Rahvusvaheline konverents "Kultuuridevahelise hariduse väljakutse eile, täna ja homme..." 09.06.2017

22.04.2017

Kutsume teid osalema rahvusvahelise rahvusvahelisel konverentsil „Kultuuridevaheline haridus- Eile, täna ja homme…“, mis toimub Tallinnas, 9-ndal juunil 2017 kell 10.00, projekti EUROMED Education Without Borders raames (www.euromed.sscw.ee), mis toimub Euroopa ja araabia riikide omavahelises koostöös ja mida rahastavad Anna Lindh Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kultuuriministeerium, Tallink Grupp ja teised.
Konverents on kõrgetasemeline üritus, mis toob kokku praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast), poliitikakujundajad, meedia ja rahvusvahelised doonorid, mõlemast regioonist, et ühiselt arutada regiooni pakilisemaid probleeme püsivate muudatuste teel. Konverents on ka koht kus tutvustame projekti tulemusi laiemas ringis.

Projekti „Euromed: Education without borders“ eesmärk on julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik.

Konverentsi osad
- Kolm peakõnet kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi ning kultuuridevahelise kodanikuhariduse ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele (konverents on avatud ka väljaspoolt projekti tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust. 
- Kahte Euro-Vahemere ülest dialoogi sessiooni. Üks kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi teemal, teine kodakondsuse ja inimõiguste teemal. Tegemist on paneeldiskussioonidega kust võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.
- Praktilised töögrupid. Projektil on kaks peamist väljundit EUROMED: Education Without Borders käsiraamat ja veebiressurss. Töögrupid on jagatud eri spetsiifiliste teemade vahel, aga on lõppkokkuvõttes suunatud sellele kuidas siit punktist edasi minna. Kuidas rakendada projekti tulemusi praktikas ja eri tingimuste korral. 

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS
 "KULTUURIDEVAHELISE HARIDUSE VÄLJAKUTSE EILE, TÄNA JA HOMME..."

Kuupäev ja koht: 9 juuni, 2017, kell 10.00, Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotel,  

Osalejad: 120-130 inimest (s.h. kuni 30 rahvusvahelist osalejat EUROMED regioonist ning kõrged külalised rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumitest, saatkondadest ja mujalt) + 100 osalejat Eestist. (õpetajad, noorsootöötajad, noorteühenduste esindajad, kultuuri ja haridusasutuste esindajad/eksperdid, suursaatkonna esindajad, huvitatud isikud.)
Ametlikud keeled: Eesti, Inglise ja Araabia
Osalustasu: Kõikidele noortele (vanuses 15-26 aastat) on konverents tasuta. Kõikidele teistele kehtib osalustasu 20  EUR, mis tuleb tasuda registreerimisel.

REGISTREERIMINE ON AVATUD 1 APRILL KUNI 26 MAI 2017

 Registreeri veebilehel:   http://euromed.sscw.ee/registration/

Kutse konverentsie "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 19.05.17 kell 10.00 Tallink Spa & Conference Hotell.

19.04.2017

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Peace Child Eesti kutsuvad huvilisi 19. mail konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni", mis toimub Tallinnas Tallink Spa & Conference Hotelis (Sadama 11a).

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja –stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konvernets see on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Osavõtt on tasuta! Kohtade arv on piiratud!
Osavõtu palume registreerida hiljemalt 12. mail 2016 siit http://goo.gl/forms/KzSOrmgMbm

KONVERENTSI PÄEVAKAVA

10.00 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00 – 11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad
11.10 – 11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis - Hannaliisa Uusma-Leivategija, Sotsiaalministeeriumi esindaja
11.30 – 11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles - Soolise võrdõiguslikkuse volinik (TBC)
11.50 – 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 – 12.20 Parimate praktikate tutvustused: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus / Eesti Inimõiguste keskus / Eesti ANK esindaja.
12.20 – 12.30 Küsimused ja arutelu
12.30 – 12.45 Kohvipaus
12.45 – 14.00 Arutelud töörühmades: juhtumianalüüs (Reet Laja, Vassili Golikov ja Kelly Grossthal)
14:00 – 14.40 Lõuna
14.40 – 15.30 Väärtused ja hoiakud soolises võrdõiguslikkuses / Mitmekesisuse päev / Palgalõhe
15:30 – 15.50 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.50 – 16.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad.

Registreerimine ja muud küsimused: E-mail: info@sscw.ee, tel. 55602993
Projekti toetab: Hasartmängumaksu nõukogu, Sotsiaalministeerium, Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Peace Child Eesti ja Tallink Grupp
Facebook: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA/

Otsime vabata Otsime vabatahtlikke “EUROMED: Haridus ilma piirideta“ korraldustiimi

26.02.2017

Ootame Sind vabatahtlikuks perioodiks 14. märts -30. juuni 2016 Tallinnas toimuvasse projekti EUROMED: Haridus ilma piirideta", mille kõik üritused toimuvad 5-ndast septembrist 2016 kuni 4-nda juulini 2017 Eestis, Lätis, Rootsis, Marokos, Algeerias, Egiptuses, Eesti juhtimisel.

Projekti eesmärk on julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik.

