KÜSK toetas SLÜ eksperti osalemist rahvusvahelisel koolitusel "Jätkusuutlikud toidusüsteemid Põhjamaades ja Balti riikides, mis toetavad noorte jätkusuutlikke ja tervislikke eluviise", 10-12.05.2024, Göteborg, Rootsis

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus Sillamäe LÜgu programmide juhile (Vassili Golikov) koolitada Põhjamaade-Balti riikidest tulnud vabaühendusi ning jagada kogemusi ja teadmisi osalejatega rahvusvahelisel koolitusel "Jätkusuutlikud toidusüsteemid Põhjamaades ja Balti riikides, mis toetavad noorte jätkusuutlikke ja tervislikke eluviise", mis toimus 09-12.05.2024 Göteborgis, Rootsis. 

Programmi raames viis läbi Eesti ekspert töötuba ning tutvustas Eesti kultuuri ja jätkusuutliku elustiili propageeriva programmi (mis sai edukalt teostatud Eestis) ning väljatöötatud tööristaid (õppejuhend ja veebikeskond). Töötuba läbiviimisel keskendus programmide juht toidukultuurile ja Eesti eripärale, toidujäätmed ja toidujäätmete tekke vältimisele (tuues olemas olevad parmat praktikat) ning tutvustades peagused noorte tarbimisharjumusi.

Lisaks sellele toimus õppevisiit Burgarden Gümnaasiumi kööki, et jagada omavahelist praktilist kogemust ja õppida Põhjamaade toidukultuuri.  Koolitusel osalesid vabaühenduste esindajad, nooredliidrid, valdkondlikud spetsialistid. Sillamäe LÜ on aastaid tegutsenud rahvusvahelise tasemel ning edendand koostööd erinevate vabakonna tegutsejatega nii Euroopa Liidus kui ka otseselt Balti ja ühe enam Põhjamaade riikidega.
Koolituste järel õnnestus läbi viia ühist koostöökohtumine, mille raames sai kokkupandud esialgse koostööprojekti plaan mida esitatakse rahastamiseks Põhjamaade Ministrite Nõukogule. Kohtumiste raames Sillamäe LÜ programmide juht Vassili Golikov tutvustab organisatsiooni rahvusvahelised algatuseid ja 28.11 – 1.12.2024 Narvas toimuva temaatiliselt katuva rahvusvahelise konvernetsi õiglase rohepöörest (conference.sscw.ee).

SLÜ on ühise Põhja- Baltimaade ühise programmi juhtpartner ning jagab väärtusliku kogemust ja praktikat, ühineb kõiki partnereid ja juhib tuleviku projekti koostamise protsessi. Osalemine koolitusel suurendas nii ühingu töötaja võimekust ja teadlikkust kui ka laienes organisatsiooni rahvusvaheline põhitegevust ja mõjutas positiivselt organisatsiooni mainele, võime lahendada ühiseid väljakutseid, kuna nii Eestil, Rootsil, Taanil, Soomel kui ka Islandil on mõnes mõttes sarnased muret ühiskonna arendamisel ning vabakonna võimestamisel. Lisainfo projekti kohta leiab siit 
Põhjamaade-Balti koostöö: Põhjamaade toidukultuuri avastamine ja säästva tarbimise parandamine noorte vahel (2024). 

Projekt eesmärgiks on suurendada noorte teadmisi jätkusuutliku Põhjamaade toidukultuuri süsteemist ning parandab nende harjumusi ja oskusi seoses jätkusuutliku eluviisiga meie kogukondades, muutes tarbimisharjumusi ja tervislikke valikuid ning tugevdades noorte rolli mitmekordistajana.

Rahvusvahelise eksperdi osalemist Eestis toimuva konverentsil ja kõrval kohtumisel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu