Jätkusuutlik tööelu

Sillamäe Lastekaitse Ühing viis Ida-Virumaa piirkonnas ellu projekti „Jätkusuutlik tööelu“, mille eesmärgiks on edendada Ida-Virumaa sotsiaalset arengut läbi tööturu alase informatsiooni kvaliteedi ja leviku parandamise ning praktiliste teadmiste ja oskuste pakkumise noortele. MTÜ Peace Child Eesti osales projektis partnerina.

Projekti raames toimusid:
•Tööturu alane Mentorlusprogramm - mille raames toimuvad infoseminarid ja koolitused.
•Noorte loodud õppefilm „Ida-Virumaa kui koht enesearendamiseks“
•E-lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu". Põhineb sotsiaalsel meedial. Võimaldab üles laadida oma pakkumised, jagada probleeme ja küsida ekspertide nõu. Veebilehele laetakse üles ka kõik mentorlusprogrammi materjalid nii osalejatele kui teistele huvitatutele.
• Infokampaania Üle Ida-Virumaa.

Projekti jätkusuutlikkuse peamine tagaja on projekti raames üles pandud E-lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu" http://tooelu.sscw.ee. Loodud spetsiaalselt Ida-Virumaa arendamiseks, mille kaudu saavad MTÜd ja omavalitsused omavahel kommunikeeruda ja oma tegemistest teada anda, avaldada töökuulutusi niing osalejad esitada omapoolseid kommentaare. Võimaldab üles laadida oma pakkumisi aga ka jagada probleeme ja küsida ekspertide nõu. Veebilehelt on leitavad ka põhjalikum ülevaade projekti tegevustest ja tulemustest.

Projekti tulemusena on suurenenud osalejate teadlikkus Ida-Virumaa kohta üldisemalt ning spetsiifilisemalt sotsiaalse arengu küsimustes ja motivatsioon osaleda ühiskonna arendamisel. Osalejate seas on edendatud ka teadmisi ja praktilisi oskusi e-demokraatiast.