Konverents "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni"

Noorte ja spetsialistide jaoks:
Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse konverents
"Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni"
18. September 2020, Tallink Conference & Spa Hotel, Tallinn
 

KONVERENTSI PÄEVAKAVA

10.00 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00 – 11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – moderaator Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liit
11.10 – 11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Maret Prits, Eesti Maaülikool
11.30 – 11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Ivan Lavrentjev, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku esindaja
11.50 – 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 – 13.15 Parimate praktikate tutvustused:
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Lastekaitse Liit (Annika Silde)
• Tallinna Kristiine noortekeskus (Brita Rand)
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.30 Väärtused ja hoiakud soolises võrdõiguslikkuses / peremudelis – Maris Neeno, Eesti Noorteühenduste Liit ja Rusalina Gassõmova, Peace Child Eesti
14.30 – 15.30 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres – Annika Silde ja Roger Tibar
– Võrdne kohtlemine tööl ja hariduses (palgalõhe) – Maret Prits ja Vassili Golikov
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas – Ivan Lavrentjev ja Maris Neeno
15:30 – 15.45 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.45 – 15.50 Õppefilm ja osalejate tagasiside
15.50 – 16.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad