Organisatsiooni Areng

ARENDAMINE

Organisatsioni arendamiseks juhatus valmistab ja eluviib arengu strateegia ja arengukava. Lisaks neile lisandub iga aastane  organisatsiooni tegevuskava.

 STRATEEGIAD JA ARENG:

1. Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava 2010-2013 (Kinnitatud SLÜ juhatuse koosolekul) 

2. Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava 2014-2017 (Kinnitatud SLÜ juhatuse koosolekul) 

3. Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava 2018-2023 (ettevalmistamisel)


TEGEVUSKAVA:

1. Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuskava 2014

2. Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuskava 2017