2008. aasta tegevus

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus 2008. aastal oli suunatud Euroopa Liidu kultuuridevahelise dialoogi aasta tähistamisele ning alguse sai ka eeltöö kultuurikoostööprojektile Peace Child Alpha Omega.

Ülevaated kõikidest 2008. Aasta toimunud suuprojektidest on leitavad alamenüüs.