KÜSKi reisitoetuse “RhodesMRC 2022 noorte liidrite konverents ning partnerlus kohtumine” 9-16.10.2022 Rhodesel, Kreekas

 Sillamäe Lastekaitse Ühingu kaks esindajad/eksperdid said ametliku kutse võta osa rahvusvahelisel kohtumisel ja konverentsil “Rhodose piirkondliku koostöö mudeli rahvusvaheline noorte liidrite konverents“, mis toimub 12-16.10.2022 Kreekas, Rhodosel, lisaks selle ka pidada koostöö koosoleku  ajavahemikul 9-12.10.2022, mille raames pannakse paika Eramus+ koostööprojekt ning Eesti esindajad saaks tutvustada Eesti kodanikuühiskonna toimimist, kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ning rahastamise mudelit ning jagada oma kogemust ja parimat praktikat noorte ja vabaühenduste kaasamise, võimestamise ning huvikaitse teemadel. 

9-12 august 2022 Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad osalevad kootöökohtumisel ning Kreeka ja välispartnerite (MTÜd) ühisel koosolekul, mille raames lõpetakse EL Erasmus+ projektitaotluse ettevalmistus protsess ning kooskõlastatakse kõik sisulised ja tehnilised detaile. 

Rhodose piirkondliku koostöö mudelkonverents on rahvusvaheline noorte liidrite konverents, mis simuleerib piirkondlike rahvusvaheliste organisatsioonide tööd ning annab kodanikuühiskonnale, noortele ja kutsutud ekspertidele vajalikud oskused ja teadmised, et teha koostööd, propageerida ja panustada rahvusvaheliste organisatsioonide töösse ning pakkuda välja oma lahendusi ülemaailmsetele probleemidele ja kriisidele. Konverentsil keskendutakse ülemaailmsete kriiside põnevate probleemide arutamisele ja lahenduste pakkumisele, st 8 põhiteemale, mille kallal osalejad töötavad töörühmades ja komiteedes põhjalikult rahvusvaheliste organisatsioonide töö simulatsiooni kaudu. 

Konverents põhifookus on rahvusvahelisete organisatsioonide/valitsuste asutuste koostööle (OSCE, NATO, ConfPE, CoE, African Union, Council of The European Union, UofMed, Our planet summit jt) ja Euromed ja Aafrika kodanikuaktivistide ja vabaühenduste kaasamisele nende töösse ning visiooni kujundamisele ühtse kodanikuvaadele kaheksa tähtsa teemadel, mis toetaks säästva arengu eesmärkide saavutamisele ning Euroopa Noorte aasta tähistamisele:

1.      "Keskkond koostöö ja julgeoleku kokkupuutepunktis; keskkonnakuriteod ja nende mõju inimeste julgeolekule"

2.      "NATO hübriidsõja kaitse tugevdamine ja digitaalse ühiskonna parandamine"

3.      Päev pärast seda: Uue rahu- ja julgeolekurežiimi kujundamine Euroopa mandril"

4.      "Rahvusvähemuste kaitse kriisiperioodidel ja konfliktipiirkondades"

5.      "Kultuuripärandi säilitamise tagamine relvastatud konfliktide ajal"

6.      "Euroopa-Vahemere piirkonna rohelise kokkuleppe suunas - tegevuskava turvalisuse ja energiaautonoomia saavutamiseks piirkonnas"

7.      "Võitlus laste, varajaste ja sunniviisiliste abielude vastu Aafrika mandril".

8.      "Moepakti algatuse käsitlemine ja selle kasulik mõju keskkonnasäästlikkusele"

Korraldajad soovivad aidata luua ruum avatud ja mittekonfrontatiivsele arutelule noorte, ametlike organisatsioonide esindajate, diplomaatide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel, kes tulevad konverentsile suurendadao ma liidri oskused, väljatöötada oma ettepanekuid ning arusaada kuidas poliitikakujundamine ning huvikaitse toimub reaalselt ning missugused eripärad on olemas vabakonna ja noorte kaasamisel erinevate programmide raames.

Rahvusvaheline noorte liidrite konverents on kõrgetasemeline üritus, mis toob kokku teadlased, vabakonna esindajad, noorte liidreid ja praktikud erinevates valdkonnast, poliitikakujundajad ja meedia ning rahvusvahelised eksperte ja organisatsioonid, et ühiselt arutada  regiooni pakilisemaid probleeme rahusvaheliste organisatsioonide tööde näol (simulatsioonide kaudu)  püsivate muudatuste teel eriti julgeoleku, säästva arengu ning kodanikuühiskonna arendamise teemadel. Konverents on ka koht kus tutvustame Eesti ühiskonna paremat praktikat  (Eesti ja vabakonna positiivsed tulemusi ja näteid tööl Põhjamaade Ministrite Nõukoguga, Läänemere riikide nõukogus ning ÜRO ja muu organisatsioonides ning vabakonna võrgustikutes, s.h. ka kaks aastat tagasi loodud rahvusvahelise „Green Habito“ mitteformaale koostöö võrgustiku saavutused, mis ühendab üle 35 liikmeid üle Euroopa),  laiemas ringis, mis toob enda poolt uute koostöö sidemetele ja algatustele ning tõstab Eesti mainet kui avaliku ja kaasava ning vabakonna komptetense partneri ja arengu edendaja.

Lisaks konverentsi raames selgitatakse välja rahvusvahelite organisatsionide vabakonna kaasamis mehhanismid erinevate murede lahendamisel ja muidugi ka nende peamised takistused, millega seisab silmitsi rahvusvahelised oganisatsioonid (European Union, OSCE, NATO, CoE, African Union, Union of Mediterranean jt) kriisside (julgeoleku, rände, enegetika,  kliima ja toidu küsimustel) lahendamisel ja säästva arengu eesmärkide saavutamisel üha digitaliseeruvas ühiskonnas , kasvavas noorte tööpuuduses (peale COVID pandeemiat) ja lõhestatud ühiskonnas. Lõpuks Eestil on suur kogemus mida me soovime jägada oma kollegidega ja arutame rohelise algatuste esinemist (Maailmakorristusepäeva) ja kultuuridevahelise dialoogi rolli ühiskondade ühildamisel nende keskkonnaga ning lõhe parandamisest, mis selle osi lahku kisub.

 

Kuid enne Konverentsi 10-12.10.2022 võtavad osa Eesti esindajad koostöökoosolekutel, mille raames lõpetakse kokkupanema viimaseid punktid projektitaotlus EL Erasmus+ taotlusvoore raames, jagatakse partnerite vastutused ning määratakse järel tegevused .  

Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindavad: Vassili Golikov ja Irina Golikova.

Välisekpsertide osalemist Eestis toimuva üritustes toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 1211,48 EUR

EEsti ekspertide osalemist Rahvusvaheliste  toimuva konverentsil ja kohtumisel toetab Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu.