20 aastat edukat tööd

Ajaloo projekt "20 aastat edukat tööd" eesmärgiks oli liikmete lähiajaloo tutvustamine ja dokumenteerimine ning luua kroonika Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevusest. Tegevus kestis märtsist-aprillini 2009.

Tegevuse lühikirjeldus:
- Dokumentide sorteerimine ja organiseerimine kronoloogiliselt
- Materjali skaneerimine ja üle kandmine DVD formaati
- Olemasoleva foto ja video materjalide alates aastast 1989 läbivaatamine, parimate materjalide väljavalimine ja kogumiku ettevalmistamine.
- Iga tegevuse aasta parima või edukama projekti välja valimine ja kokku kogumine, ning lühikokkuvõtete koostamine ja nende kaudu organisatsiooni tegevuse ajaliini koostamine.
- Organisatsiooni võtmeisikutega intervjuude läbiviimine.
- Sillamäe Lastekaitse Ühingu ajaloo ülevaate kogumiku koostamine, toimetamine ja avaldamine, mis käsitleb ühingu ajalugu alates 1989.
- Dokumentide arhiveerimine arvestades Eesti riigi seadusi. 
- Organisatsiooni ajaloo kogumiku e- väljapanek veebileheküljel: www.sscw.ee