Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng

Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja MTÜ Peace Child Eesti poolt loodud projekti raames toimus 19.07-24.07.2011 Tallinnas rahvusvaheline noorteüritus „Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng“ koos osavõtjatega üle Euroopa ning esindajatega Aasiast, Aafrikast ja Ameerikast (Indiast, Filipiinidelt, Kamerunist) ja mujalt, eesmärgiga edendada noorte rolli jätkusuutlikus arengus.
Kohtumise läbiviimiseks toimus ligi kuue kuu pikkune ettevalmistusperiood, mille raames pandi paika 10 riigi esindajatest koosnev organiseerimiskomitee ja toimus ka aprillis ettevalmistav kohtumine Tallinnas. 

Osalejate leidmiseks viidi läbi sooviavalduste esitamise konkurss kuhu laekus ligi 500 avaldust, millest valiti peale hindamisprotsessi välja ligikaudu 120 inimest.
19.07 toimus avatseremoonia, mis oli Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng kultuuriline ja hariduslik avaüritus koos mitmekesise programmiga, kus osalesid kultuuriesindajad ja kõnepidajad nii Eestist kui Euroopast ja mujalt. Üritus oli avatud kõigile huvilistele. Avatseremoonial pidi avakõne Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Muusikalise ja loovprogrammi juht oli Aarne Saluveer, esinesid ETV Tütarlastekoor, Georg Otsa nimelise Muusikakooli Big Band jt. Kohal olid erikülalised Euroopa Nõukogust, Euroopa Komisjonist, ÜRO Keskkonnaprogrammist, Stakeholder Forumist, Euroopa Noortefoorumist, Välisministeeriumist, ja esindajad teistest ministeeriumitest (k.a. ministrid) ja mujalt. Samuti osalevad Tallinna linna esindajad ja paljude Euroopa erinevate riikide suursaadikud. Avaüritusest tehti interneti vahendusel ning Eesti Rahvusringhäälingu kaasabil ja toetusel otseülekanne veebilehtedel www.err.ee ja www.eym2011.eu

Kohtumise põhitöö toimus alateemadeks jaotatud töögruppides, milleks olid:
- Loodusressursid
- Haridus jätkusuutliku arengu nimel
- Linnaruumi areng, prügimajandus
- Põllumajandus
- Sotsiaalne heaolu ja taastuvenergia.
Iga töögrupp selgitas oma teema osas välja peamised väljakutsed ja lahendused, mis koguti kokku ühisesse deklaratsiooni, mida esitleti esmakordselt 23.07. Mustpeade majas toimunud vastuvõtul. Deklaratsioon tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt ning deklaratsiooni raamistikus välja töötatud kohalike initsiatiivide edendamiseks on loodud Kohtumise ametlikule veebiaadressile www.eym2011.eu hinnangu ja monitooringu süsteem.

Kohtumist toetasid Euroopa Nõukogu, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna linn ja Hollandi Välisministeerium. Partnerite seas olid Euroopa Noortefoorum, EarthSummit2012, Stakeholder Forum, Venemaa Noorteliit, Hollandi Noortenõukogu, Rio+Twenties ja mitmed teised.