Väitluspäev "Teadlik ja salliv noor kodanik"

 
Väitluspäev (turniir) toimub 16.11.2016 Ida-Virumaa kooliõpilaste vahel Jõhvis. 

Väitluspäeva ajakava: 
 
16.11.2016 Jõhvi Gümnaasium, aatriumis
12.00 - 12.30 Meeskondade saabumine, registreerimine ning teine teisega tutvumine (ühest koolist saaks olla kuni 8 liiget)
12.30 - 13.00 Väitlusturniiri sissejuhatus ja reeglid  
13.00 - 13.45 Väitluvoor I 
13.45 - 14.30 Väitlusvoor II
14.30 - 14.50 Kohvipaus
14.50 - 15.30 Väitlusvoor III
15.30 - 16.00 Tunnustamine 
 
Väitluspäeva teemad: 
  • Kultuurivaldkondade (teatrid, muuseumid, sport jms) mõju lõimumisele 
  • Haldusreformi mõju noorteelule
  • Noorte hääletamisõigus  KOVi valimistel 2017
  • Ida-Virumaa 2020 - majanduslikult arenenud ja sotsiaalselt stabiilne regioon?
  • Vaba teema (noored ise leppivad kokku ning 10 min valmistavad ennast ette)

Väitlusturniiri metoodika:

Väitlused toimuvad järgmiselt: Karl Popperi meetodil. (Väitlustel osaleb 4 esindajat, kes valmistavad ette oma argumente kas JAH või EI poolel. 
- JAH poole väide
- EI poole vastus väitele + oma argumendid
- JAH poole vastus  EI poole väitele ja argumentidele
- EI poole vastus JAH poole argumentidele ning kokkuvõtted
- JAH poole vastus Ei poole argumentidele ja kokkuvõtted)

Meeskonnad:
Kutsutakse kokku nii eesti koolide kui vene koolide õpilased, kellest moodustatakse väitlusmeeskonnad. Igasse meeskonda kuuluvad nii Eesti koolide kui Vene koolide õpilased, et arendada koostööd ja argumenteerimist. Meeskond valib endale kolm teemat, mis neile sobivad ja valmistab ette. Meeskonnas on vaja, et noored seal oleks võimelised rääkima nii eesti kui vene keeles.
 
Kohtunikud: on professionaalsed eksperdid kes hindavad väitlusi. Kohtunike sekka on valitud õpetajad (2-3 in), Noorteühenduse/kodanikuühenduse esindajad (1), ning võimalusel ka KOVi esindaja (1 esindaja)
 
Tunnustamine: Tunnustamine toimub väitluspäeva lõppus. Tunnustamise auhinnad on järgmised:
I preemia on kruiis Rootsi (voucer) ja meened
II preemia on päevakruiis Helsingisse (voucer) ja meened
III preemia on Tallink Spa Külastus kinkekaart ja meened
 
Kõik osalejad saavad tunnistused ja meened.
 
Väitluspäeva väljundid:
Noored on saanud uusi teadmisi erinevate väitlusformaatidest, argumentatsioonist, kuidas paremeni esitada oma mõtteid ja kaista oma argumente, suurendatakse sihtrühma silmaring ning noored omandavad kommunikatsiooni oskused, ning avalikuesitlemise oskused. Noored saavad julgemeni esitada oma ideeid, mõtteid ja paremeni mõista toimuvast erinevates valdkonades, s.h. ka kultuuride vahelise suhtlemisel, lõimumis ja koostöövajadusest.
 
Väitlused toimuvad eelüritusena tuleva IV Ida-Virumaa Noortefoorumile.
 
Lisainfo: Peace Child Eesti, Anton Reingoldt. info@peacechild-estonia.