Noor ja kogukonna ajakirjanik 2021 “Kriitiliselt mõtlev meedia” I ja II osa

Projekti eesmärgiks arendada noorte ja kohaliku kogukonna arvamusliidrite (erinevuse vanus, põlvkondadevahelise vaatenurgast) meedialugemise ja sisuloome oskusi,  julgustades noori / kohaliku kogukonna arvamusliidreid olema meedia kaasloojad, mõtlema kriitiliselt meediasisu ja nende üle iseenda meediakombed,et arutleda meedia rolli stereotüüpide murdjatena, tehes koostööd kohalike esindustega ja koolitades noori ajakirjanikke / üliõpilasi võltsuudiste ja rassismiga võitlemiseks.

Projekti sihtrühm on kohaliku kogukonna arvamusliidreid / esindajad (vanuses 18–60 aastat) ja erineva rahvuse ja majandusliku taustaga noored (vanuses 18–35) sh erivajadustega ja enamasti venekeelse publikuga noored), s.h julgustud ka professionaalsete ajakirjanike osalemine sihtrühma inspireerimiseks.

Kohalikke kogukonnajuhte ja noori on kaasatud peamiselt Harjumaalt (Paldiski, Tallinn (eriti Lasnamäe linnaosa) ja Ida-Virumaalt (Lüganuse, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Iisaku, Narva-Jõesuu ja Narva).

Projekt hõlmab peamiselt vähemalt 75% venekeelsetest publikutest. Projekti sihtrühmad, mis esindavad ka tõrjutuse riskigruppe (erivajadustega inimesed ning noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete barjääridega), eeldame osalejate koguarvust umbes 25% nende rühma esindajatest.

Projektis osaleb otseselt kuni 200 inimest, veelgi suurem arv kaudseid osalejaid (lugejad, vaatajad, kuulajad meediakajastuse kaudu, küsimustike vastajad, aruteludel / koolitustel osalejad, kaasatud meediasisu / loojate spetsialistid / amatöörid) ja kaaskirjastajad).

Selle projekti peamised huvigrupid on kohalik / piirkondlik meediaväljaanne, kohalikud omavalitsused ja kogukonna organisatsioonid, noorte- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, kohalikul tasandil tegutsevad koostöövõrgustikud ja sotsiaalvõrgustikud.

Projekti kasusaajas on noored (ja nende vanemad), noorte- ja haridus- / kultuuri- / spordi organisatsioonid, kohaliku kogukonna arvamusliidreis ja ühiskond ise, kohalikud ja piirkondlikud meediaorganisatsioonid, samuti kohalikud omavalitsused / huvitatud asutused.  Sihtrühma kaasamisel võtame arvesse soolist võrdõiguslikkust, geograafilist esindatust ja osalejate motivatsiooni.

Projekti kestvus: Jaanuar –Märts 2021.

Kaasatud partnerid ja eksperdid Eestist,  Lätist ja Ühendkuningriigist.

Projekti tegevusedKaks sotsiaalmeedia koolitust vabakona esindajatele Tallinnas ja Narvas;

Koolitused toimuvad reaal kohtumise kaudu või veebis (COVID19 puhul), mis demonstreerivad juhendajate juhitud elavad sotsiaalmeedia (suhtlusvõrgustikud) koolituskursused arutelu ja praktilise praktika kaudu, kuidas mõista, kavandada ja rakendada sotsiaalmeedia strateegiat. Sotsiaalmeedia kursused hõlmavad nii sotsiaalse meedia eduka algatuse elluviimise ärilisi kui ka tehnilisi aspekte. Mõned meie kursustel käsitletavad teemad hõlmavad seda, kuidas kasutada Social Media Analyticsi, et koguda andmeid ajaveebidest ja muudelt veebisaitidelt, et paremini mõista klientide meelsust ja teha paremaid otsuseid (nt turunduskampaaniates, klienditeenindustes jne). ning õpetada sotsiaalmeedia põhitõdesid, strateegiat ja taktikat. Samuti kogemuste jagamiseks, nõu andmiseks meediaga suhtlemiseks, nende oskuste ja teadmiste suurendamiseks