Projekt lõppeb Rahvusvahelise suurkonverentsiga Tallinnas 9. juunil 2017, mis kaasab Anna Lindh Foundationi juhtkonda, Eesti ja välismaa hariduse ja kodanikuühiskonna eksperte, esindajaid Euroopa Komisjonist, Vahemere Liidust, saatkondadest ja mujalt.

Vabatahtlike tööd koordineerivad projektijuht ja korraldajad.

Vabatahtlike ülesandeks on:

– aidata valmis sättida ja korras hoida konverentsiruumi (lauad-toolid-materjalid),
– tegeleda saabuvate registreerimise ja juhatamisega,
– teha ürituse vältel pilte (ja videoid) ning vahekokkuvõtteid läbitud teemadest,
– teha projekti veebilehel euromed.sscw.ee väiksemaid disainitöid,
– aidata kaasa jooksvate küsimuste lahendamisele koostöös korraldajatega.

Eraldi otsime ka kujundajat rahvusvahelise veebiressursi www.euromeduc.com ning valmistava õppejuhendi (E-Toolkit) valmimise juurde appi. Oleks vaja kogemustega veebidisainerit, kes valdab hästi Photoshopi ning on loova mõtlemisviisiga.

Vabatahtlikult ootame:

1. Julget pealehakkamist,
2. Täpsust ja vastutustunnet,
3. Kasuks tuleb varasem kokkupuude vabatahtliku tööga ja inglise keele oskus hea tasemel.

Vabatahtlikule pakume:

1. Võimalust osaleda täies mahus projekti rahvusvahelisest konverentsist (sh toitlustus),
2. Võimalust tutvuda aktiivsete noortega ja ekspertidega erinevatest Eestimaa nurkadest ja projekti partnerriikidest Eesti, Rootsi, Läti, Suurbritannia, Itaalia, Marokko, Alžeeria, Tuneesia, Egiptus ja Jordaania.
3. Soovi korral ka tunnistust tehtud töö eest.

Juhul kui vabatahtlikuks olemine pakub Sulle huvi, siis kirjuta lühidalt endast (nimi, kontaktid, varasem kogemus selliste ettevõtmistega) ja oma motivatsioonist (miks soovid kaasa lüüa) aadressil euromed@sscw.ee hiljemalt 11. märtsil 2017. Kui soovijaid on rohkem kui meil abikäsi vaja, siis teeme omalt poolt tutvustuse ja motivatsiooni põhjal valiku ning võimalusel pakkume ka muud valiku variandid.

Kohtumiseni!

Lisainfo: www.euromed.sscw.ee 
Vassili Golikov, tel 55602993

Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eestvedajaid 2016

25.11.2016

24.11 ja 25.11.2016 toimus  laureaatide väljakuulutamine ja auhindade jagamine aasta parimate konkursil, mille eesmärgiks oli tunnustada Ida-Virumaal edukalt tegutsevaid ühendusi/noori ja kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja  kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Ida-Viru maakonna elukeskkonna arendamisse.

Auhindu antakse välja viies kategoorias:

1. Aasta vabaühendus 2016
2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2016
3. Aasta vabatahtlik 2016
4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2016
5. Noor Sädemeke 2016

Auhinnalistele kohtadele jagati tänukirjad ja kingitused. Peaauhinad kruiisireis Stockholmi 4-le inimesele millega kaasneb ka automaatne tasuta osalemine 2017 a. Sillamäe LÜ projektides. Lisaks sellele avaldasime tänu ka projekti partneritele ja toetajatele.

Tallink Gruppi poolt on välja pandud, kruiisireis Stockholimi ja Helsinki, Tallink Spa Keskusse külastamine terveks päevaks, mälupulgad. Lastekaitse Liidu raamatupreemia ja palju muid.

Auhinna laureaadid 2016

Aasta vabaühendus 2016: MTÜ Motos, spordi eluviisi progrageerimise eest Narvas ja Ida-Viru piirkonnas / MTÜ Lüganuse Külaselts, Luganuse valla kogukonna ja külaelu  arendamise ja liitmise eest ja suurte ürituste eest vedamise eest.

Aasta kodanikuühenduste tegu 2016:  Arvamusfestival (Ivo Posti)

Aasta vabatahtlik 2016 Vabatahtlik: Aleksandr Moissejenko / Vadim Markov

Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2016: Enno Vinni /  Fjodor Denisenko

"Sädemeke "noorte  arengu toetajad":  Narva Keeltelütseum,  Ida-Virumaa Noortekogu

"Sädemeke aasta noortetegu"  UNESCO päevade tähistamine, Narva Soldino Gümnaasium


Lisainfo: Vassili Golikov, Programmide juht, vassili@sscw.ee 

20.11.2016 Tunnustusüritus 25.11.2016 Narva Kolledžis

04.11.2016 II Kodanikuühiskonna Foorum “Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad” ootab osalejaid

03.11.2016 IV Ida-Virumaa Noortefoorum ”Noorte sotsiaalne kaasatus” ootab osalejaid

01.11.2016 Ida-Virumaa õpilaste väitluspäev 16. Novembril Jõhvi Gümnaasiumis

20.10.2016 Projekti "Teadlik ja Salliv noor kodanik 2" raames toimusid kaks esimest kodanikuhariduse edendavad seminari

15.10.2016 Ida-Viru maakonna parimate noorte, kodanikuühenduste ja toetajate tunnustamine, esita oma kandidaat!


Arhiiv