Eesmärgid ja oodatud tulemused

Foorumi üldeesmärk on edendada Fondi rolli kultuuridevahelise dialoogi edendamisel kõigis ühiskonna tasandites, toetades kogukonna mobiliseerimise ja osalemise kaudu kodanikualgatuste elluviimist. 

Foorum on võimalus süvenemiseks ja tegutsemiseks, koht kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad Vahemete ülese sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. ALF võrgustiku liikmed, teised võrgustikud, kohalikud assotsiatsioonid ja kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua kultuurivahelistele tegevustele uusi võimalusi.

Peamine väljund on nn road map eesmärgistatud ja konkreetsete soovituste ja tegevustega.

Foorumi järeldused integreeritakse ALFi üldprogrammi ja konkreetsete initsiatiivide arendamisse.