Sotsiaalpoliitiline avalik arutelu Narvas ja Tallinna eelvalitud teemadel:
- "Mõelge kriitiliselt meediasisu ja oma meediakommete muutmise kaudu: võltsuudiste tuvastamine ja meediakommete muutmine traditsioonilisest uueks digitaal meediaks"
- "Noorte aktivistide ja kogukonna arvamusliidrite sotsiaalne ja poliitiline osalus kohaliku poliitika kujundamisel läbi aktiivselt avaldamise oma arvamuste ja arutelude avalikes platvormides"
Aruteludele oleme kutsutud ekspertid, kogukonna arvamusliidreid (erinevas vanuses) ja kohalike omavalitsuste esindajad, noorte ja külalisajakirjanike.. Sotsiaalsed ja poliitilised arutelud on kodakondsuse ja demokraatia olulised aspektid ning neid tuleks vaadelda sõnavabaduse põhiõiguse taustal. Erinevad eksperdid ja osalejad osalevad avalikes aruteludes, et leida huvitavaid arvamusi, uusi ideid ja võimalikke lahendusi kohalikele küsimustele ning aktiveerida kogukonda aktiivsemaks poliitika kujundamisel ja positiivsete muudatuste elluviimisel.

Artiklite, arvamuslugude ühisloome ja avaldamine; Intervjuude läbiviimine ja avaldamine; videoreportaažide salvestamine ja avaldamine sotsiaalmeedias ja kohalikes / piirkondlikes meedia väljaanates ja ühiskondliku kanalies.

Tahaksime keskenduda järgmistele teemadele: Sotsiaal ja kultuurilised küsimused;
Majandusliku arengu küsimused; Noorte- ja spordiuudised; erirubriik „Teiselt poolt” (noorte arvamus ühiskonna tõstatatud riiklikest, kohalikest ja piirkondlikest probleemidest) ning  kohalik poliitika ja muud.

Need ei olee viimased teemad mida noor ajakirjanik ja kohaliku kogukonna esindajad hakkavad kirlejdama ja uurima, kuid selge see et tegutsevad nad kõik ühiskonna huvides ning vaba ühiskonna seistes, panustades vaba meedia ja arvamuse väljandamisele ja kohaliku elu muutmisele. 

- Sotsiaalmeedia koolitus
4.02.2021 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis kell 13.00 - 17.00 
5.02.2021 Narvas, Eesti keelemajas kell 14.00 - 18.00

Sotsiaalpoliitiline avalik arutelu
6.02.2021 Narvas, Eesti keelemajas kell 13.00 - 18.00 
26.02.202 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis kell 11.00 - 16.00

Projekti käigus oodatud järgmised tulemused:
-Eestis on läbi viidud 7 tegevust (2 koolitust, 2 avalikku arutelu ning meediasisu kaasloome ja avaldamine kolmes valdkonnas (artiklid, intervjuud ja videoreportaaži) koostöös meediaväljaannetega).
- Üle 200+ osaleja osaleb koolitustel, aruteludel ja vabakonna meedia sisuloomisel (umbes 108 noort ajakirjanikku (vanuses 18–35), 55 kogukonna juhti / ajakirjanikku (vanuses 36–55 aastat), 37 kogukonna juhti /ajakirjanikku (vanuses 55+), kes osalevad selles kohalike ja piirkondlike meediasisu loomisel meediaväljaanded)..
- Loodud noorte ja kogukonna arvamusliidrite meedia kaanal ja mitteformaalne võrgustik
- Programmi tulemused kaudselt jõutakse enam kui 20 000 inimeseni.
- Kirjutatud ja avaldatud rohkem kui 20 artiklit,
- Viidud läbi ja avaldatud 10 intervjuud erinevate tähtsata kogukonna ja riikliku tegijatega/ positiivse muutuste loojatega
- Loodud ja avaldatud 5 videoreportaaži/intervjuud youtubis või sotsiaalmeedias / Youtube'i kanalis.

Projekti mõju kohaliku kogukonnale:
• Eesti kogukond ning ka projektis otseselt osalenud osalejad läbi positiivse kogemuse kaudu, saadud uusi oskusi demokraatilikus ühiskonnas ning mõttestatud ühiskonna osaluse ning jagada head praktikat.
• Projekt võimestab noori, kogukondi ja vaba meedia edadamist ja kriilitilst mõtlemist arengut
• Mitmekesised kogukonnad töötavad koos ühiste päevakavade alusel.
• Ühiskonnal on surenenud huvi sõltumatu meedia vastu.
•  Suurenenud sõltumatust meediasse kaasamise ja usalduse tunne. 


Programmi II osa (September - Detsember 2021):

 

 

 

 

 

 


Programmi tegevused toimuvad Balti Sõltumatu Meedia programmi raames, mis toetab Ühendkuningriikide valisus ja Briti Nõukogu.