II Alexandrias Hariduskonventsioon "Intercultural citizenship education".

Anna Lindh Foundation (ALF) ja Rootsi Instituut Alexandria (SwedAlex), organiseerivad II Alexandria Hariduskonventsiooni 16 - 18 detsember 2012, Alexandrias Egiptus. 
II Alexandria Hariduskonventsiooni fookuses on kaasatavalitud Education programmi loomine ja õpperessursi tootmine selles valdkonnas osalejad  konsultatsiooni protsessi mille eesmärgiks on

nn. Intercultural Citizenship suunatud formaalsetele ja mitteformaalsetele haridussektoritele. 
Programmi eesmärgiks on toetada hariduslike praktikate ja tegevuste arendamist, mis aitavad noortel ja täiskasvanutel olla aktiivsed osalised demokraatlikus elus. 

Lisaks programm toetab osalejate oma õiguste ja kohustuste rakendamist, suurendab nende kuuluvustunnet kogukonda nii kohalikul kui globaalsel tasandil, ning tundlikkust, mis võimaldaks neil mõista ja hinnata erinevaid maailmavaateid, kombeid, ja elustiile inimeste vahel. See projekt aitab kogukondadel ja indiviididel leida oma hääl ühiskonnas ja väärtustada kultuurilist mitmekesisust kui sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku arengu allikat.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindab Vassili Golikov, noorte, haridus ja rahvusvahelise koostöö programmide juhataja.