastal korraldas Sillamäe Lastekaitse Ühing Tallinnas rahvusvahelise konverentsi "EUROMED: Haridus ilma piirideta", millest võtsid osa 15 riigi esindajad Euroopast ja Põhja- Aafrikast, nende hulgas ka sõbrad Biblioteka Aleksandrinast.

26.-28. oktoobrini Ida-Virumaad väisava Egiptuse delegatsiooni koosseisu kuuluvad ajakirjanikud, ärimehed, ühiskondlike organisatsioonide esindajad ja riigiasutuste ametnikud. Egiptuse delegatsiooni juhib Biblioteka Aleksandria asedirektor härra Mahmoud Ezzat.

Visiidi raames toimub 26. oktoober kell 12.00 Jõhvi Vallavalitsuses konverents "Väljakutsed ja võimalused kultuuride vahelises hariduses ning noorte tööotsingud kaasaegses maailmas" hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonna spetsialistidele. 27. oktoobril toimub Jõhvi Spordihallis jalgpallimatš Egiptuse ja Ida-Virumaa esindajtega vahel, kus Eesti meeskonda (ühiskonnategelased, poliitikud, ajakirjanikud) juhib Eesti jalgpalli toetusrühma esimees, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev.

Visiidi raames omandame uusi teadmisi, vahetame head praktikat, jagame kogemusi ning anname Egiptuse delegatsioonile ülevaate sellest, kuidas riiklikul ja kohalikul tasandil toimivad haridus- ja kultuuriasutused, õpilasi ja õpetajaid toetavad tugisüsteemid ning noori arendavad tegevused. 2019. aasta aprillikuus külastab Eesti delegatsioon Egiptust, et teha algust Eesti ja Egiptuse vahelise koostööprojektiga.

Ürituste kava

26.10.18 kell 10.30 - Kohtumine ajalehe Põhjarannik toimetusega

26.10.2018 kell 11.00 - Kohtumine Jõhvi Vallavalitsuse ning riigiasutuste esindajatega

26.10.2018 kell 12.00-18.00 konverents Jõhvi Vallavalitsuses

"Väljakutsed ja võimalused kultuuride vahelises hariduses ning noorte tööotsingud kaasaegses maailmas"

Ettekannetega esinevad:  Mahmoud Ezzat, Maire Merioja, Kristi Klaamann, Irina Golikova, Anton Dijev jt

27.10.2018 kell 11.00 - 15.00 Jalgpallimatš Jõhvi Spordihallis Eesti (Ida-Virumaa) ja Egiptuse meeskondade vahel

27.10.2018 kell 15.00 - 18.00 – Narva Linnuses näituse avamine "Vana ja kaasaegne Egiptuse ajalugu", millele järgneb Egiptuse kultuuri tutvustamine (toidud, rahvariided ning muusika).


Konverentsi ja näituse toimumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium,  Innove Rajaleidja, Jõhvi Vallavalitsus, SA Narva Muuseum, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ja Biblioteka Aleksandrina.

Üritused on tasuta! Ootame huvilisi aktiivselt osalema.

Lisainfo ja registreerimine veebilehel: www.sscw.ee 

Kutsume rahvusvahelise konverentsile 26.10.2018 Jõhvi Vallavalitsuses kell 12.00

11.10.2018

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos koostööpartneritega  korraldab 26. oktoobril 2018.a. algusega kell 12.00 Jõhvi Vallavalitsuses rahvusvahelise konverentsi "Väljakutsed ja võimalused kultuuride vahelises hariduses ning noorte tööotsingud kaasaegses maailmas" hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonna spetsialistidele.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koostööd Euro-Vahemere piirkonna spetsialistide  (õpetajad, muuseumitöötajad, noorsootöötajad, noored  jne) vahel. Ühtlasi suurendada piiriülest kommunikatsiooni, teadvustada koostöö kasulikkust, jagada praktilisi  näpunäiteid ja  innovaatilisi lahendusi kultuuri- ja haridusvaldkonna  ning noorte tööhõive valdkonnas.

