Olete oodatud rahvusvahelisele konverentsile “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud? 7-8.06.24 Tallinnas

Hea Noor, Kodanikuühiskonna esindaja!

Kutsume Teid osaleda rahvusvahelisel konverentsil “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”, mis toimub 7-8. Juuni 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa kell 10.00 

Konverentsi eesmärgiks on laiendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi noorte ja otsustajate (poliitikud, muutuste tegijad ja mõjutajad) vahel, kes mõjutavad Euroopa demokraatia tulevikku, ning parandada noorte arusaamist inimõiguste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnaülesest lähenemisest, arendades osalejate individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Konverentsi raames soovime luua mitmekesise ja kultuuridevahelise noorte koostöövõrgustiku ja sotsiaalse kapitali noorte ja kogukonna, aga ka riigiasutuste vahel. Lisaks sellele levitada noorte sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse. Konverents on pühendatud noortele (vanuses 16+), õpetajatele, otsustajatele, kodanikuühiskonna esindajatele, poliitikutele ja meediale, et edendada koostööd, dialoogi ja süvendada osalejate teadlikkust võtmeküsimustes noorte ja ühiskonna jaoks globaalsete muutuste ajal. 

AJAKAVA
Konverentsi ajakava leiad siit: https://democracy.sscw.ee/ajakava


REGISTREERIMINE
Registreerimine on avatud kuni 3. juunini 2024  veebist: democracy.sscw.ee/registreerimine
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1103781090731414/
NB! Osalemine on võimalik kas ühel või kahel päeval (vastavalt noorte soovile ja vaba kohtadele) 

Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 120 inimest, et tähistada demokraatia akadeemia tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja seda, kuidas Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused mõjutavad Euroopat, Eestit ja selle elanikke. See konverents on ka motiveeriv üritus, nii et loodame, et programm jätkub ka järgmistel aastatel (peale KOVi valimisi).

Kavandatav konverents on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning järelduste ja üldiste avalduste tegemiseks äsja lõppenud Euroopa Parlamendi valimiste, noorte kaasamise demokraatlikesse protsessidesse ja noorte osalus kultuuri kohta. Lisaks sellele arendame noorte osalust, aidates kaasa aruteludele ja projektide arendamisele jätkusuutlikkuse ja kultuuri arendamise teemadel, kuna need teemad on praeguses elus väga olulised.

KONVERENTSI ÜLEVAADE

Konverentsi esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud demokraatia väljakutsetest, Euroopa Parlamendi valimiste mõjust noortele, noorte rollist poliitikas (arvestades, et pärast seadusemuudatust saavad üle 16-aastased hääletada Euroopa Parlamendi valimistel), noorte ja kogukondade osalemisest otsustusprotsessis, olemasolevate probleemide väljaselgitamisest. Päeva jooksul toimuvad töötoad, mis toimuvad ka teisel päeval, et saada vajaliku lisa teadmisi ja oskusi eelvalitud teemadel. Töögruppide raames töötatakse välja jätkuprojekt ja konverentsi sõnum (ametlik noorte deklaratsioon) ning tutvustakse demokraatia akadeemia tulemused (s.h. info- õppematerjalid ja veebileht). 

Konverentsi erikülalised: T.E Ross Allen, Briti Suursaadik Eestis, Proff. Mette Brogden, Arizon Ülikool (USA), Suursaadik T.E. Hatem Atallah, (Tuneesia); Susanne Kallanvaara, Burgarden Gümnaasium (Rootsi),  Alejandra Hansen, Compass (Taani), Karl Kristjánsson, Nordic Youth (Island).

- Konverents toimub Tallinnas, Hestia Hotel Europa (Paadi 5), II korrusel, Lääne-Euroopa saalis
- Konverents toimub eesti ja inglise keeles (vene keelse osalejate vajadusel on tagatud tõlk)
- Ida-Virumaa osalejatele tagame tasuta bussi Narvast (maršruudil: Narva - Sillamäe - Jõhvi - Kohtla-Järve - Tallinn - Narva)- Osalejale tagatakse rikkalik toitlustus, õppematerjalid, sisukas ajakava.- Osalemine on tasuta!

Lisainfo ja registreerimine: vassili at sscw dot ee või tel 55602993

Konverentsi toetab Briti Nõukogu Eestis, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Kodurahuprogramm, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesti Noorteühenduste Liit, Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Teie aktiivse osaluse ja positiivse vastuse lootes.