3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus

05.12.2019

3. detsembril 2019 toimus kaheosaline meistrikursus eorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakooli  õpilastele ja huvitatud noortele. Samal päeval õhtul toimus Robert Ikiz esimine kontserdil Philly Joe’s džässiklubis. 4. detsembil 2019 a. Rootsi eskpert Robert Ikiz kohtus ka Otsa kooli direktori Ivo Lille ja rütmimuusika suuna õpetajatega. 

Loe veel...

27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)

28.11.2019

Eestis toimuva Noortefoorumi 2019 raames olid kutsutud KÜSKi toel kaks tipptasemel eksperdid. Foorumil esinesid erikülalisena Hr. Hatem Atallah inglise keeles kõnega „Education and Culture as a unique tool working with youth and achieving sustainable development goals by taking active role in global movements“ ning osales ressursisikuna (eskperdina) noorteforoumi inglis keelses praktilises töötoas, mida juhis ja viis läbi Dr. Mahmoud Ezzat „Media & hate speech influence on Youth“ ning osales ka tulemuste esitlemisel.Lisaks sellele tutvustasidd nad oma organisatsioonid ja koostöö võimalused Eesti noortele ja vabaühenduste esindajatele. Noortefoorumi ajakava ja üldinfot on leitav siin: http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2019/

Eestis toimuva ürituse raames tutvustasid eksperid olemas olevaid rahvusvahelised trende (noorte ja noorte osalemise ja kaasamise kontektist), missugused väljakutsed/arengu trenind noortel ja kodanikuühendustel hetkel on ja tõid välja konkreetsed näided seostud allteemadega (pagulaste kriis, äärmuslaste diskursus, vaenukõne ja diskrimintatsioon Euromed regioonis jm) lisaks ka sellest kuidas noored, kodanikuühiskonna esindajad saavad panustada koostöö arendamisele, noorte võimestamissele ning kohaliku kultuuridevahelise hariduse poliitika kujundamisele ja levitamisele oma kogukonnas.

Õhtul 27.11.2019 osalesid kutsutud eksperdid  SSCW 30 aastapäeva/ juubeli tähistamisel Tallinnas, Lindakivi Kultuurikeskuses kell 17.00. Noorte ja kodanikuühiskonna kohtumised (Tallinnas 28.11, Narvas 29.11, Tartu 30.11.19 (vabaühendustega/kooli õpilastega/üliõpilastega)

See oli ürituste seeria, mis tõi kokku Eesti noori ning ka väliseksperte partner organisatsioonidst ja Eesti kodanikuühiskonnna praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast), poliitikakujundajad, meedia esindajad, et ühiselt arutada nii Eesti sisesed muresid kui ka rahvusvahelised väljakutsed ja küsimused ning koostöö võimalused, s.h. ka EL regiooni pakilisemaid probleeme püsivate muudatuste teel. Aruteludel tekkis noortega ühis arusaab et Põhja-Aafrika noorte ja Eesti noorte vahel on vaja luua koostöö võrgustik, algatused ja arutelud ühisprobleemidelee, s.h. ka kuidas paremeni aru saada teineteist s.h. ka pagulasi ja inimesi teiste kultuuriga (Eestis on ainsa rohkem väliskultuuri esindajad).

Noorte ja kodanikuühiskonna kohtumiste eesmärgiks oli algatada ühiskondlikku diskussiooni noori ja erinevate vabaühenduste esindajate puudutavate ühiskondlikke probleemide, sh. kultuuride ja põlvkondade vahelise suhtlemise, ning meedia ja vaenukõne mõju noorte arengu ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi rahvusvahelise koostöö haridusliku programmi, noorsootööd ja noortealgatuste võimestamise ning rahvusvahelise koostöö algatamine.

Arutelu võttsõnad: noored, algatuslikus, sallivus, haridus, rahvusvaheline koostöö ning kultuuridevaheline dialog ja mitmekesisus. Noorte osalemine nendes kohtumistes andis võimaluse noortele parandema oma oskusi ja teadmisi olemas olevates võimalustest, luua ühiskoostöö platformi (tuleviku koostöö jaoks 2020-2022 aa.), arutleda neid huvitavad küsimusi ja pakkuda konkreetsed algatused lõimumise, kultuuride vahelise, noorsootöös ning hariduse, rahvusvahelise koostöö ja vabatahtliku valdkondades, ühendades neid kõiki läbi ÜRO jätkusuutliku arengu eesmräkide saavutamise (SDG) ning ÜRO Maailma arutelude kaudu 2020 a, millal ÜRO saab 75 aastaseks.

Üks teemadest oli kultuuridevahelise hariduse ja noorte panus vaenukõne lõpetamisele, teine noorte loovoskused ja loovmajandus ning noorte rahvusvaheline koostöö areng läbi kodanikuühiskonna algatuste.

Rahvusvahelise tunnustatud eksperti kutsumine ja dialoogi edendemine andis ürituste seeriale lisada jõudu ja uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitas kaasa uute vaatepunkte ja ka puudusid teadmisi ja oskusi teiste kultuuride ja tavade kohta.

Kohtumised võimaldasid haarata ka suuremat hulka osalejaid eriti ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas. Tallinnas, Tartus ja Narvas kohtuvsid Hr. Atallah ja Hr. Ezzat erinevate vabaühenduste esindajatega ja noorstootööjatega (sh. rahvusvahelist koostöö edendajatega), see on nii Sillamäe Lastekaitse Ühingu võrgustiku liikmetega ning ka tava huvitundjatega.

Erikülaliste kutsumist toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital.

Ürituse pildid leiab siit

Kutsume Seminarile “Hoolin, kaasan ja mõistan”13. septembril 2019, Narva Keeltelütseumis

01.09.2019

Peace Child Eestil ja SSCW koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eriline Maailmaga  on rõõm Teid kutsuda Semianrile “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 13. september 2019, Narva Keeltelütseumis, kell 10.00.

Seminari peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadliklust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Seminar on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Suvekool viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Seminari põhiteemad:
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

Osalemine on tasuta!

Registreerimiseks edastage ome ees-ja perekonnanimi ning kontaktid e-postile info at sscw dot ee. Reristreermine on avatud kuni 12.09.2019.

Seminari ajakava:

12.00 - 12.20 Seminari sissejuhatus ning Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmid 2019-2020.
12.20 - 12.40 Erivajadustega noored - kaasan ja märkan, Rita Teros, MTÜ Pereprojekt
12.40-12.45 Küsimused ja vastused
12.45- 14.00 Töögruppid:
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

14.00 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 15.00 Töögruppide tulemuste esitlemine ja kokkuvõtted.

Üritus “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.

KUTSUME NOORTE SUKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 TallinnasKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 Tallinnas

15.08.2019

SSCWl ja Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, Eriline Maailmaga ja Eesti Noorteühenduste Liiduga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 6.- 8 september 2019, Tallink City Hoteli konverentskeskuses, kell 10.00.

Suvekooli peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadliklust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Suvekool viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Suvekoolil põhiteemad: 
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

Suvekooli märksõnad:“
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan” – erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini mõista.

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele ja palju muud!

SUVEKOOLI AJAKAVA (PDF)

Korralduslik informatsioon
• Suvekool toimub 6-8. September 2019, Tallink City Hotellis , mille aadress on A. Laikmaa 5
• Noorteühendustest ootame Suvekooli osalema max. 2 inimest
• NB!! Osalemine on tasuta!
• Erivajadustega noortele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Korraldajad saavad tagada 10 noortele ka majutust, kes on Tallinnast väljast.

Registreerimine Suvekooli toimub kuni 17. August 2019. Registreeri ennast siin

NB!!! KOHTADE ARV ON PIIRATUD! (ainult 50 kohta).

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org , tel. 55602993

Üritus “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Projekti toetab Tallinna Spordi ja Noorsooamet.

 

  

 

20.10.2018 VI Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2018

11.10.2018 Egiptuse delegatsioon osaleb Jõhvis toimuval konverentsil ja avab Narvas näituse "Vana ja kaasaegne Egiptuse ajalugu".

11.10.2018 Kutsume rahvusvahelise konverentsile 26.10.2018 Jõhvi Vallavalitsuses kell 12.00

05.03.2018 Sillamäe Lastekaitse Ühing arendab 2018 a. koostööd Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajate vahel

10.02.2018 NOORTEMUUSIKAL AELITA 2.0 Ühendab Eestimaa noori ja paneb mõtlema Eesti ja noorte tulevikust!

03.11.2017 Kutsume seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 21.11.17 Rakveres


Arhiiv