Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik: Laager

 

 

Laager “Aktiivne Kodanik” Toilas.

Ajavahemik: 20.03.- 22.03.2009

Osalejad: 61 inimest

Osalejad pärit üle kogu Ida-Virumaa: Narvast, Narva-Jõesuust, Vaivarast, Jõhvist ja Sillamäelt. Sellele lisaks üksikud Tallinna ja Tartu esindajad.

Laagri eesmärk: tugevdada sidemeid kohalikke organisatsioonide ja tegevgruppidega, laiendada osalejate teadmisi aktiivse kodaniku mõistest ja praktikast ning tutvustada osalejatele nende võimalusi oma kogukonnas muutusi läbi viia.

1. Laagri KAVA

2. Vastutuse LEPING

LAAGRI KODUKORD

LAAGRI OSAVÕTJATE MEELES PEALE

Saabumisel esitab osaleja isikut tõendava dokumendi registreerimiseks
1.Laagris viibijad on kohustatud täitma laagri kodukorda, päevakava, juhataja ja koolitajate korraldusi.
2.Veekeskus viibides peab käituma vastavalt veekeskuse reeglitele. 
3.Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida personali ja koguneda väljaspool hotelli;
4.Tubadest lahkudes kontrollige, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud.
5.Tuba tuleb hoida korras, isiklikud esemed, kotid ja riided hoida vastavates kappides ja riiulitel;
6.Raha ja väärtesemed (fotoaparaat, CD-pleier jne) kanda endaga kaasas või anda hoiule  laagri korralduskomisjoni kätte;
7.Alkoholi, tubakatoodete, mõnuainete tarbimine on rangelt keelatud;
8.Mobiiltelefoni kasutamine on lubatud väljaspool konverentsikeskuse ruume.
9.Laagri korraldajad, -personal ei vastuta rikutud, kaotatud ja varastatud isiklike esemete, mobiiltelefonide ja muu tehnika eest. Laagri korraldajad teevad kõik endast oleneva turvalisuse tagamiseks, kuid iga osaleja isiklikud esemed on tema enda vastutus, nii oma toas kui laagri üritustel.
10.Materiaalse kahju tekitamisel Toila Spa hotellile hüvitab kahju tekitaja
11.Öörahu 23.00 – 7.00
12.Kodukorra eiramisel eemaldatakse  osaleja programmist, ja makstud osalustasu ei tagastata.
13.Palume hotelli lahkumiselt või kojusõitmise korral enne ettenähtud aega teavitada laagri korraldajad.

Kui on muresid või küsimusi pöördu korraldajate poole. Kontaktisik on Vassili Golikov 55602993

OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS!

TOILA SPA ON TERVISLIK

Sinu abi on oodatud puhtuse ja korra hoidmisel:
•  Üks rätik olgu pesemise, teine ujumise tarbeks; 
•  Soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase tolmu ja mustuse;
•  Lahkumisel palun tee kindlaks, et tuba jäi samasse korda, kui saabudes.
•  Hommiku  enne lahkumist, vaata veelkord üle tuba, et isiklikke asju maha ei jääks.