Kodanikuühiskonna Foorumi teemad

Ida-Viruma Kodanikuühiskonna foorumi pea teemad on:

  1. Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus
  2. Avalike teenuste osutamine ja delegeerimine
  3. Kodanikuharidus
  4. Poliitika kujundamine ja selles osalemine
  5. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond
  6. Heategevus ja filantroopia (annetamine)
  7. Rahvusvaheline koostöö