Projekt: „Vabatahtlik kogukonna heaks

Projekti eesmärk
Projekti „Vabatahtlik kogukonna heaks“ eesmärgiks on arendada vabatahtlikku tegevust Sillamäe linnas ja seeläbi Sillamäe üldist sotsiaalset arengut. Projekti peamine tegevus on  „Sillamäe vabatahtlike klubi“ loomine. Selle saavutamiseks on projektis ette nähtud infosminaride ja teavituse läbiviimine Sillamäel. Peale klubiliikmete leidmist toimub klubi pidulik avaüritus ja klubiliikmetele on ette nähtud ka koolitused. Klubil on esmaselt planeeritud 10 põhiliiget ja klubitegevus toimub vähemalt 5 päeval kuus. 
 
Projekti tegevused
1. infoseminarid – Sillamäel viiakse läbi neli infoseminari, millega käib kaasas ka linnapõhine teavituskampaania (läbi meediakanalite ja partnerite infokanalite). Infoseminaride kaudu jagatakse üldist sissejuhatavat infot vabatahtliku tegevuse olemuse ja vajalikkuse kohta ning seotakse sissejuhatav informatsioon Sillamäe linna olukorra ja linna raames pakutavate võimalustega. Infoseminarid toimivad ka  peamiste vahenditena mille kaudu levitatakse infot loodava klubi olemuse ja planeeritud tegevuste kohta. Seda selleks, et otsida infoseminaride osalejate seast klubiliikmeid 
2. klubi avaüritus -  Teavitustegevuste ja infoseminaride kaudu otsitakse klubile liikmeid. Huvitatud isikud täidavad lühikese sooviavalduse osalemiseks. Klubi loomise esimese osana on planeeritud avaüritus, mis sisaldab sissejuhatavat informatsiooni klubi olemuse ja tegevuse kohta, ning mis annab ka võimaluse klubiliikmetel üksteisega kohtuda. Tegemist on laiema piduliku avaüritus kuhu kaasatakse organisatsiooni aktiviste, projekti osalejaid, KOV esindajaid ning kindlasti ka juba kogemusega vabatahtlikke.
3.klubiliikmete koolitus -  Klubi jätkusuutlikkuse tagamiseks on projekti raames ette nähtud 3 teoreetilist koolitust klubiliikmetele, mis puudutavad vabatahtlikkuse teemat põhjalikumalt ja üldoskusi nagu planeerimine, organiseerimine, konfliktilahendamine jms. Kindlasti räägitakse seal siis nii motivatsioonist kui ka kaasamisest. Esialgselt võib öelda, et kui jagada kolmeks, siis peateemad oleksid:
a. Vabatahtlikud, vabatahtlike kaasamine ja juhtimine
b. Tegevuse planeerimine ja elluviimine
c. Riskikanalüüs, meeskonnatöö ja konfliktilahendamine
 
Projekti tulemused
Projekti tulemusena on loodud Sillamäele igakuiselt tegutsev vabatahtlike klubi, mille kaudu on tagatud vabatahtlike järjepidev kaasamine nii Ühingu tegevusse kui ka Sillamäe linnaelusse. 
 
Esialgne ajakava
Oktoober – November 2012 -  4 infoseminari
Detsember 2012                -  Vabatahtlike klubi avamine. Pidulik avaüritus
Jaanuar – veebruar 2013     -  3 koolitust klubiliikmete