Ümarlaud „Koostöö edendamine Sillamäe Linnaga ja teiste MTÜde/partneritega“.

Ajaliselt viimase üritusena on planeeritud ümarlaud „Koostöö edendamine Sillamäe LV ja teiste MTÜde ning partneritega“ peale arengustrateegia ja selle rakenduskava lõplikku valmimist. Seda eelkõige selleks, et tagada arengustrateegia ka reaalne rakendamine ning panna kindel alus edasisele arenguprotsessile.

15. detsembril 2013 kell 12.00 Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses II korrusel (Vladimir Majakovski tn. 7)  projekti "Jätkusuutlik organisatsioon" raames toimub Ümarlaud „Koostöö edendamine Sillamäe Linna ja MTÜde vahel".

Ümarlaua eesmark on motiveerida vabaühendusi omavaheliseks koostööks ja eriti koostööks Linnaga. Kaardistada valupunktid ja proovida leida nendele lahendusi.
Vabaühendused tutvustavad oma organisatsiooni, kuulavad häid praktikad elust ennast ja Sillamäe Volikogu, Linnavalitsuse liikmed ning Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad osalevad arutelus "Kuidas hää elu käima tõmmata?"

Osalejatele ja linna esindajatele tutvustatakse Sillamäe Lastekaitse Ühingu järgmise kolme aasta aengueesmärke ja valmivat arengustrateegiat, et panna kindel alus edasisele koostööle ja arenguprotsessile teiste vabaühendustega.

ÜMARLAUA AJAKAVA (PDF)

ÜMRALAUA KOKKUVÕTTED (PDF)

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel