Organisatsiooni liikmete koolitus programm "Võimekas organisatsioon".

Alapealkirja all „Võimekas organisatsioon“ on planeeritud ellu viia koolitusprogramm mis on suunatud just organisatsiooni liikmetele ja võimalik ka töötajatele vastavalt meili teel esitatud sooviavalduse. Koolitusprogramm on planeeritud kui motiveeriv vahend, et pakkuda enesearendamisvõimalusi (kommunikatsiooni, meedia, koostöö alal), aga ka tagada nende edasine soov osaleda Ühingu tegevuses.

I Kooiltus 31.10.13 Sillamäel Teema: "Kodanikuühiskond ja Meedia", "Kuidas töötada meediaga", "Pressiteade kirjutamine".

II ja III Koolitused 09.11.13 Toila Sanatooriumis, Teemad: "Projektijuhtimine, projektikirjutamine ja taotluse valmistamine"

IV Koolitus 30.11.13 SIllamäel Teemad: " Inimeste Juhtimine".