Konverents koosneb kolmest osast: 
I-Temaatilised ettekanded
II- Rühmatööd/arutelud 
III-Rühmatööde esitlemine

Ettekannetega esinevad: Mahmoud Ezzat, Maire Merioja, Kristi Klaamann, Irina Golikova, Anton Dijev jt.

Konverentsi raames omandame uusi teadmisi, jagame Egiptuse delegatsioonile kogemusi ja praktilisi näpunäiteid riiklikul ja kohalikul tasandil toimivate haridus- ja kultuuriasutuste, õpilasi ja õpetajaid toetavate tugisüsteemide ning noori arendavate tegevuste kohta.

Konverentsi töökeeled: eesti ja inglise keel.

Konverentsile registreerimine: https://goo.gl/forms/PdQLiGCzox12ujbA2 
KIIRUSTA, KUNA OSALEJATE ARV ON PIIRATUD!

Konverentsi programmi leiab siit: 

Lisainfo: www.sscw.ee.

Sillamäe Lastekaitse Ühing arendab 2018 a. koostööd Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajate vahel

05.03.2018

Sillamäe LÜ viimase 4 aasta jooksul võtnud endale ühe prioriteedina panustama kodanikuüshikonna arendamisele s.h. ka rahvusvahelise tasemel. Sillamäe LÜgu arengukoostöö programmi raames toimusid Noorte ja kodanikuühiskonna arutelude ning oskuste päevad 22-23.02.2018 Tallinnas ning 24-25.02.2018 Ida-Virus, mille raames kohtusid Eesti kodanikuühiskonna esindajad, noorte aktivistid ja huvitundjad Tuneesia Suursaadikuga Hr. Hatem Atallahaga, kes oli rõõm jagada praktilised oskused ja akadeemilised teadmised kultuuridevahelise hariduse, EL-Vahemereriikide vahelise koostöö dialoogi arendamises, kodanikuühiskonna arendamises, noorte võimestamisest. Tutvusta kas kuidas Tuneesia ühiskonda  panustab demokraatia arendamisel oma riigis ning jagas oma visioon kuidas Eesti kodanikuühiskond saaks aidata Eesti - Tuneesia hariduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna valdkondades koostööpoliitika kujundamisele rahvusvahelisel tasemel. 

Noorte arutelu ja oskuste päevade eesmärgiks oli algatada ühiskondlikku diskussiooni kultuuride ja põlvkondade vahelise suhtlemise ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi haridusliku programmi, noorsootööd ja noortealgatuste võimestamise ning rahvusvahelise koostöö algatamine.  Tore kinnitada, et Tallinn pävad edenesid  ning Tallinn õpilastel/noortel ja kodanikuühiskonna aktivistidel (vabatahtlikud, erinevad oranisatsioonide esindajad kes tegelevad lastega, kultuuriga, haridusega ning kodanikuühiskonna arendamisega) oli palju mida õpida ja arutleda, s.h. kuidas paremeni aru saada pagulasi, milles saaks olla positiivsed muudatused Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajate vahel.

Noorte ja kodanikuühiskonna arutelude ning oskuste päevad sisaldas:

  • Arutelud ja väitlusturniir
  • Kolme oskustetöötuba
  • Noorte ja riikliku asutuste/fondide laada.

Ürituste raames toimusid noorte vahel (Tallinn ja Harjumaa koolide ning ülikoolide esindajate) väitlused s.h. ka inglise keeles. 22.02.2018 kell 15.00 algasid praktilised arutelud, mille raames noorte ja kodanikuühiskonnna praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast) arutleti tähtsad küsimused, kui ka tekkitati uued võrgustikud/ sidemeid algatused ja mõtted, kuidas paremeni aru saada teineteist s.h. ka pagulasi ja inimesi teiste kultuuriga. Tore tõestada, et noored ja üliõpilased olid väga huvitatud Tuneesia ja Araabia riikide kultuuriga, poliitikaga ja kodanikuühiskonna toimemisega sh. ka olemas olevate muredega, millega Eesti kodanikuühiskond saaks neile kaasa aidata.

