SSCW Programmid

Tänaseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingul käimas järgmised programmid, mille raames võetakse ette spetsiifilisemaid tegevusi ja luuakse konkreetseid projekte taotlusvoorudesse esitamiseks:

- Aktiivse kodaniku programm
Suunatud demokraatia arendamisele eelkõige läbi kodanikuhariduse.

Soolise võrdõiguslikkuse programm
Suunatud meeste ja naiste vahelise soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, aga ka soolise võimestamise arendamisele.

Lõimumise programm
Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaa organisatsioonina tegeleb aktiivselt ka integratsiooni (lõimumise) küsimustega ning arendab projekte paralleelselt eesti ja vene keeles.

Noorte osaluse ja co-managemendi programm
Noored on arvestatav ühiskonnajõud Eestis, seetõttu on oluline, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Samaaegselt on programm suunatud Euroopa Nõukogust alguse saanud co-managemendi teooria ja praktika edendamisele, mis eeldab noorte ja vanemate vahel võrdselt vastutuse jaotamist.

Jätkusuutliku arengu programm
2012 aasta toimub Rio de Janeiros ÜRO Rio+20 Jätkusuutliku Arengu Konverents, mis on toonud endaga kaasa suurenenud tähelepanu jätkusuutlikule arengule.

Vabatahtliku tegevuse arengu programm
Aasta 2011 oli Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, mille raames Sillamäe Lastekaitse Ühing koos partneritega viis läbi suurprojekti „Homne vabatahtlik“ eelkõige noorte seas vabatahtliku tegevuse arendamiseks. Paralleelselt seati sisse vabatahtliku tegevuse arengu programm.

Laste õiguste programm
Suunatud laste õiguste kohta teadlikkuse suurendamisele, eelkõige läbi „Märka last“ ja "Kasvame koos" kampaaniate ja väiksemate vanemusele suunatud projektide.

Lastekaitse Liidu keskuse „Märka Last“ käigushoidmine ja arendamine
SLÜ projektipõhist tegevust täiendab igakuuline tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva „Märka last“ keskuses.