Green Habito aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ toimus Tallinnas 25-28 mai 2023

Green Habito Network conference 2023


Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Green Habito võrgustiku liikmetega ja teiste partneritega  korraldas rahvusvahelise aastakonverentsi Green Habito 2023, mis toimus 25.-28.05.2023 Tallinnas, kus osalejad on arutlenud kodanikuühiskonna kaasamise ja olulisuse üle sellistes küsimustes nagu ringmajandus ja innovatsioon, kodanikuühiskonna, valitsuse ja ärivõrgustike koostöö, millised on praegused tarbimisharjumused ja kuidas saaksime neid säästvasse elustiili integreerida ning lõpuks avastada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli võitluses roheline üleminek ja säästev areng.

Konverentsi teostamine sai võimalik tänu meie peamiste rahastajatele ja toetajatele nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Tänu nende toetusele said kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, eksperdid, ettevõtete ja valitsuste esindajad jagada konverentsil osalejatega oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi ning jagada parimaid praktikaid rohelise ülemineku ja ületarbimise teemadel. Kõrvalsündmusena koostati koostöökohtumistel kaks arengukoostööprojekti ettepanekut, mis esitatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja EL toetusprogrammide 2023-2025 raames. 

„Green Habito Networki aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ oli 3-päevane konverents ja aastakoosolek, mis tõi kokku ainulaadse Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku.
Konverentsi põhieesmärk oli arutada kodanikuühiskonna panust ning koostöö edendamist ettevõtluse ja riigisektoriga säästva arengu eesmärkide täitmisel ning kodanikuühiskonna organisatsioonide teadlikkust säästvatest eluviisidest, keskkonnakaitsest ja ringmajandusest ning ületarbimisest, heade tavade, uuenduslike metoodikate ja olemasolevate lahenduste tutvustamine.
Konverentsil oli intensiivne põhiettekannete, arutelude ja töötubade programm (kus kõik huvirühmad arutasid põhiküsimusi ning valmistasid ette oma ettepanekud otsustajatele ja fondidele) ning arutelud. 
Konverentsil rõhutati kodanikuühiskonna olulist rolli rohelises üleminekus ja ÜRO arengueesmärkide saavutamises kohalikul tasandil ning kodanikuühiskonna esindajate koostöö vajadust rohelise, sotsiaalselt jätkusuutliku ja turvalise maailma saavutamiseks. Konverentsi tulemusena töötasime välja ühise võrgustiku avalduse “Tallinna deklaratsioon sotsiaalsete muutuste, kliimamuutuste ja keskkonnakaitse kohta”. Väliseksperdid said võimaluse tutvuda Eesti kodanikuühiskonna vabaühenduste tööga ning arutelu ja debati kaudu jagada oma kogemust ja nägemust, kuidas oma huvide eest paremini seista.
 
Konverentsi otseülekanne ja pildid leiab SSCW sotsiaalmeedias: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA
 
Konvrentsi toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu.