Positiivne vanemlus

Lastekaitse Liidu poolt toetatud projekt, mille eesmärgiks oli leida uued pereühistegevused, parandada vanemate ja laste sotsiaalsete oskuste ning suhtlemise parandamine läbi positiivse eeskuju ja teoreetiliste mudelite ja mis viidi läbi aprillist 2009 kuni mai 2009.

Eesmärgid:
Propageerida avatumat suhtumist vanemate seas ja anda neile võimalus läbi mitteformaalse kui formaalse hariduse teadvustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Aidata noorte vanematel ületada oma väärarvamusi ja stereotüüpset suhtumist erinevatesse pedagoogidesse ja teistesse seotud ametite esindajatesse.

Tegevused
Projekti raames viidi läbi koolitused vanematele, esseekonkurss, uuring ja koolituslaager Laagnas. Projekti tegevustes osalesid 4 gruppi, kes võtsid kõikidest tegevustest kogu projekti jooksul. Essee konkurss kuulutati välja avalikult ning sellest on osa võtma oodatud osalejaid üle kogu Vaivara vallast. Läbi viidi ka uuring, mille sihtrühmaks on 40 inimest. Koolitustest ja laagrist võtsid osa 20 soovi avaldanud ja registreerunud vanemad.