TRÜKISED

"Co-management: Teel koostöö poole" on Co-managemendi teooria ja metoodika laiemal käsitlusel põhinev käsiraamat ja  sisaldab muu hulgas ülevaadet hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud  eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal 2012-2015“


Rohkem informatsiooni veebilehel: co-management.sscw.ee

  

(Laadimiseks kliki pildile)
 


2011. aastal toimunud "Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik areng" raames toodetud programmijuhend teooria, taustinformatsiooni ja kohtumise ajakavaga. Üritusel osales 150 esindajat 70 riikidest ning olid kaasatud ka rahvusvahelised partnerid ja organisatsioonid nagu ÜRO, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Stakeholders Forum ja teised.

Programmijuhend on inglise keeles.
Rohkem informatsiooni  veebilehel: www.eym2011.eu

 
(Laadimiseks kliki pildile) 


Projekti "Homne vabatahtlik" peamise väljundina valmis "Homne vabatahtlik" õppejuhend, mis on suunatud koolidele, noortekeskustele ja teistele sarnastele kasutamiseks mitteformaalsetel meetoditel põhinevatel seminaridel, töötubades vms või formaalse hariduse täiendina, et edendada vabatahtlikkusse kaasatust noorte seas.


Rohkem informatsiooni veebilehel: vabatahtlik2011.sscw.ee

 

Homne Vabatahtlik

Õppejuhend 


Väljaande „Vabatahtlikkus igas eas“ loomise esmane eesmärk oli toetada vabatahtlikkuse alase informatiooni levikut Sillamäe linnas antud projekti raames. Siia on kokku kogutud esmased mõisted ja Sillamäe linna elanike ja linnas tegutsevate organisatsioonide elulised lood nende kogemusest vabatahtliku tegevuse ja selles osalemisega, et näidata kõigile linna elanikele, et vabatahtlik tegevus on väärtuslik linna arengule ja vabatahtliku tegevusega on võimalik tegeleda tõepoolest igas eas ja igas elustaadiumis.

Rohke informatsiooni veebilehel: www.kogukond.eu

 

 (Laadimiseks kliki pildile)