Eestis toimuva ürituse raames tutvustas ekspert kuidas Anna Lindh Foundation ja ta isiklikult olles Tuneesia suursaadikuna panustas kultuuridevahelise dialoogile, kodanikuühiskonna ja noorte võimestamisele, demokraatiale ja hariduse edendamisele Tuneesias kui ka Vahemere riikides, missugused väljakutsed nende valdkonnas ja seostud allteemadega (pagulaste kriis, äärmuslaste diskursus, jm) lisaks ka sellest kuidas EL ja Araabia riikide kodanikuühiskonna esindajad saavad panustada koostöö arendamise, noorte võimestamisse ning kohaliku kultuuridevahelise hariduse poliitika kujundamisele ja levitamisele oma kogukonnas. 23.02.2018 Esines Hr. Hatem Atallah  inglise keeles loenguga "Youth as a key for Sustainable development and crosscultural cooperation in the EuroMed Region" Talinna Kesklinna Vene Gümnaasimis ja tutvusta Diplomaadi ameti väljakutsed ja võimalused. 

Päeva teises osas pidasi Euroakadeemias noortele ja spetsialistidele (vabaühendused, hariduse ja kultuuritöötajad) suunatud inglise keelset kõne ja töötuba ning osales ka eskperdina seminaril "International cooperation as a tool to the open democractic society or a challange for the state?" Järgmisel päeval ehk 24.02 hommikul võtis suursaadik osa koostöökoosolekust Sillamäe LÜga ning ka kaasatud Eesti vabaühenduste esindajatega ja koostööpartenritega, et kaardistada Eesti kõikide partnerite soovitatud ühiskoostöö tegevused ning lõimuda neid Tuneesia kodanikuühendustega ning ka Tuneesia kodanikuühiskonna arendamise ühistegevus plaani alla.  Koostöökoosoleku korraldamine Ida-Viru kodanikuühendustega oli vaja selleks, et paika panda koostöö projekti ning tähtsad küsimused, et esitada ühistaotlus EL programmide raames. Ida-Virus kohtus Suursaadik Ida-Virumaa kodanikuühiskonna ja noorstootöö arendajtega (sh. rahvusvahelist koostöö edendajatega) ning ka KOVi esindajatega Jõhvis ja Narvas. Eraldi pidasime koostöökoosoleku ka Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse juhatajaga Maire Meriojaga, kellega plaanime süveneda koostööd ja tuua Innove (Rajaleidja) hea praktikat Tuneesia hariduse valdkonnas tugiteenuste know-how`uga. Õhtul 24.02.2018 osales Suursaadik EV100 juubeli tähistamise üritustel Narvas. 

Järgmised sammus on teostada kõik arutletud juba praktikasse ning EL programmide kaudu esitada projektitaotlused ja kasutada see võimalus, et jätkata kasulikuseks ühis koostöö kodanikuühiskonna arendamiseks nii Tuneesias kui ka Eestis.

Pildid leiab ametliku facebookilehel: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA

Amb. Hatem Atallah (Tuneesia kõrge tasemelise eksperti) osalemist Eesti kodanikuühiskonna ürituste seerial ja  projekti ettevalmistamisel koosolekul toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu.  

 

10.02.2018 NOORTEMUUSIKAL AELITA 2.0 Ühendab Eestimaa noori ja paneb mõtlema Eesti ja noorte tulevikust!

03.11.2017 Kutsume seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 21.11.17 Rakveres

27.10.2017 Seminar „Laste kehalise karistamise ennetamine ja tulemuslik võrgustikutöö“ Narvas, 16.11.2017

20.10.2017 Kutsume seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 15.11 Kohtla-Järve Keskraamatukogus

20.10.2017 Kutsume viimasele seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 22.11.17 Jõhvi Vallavalitsuses

10.10.2017 NOORTEMUUSIKAL „AELITA 2.0“ OTSIB NÄITLEJAID JA LAULJAD


Arhiiv