KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist julgeoleku ja kodanikuühiskonna 2023 konverentsil ja kõrval üritustel. 1-5.02.2023 Tallinnas ja Narvas

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas rahvusvahelise eksperti Professor Mette Brogden, Arizona Ülikoolist, USA (hetkel elava Accras, Ghanas) osalemist rahvusvahelistel konverentsil ja kõrval üritustel.

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus kutsutud kõrgel tasemel eksperdil jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames valmistati järel USA-Eesti järel kohtumist Juunis 2023 Arizonas ning pidada inimõiguste konverents Arizona Ülikooli tudengite, vabakonna ja kohaliku kogukonna liikmetele.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldas rahvusvaheline julgeoleku ja kodanikuühiskonna konverentsi, mis toimus 2-5.02.2023 Narvas ja Narva-Jõessus, Eestis. Narva kui sümboolse kohana ühendas Green Habito võrgustiku ja rahvusvahelised esindajad sellel raskel ajal, et toetada Ukraina kogukonda, arutada kodanikuühiskonna tähtsad küsimused  ning välja töötada võrgustiku ühine deklaratsioon Vene kodanikuühiskonna poole panustada Vene-Ukraina sõda lõpetamisele.

Sillamäe Lastekaitse Ühing aasta konverents oli korraldatud koostöös „Green Habito“ rahvusvahelise võrgustikuga “Julgeoleku ja kodanikuühiskonna konverents 2023: “, mis  oli kolmepäevane üritus ja mis hõlmab intensiivseid kõrgetasemelisi arutelusid, töötubasid ja konverentsi deklaratsiooni esitamist rahvusvahelisele kogukonnale. Kõrgetasemelistele ekspertidele ja kutsutud esinejatele jaoks korraldati 1. ja 2. veebruarill Tallinnas ühepäevane ettevalmistavad kohtumised ning visiidid Eesti valitsusasutustesse ja Eesti esindusse Euroopa Komisjonis.

Konverentsil otsisime võimalikke lahendusi Euroopa julgeoleku stabiliseerimiseks, inimeste turvalise kõnevabaduse parandamiseks ja ÜRO säästva arengu eesmärkide toetamiseks rohepöörde julgeoleku ja digitaalse koostöö valdkonnas.

Konverents ühendas Euroopa, Põhja-Aafrika ja teiste piirkondade praktikuid, poliitikakujundajaid, teadlasi, vabaühendusi, ajakirjanikke ja rahvusvaheliste rahastajate piirkondlikke võrgustikke.

Konverentsil arutati kodanikuühiskonna rolli julgeoleku tagastamisel ja demokraatliku maailma ehitamisel ning ülemaailmse jätkusuutlikkuse saavutamisel.

Konverentsi teemad olid järgmised:

  • “Ukraina tuleviku kaardistamine Euroopas vaba, demokraatliku suveräänse riigina” / “Moldova tulevik: ida, lääs või kusagil keskel?”
  • “Põhja-Balti riikide teadlikuma julgeolekupoliitika süvalaiendamine NATO liikmeks saamisel ja säästva arengu toetamine, et saada 2030. aastal maailm.a jätkusuutlikumaks ja integreeritumaks piirkonnaks”.
  • “Globaalsed jõud, piirkonna riigid ja kodanikuühiskonna panus Vahemere piirkonnas rahu, julgeoleku ja säästva arengu edendamiseks”.
  • “Kliimamuutused ja energiakriisid: kas roheline revolutsioon on ikka veel saavutatav aastaks 2050? – globaalsete tarbimisharjumuste muutmine ja puhtasse energiasse investeerimine”.

Konverents sisaldas intensiivset programmi peakõnedest, diskussioonidest ja töögruppidest (kus kõik huvigrupid arutasid peamised teemad ja valmistasid ette oma ettepanekuid otsuste tegijatele ja fondidele) ja aruteludest.

Konverentsi tulemusena valmistati ühine deklaratsioon, mi soli suunatud Euroopa ja Venemaa kodanikuühenduste poole lõpetada sõda ja Venemaa agressioon Ukraina vastu. Väliseksperdid sai tuttavaks Eesti kodanikuühiskonna vabaühenduste tööga (Ida-Virumaa piirkonnast) ning jagati vestluse ja arutelu kaudu oma kogemust ja visiooni kuidas paremini seista oma huvide eest. Eestisse kutsutud välisekspert aktiivselt osales programmis ning panustas konverentsil kõnepidamise, töögruppi juhtimise ja töötuba läbiivimise või ürituse modereerimise näol.

Konverentsi osalejaks oli praktikud, poliitikakujundajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, noored, meedia esindajad ja valitsusametnikud, nende hulgas olid ka KÜSKI poolt toetatud  kõrgetasemeline ekspert kes panustas sisuliselt konverentsi läbiviimisel ning uute oskuste õppimisel ja vaadete tutvumisel

Rahvusvahelise eksperdi osalemist Eestis toimuva aasta konverentsil, festivalil ja kõrval kohtumisel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu