2012. aasta tegevus

Sillamäe Lastekaitse Ühing esitas aasta alguses oma kanditatuuri Eesti kodanikuühiskonna arendamise kontseptsiooni (EKAK) Vabariigi Valitsuse ja vabaühenduste esindajate ühiskomisjoni liikmeks. Kanditatuur kiideti heaks.

Sellest tulenevalt on SLÜ võtnud oma aasta eesmärgiks Eest kodanikuühiskonna arendamise kontseptsiooni rakendamise edendamise nii Ida-Virumaal kui mujal Eestis.

Lisainformatsioon EKAKi kohta www.siseministeerium.ee/ekak 

Euroopa aastad on suunatud teadlikkuse tõstmisele konkreetsetest teemadest, mis on Euroopa kodanikele olulised. Euroopa aasta teemaga seoses korraldatakse liikmesriikides mitmeid ettevõtmisi, näiteks seminare, koolitusi, arutelusid, kampaaniaid, uuringuid. Aastal 2012 on fookuses rahvastiku vananemine ning sellest tulenevad väljakutsed ja võimalused ühiskonnale.