KODANIKUUHISKOND 2018

II LOENG

Projekti "Kodanikuühiskond Eestis" õppematerjalid (2012/2013)

 1. Kodanikuühiskond Eestis I OSA  (PPT)
      • Sissejuhatus. Kodanikuühiskonna mõiste. 
      • Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuse
      • Vabaühendused ja nende roll 

 2.  Kodanikuühiskond Eestis II OSA (PPT)
      • Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon;
      • Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö;
      • Vabatahtlik tegevus Eestis;
      • Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus. 

3. Projektikijurtamise ja juhtimise seminar (PPT)


Projekti "Jätkusuutlik tööelu" koolituste materjalid (2010/2011)

1. Tööelu probleemid ja võimalused Ida-Virumaal (PPT) 
2. Eestkoste kohalikul, riigi ja Euroopa tasandil (PPT)
3. Koostöö raskusi ning Co-Management (PPT)
4. Multikultuursus ja Integratsioon – multikultuurne töökeskkond ja sotsiaalne elu (PPT)
5. Soolise võrdõiguslikkuse küsimused Eesti ühiskonnas ja nende seosed töökeskkonnaga (PPT)
6. Oma äriettevõtte asutamine ja idee väljatöötamine (PPT)
7. Karjääriplaneerimine ja töö otsing (PPT) 
8. Haridus ja ülikooli valik – mõislik ja tark (PPT)
9.Projektikirjutamine ning juhendamine Eesti ja EL fondidesse (PPT)
10. Kriisiolukorrast väljapääs (PPT)
 


Projekti "Noored Aktiivsed Kodanikud Tegutsevad" koolituste materjalid (2009)

1. Kodakondsus, EL kodakondsus (PPT)  
2. Kultuuridevaheline kommunikatsioon  (PPT) 
3. Projekti kirjutamine ja juhtimine (PPT)