Projekt: Põhjamaiste toidukultuuri avastamine ja jätkusuutliku tarbimise parendamine noorte vahel

 

Projekt suurendab noorte teadmisi jätkusuutlikust Põhjamaade toidukultuurisüsteemist ning parandab nende harjumusi ja oskusi seoses jätkusuutliku eluviisiga meie kogukondades, muutes tarbimisharjumusi ja tervislikke valikuid ning tugevdades noorte rolli mitmekordistajatena.

 

Projekti kuupäevad: 15.04 - 30.11.2024

 

Projekti koostööpartnerid: Green Habito RY (Finland), FGU Vest Ribe (Denmark), Compass (Denmark) Burgarden Gymnasium (Sweden),  Pepp, grasrótarstarfi fólks í fátækt (Iceland), Sillamäe Society for Child Welfare (Estonia) and Luksia Western Uusimaa Education and Training Consortium (Finland).

 

Projekti peamine eesmärk on tugevdada ja suurendada Põhjamaade ja Balti riikide noorte koostööd Põhjamaade toidukultuuri teemal ning parandada noorte säästvat tarbimist, edendades säästvat, rohelist ja tervislikku eluviisi ning toiduharjumusi, avastades Põhjamaade toidukultuuri, selle traditsioone, retsepte ja arenguid ning vähendades samal ajal ületarbimist, vähendades toidujäätmeid ja edendades noorte säästvat mõtlemist. Lisaks sellele suurendada noorte teadmisi Põhjamaade toidukultuurist ja selle traditsioonidest toidu ja koostöö kaudu, parandada noorte jätkusuutliku eluviisi harjumusi ja mõtteviisi ning tõsta teadlikkust ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamise tähtsusest ja vajadusest vähendada ületarbimist ja toidu raiskamist, kuna sellel on tohutu keskkonna- ja kliimajalajälg.

Sihtgrupp on noored 14-31+ Põhjamaadelt ja Eestist, vabaühenduste ning haridusasutuste ja kohalike kogukondade esindajad, kes toetavad noori nende arengus. Noored saavad palju õppida Põhjamaade toidukultuurist, mis on tuntud selle poolest, et keskendub hooajalistele ja kohalikest allikatest pärit toorainetele ning lihtsatele ja tervislikele valmistamistele.

Üks oluline õppetund on jätkusuutlikkuse ja keskkonnateadlikkuse väärtus. Põhjamaade köök tähistab kohalikest allikatest pärit koostisosade kasutamist, mis vähendab toidu tootmise ja levitamisega seotud süsinikujalajälge. Lisaks õpivad noored hindama keskkonna looduslikke rütme ning maa ressursside ja tarbimise austamise tähtsust. Põhjamaade kööki seostatakse sageli ühiste söögikordadega, kus sõbrad ja perekond tulevad kokku, et jagada toitu ja vestlust. See soodustab ühtekuuluvustunnet, mis on noorte vaimse tervise ja heaolu jaoks oluline. 

Projekti tegevused: 

 • Iga partner korraldab kohalike õpitube (aprill-mai 2024), mis arendavad noorte ja kogukonna liikmete teadlikust jätkusuutlikust arengust, toiduainete raiskamisest ja jäätmete tekkimisest tulenevast kahjustusest ning Põhjamaade toidu kultuurist.
 • Kaks rahvusvahelist koolitust Göteborgis (9.-12. mai 2024) ja Tallinnas (6.-9. juuni 2024), mis keskenduvad toiduvalmistamisele, tarbimisele, tervisele,  jätkusuutlikkuse ja kultuuri valdkonna elujõulisusest; Lisaks sellele korraldatakse noorte vaheline võistlus “Põhjamaade - Balti parim kook”. mis toob kaasa protsessi, mille eesmärk on muuta kaasatud rühmade harjumusi jätkusuutlikuma eluviisi osas, mis loob jätkusuutlike multiplikaatorite võrgustiku, kes töötavad selle nimel, et parandada noorte jätkusuutlikku mõtlemist ja eluviisi, et olla muutuste elluviijad ja parandada nende teadmisi Põhjamaade toidukultuurist.
 • Rahvusvaheline konverents ja kõrvalüritused Taanis Ribe'is (September / Oktoober 2024) - konvrentsi raames toimuvad mitmed tegevused nende hulgas paneeldiskussioon, töötoad, koolitused, projektitulemuste tutvustamine ja projekti lõpetamine. Konverentsil uurime põhjalikumalt keskkonna- ja sotsiaalset jätkusuutlikkust mõjutavaid tegureid (mittesäästev tarbimine, kuidas sotsiaalne jätkusuutlikkus võiks luua kaasava ühiskonna, vähendada ebavõrdsust ja tagada pikaajaline heaolu kõigile). Oluline on terviklik ökosüsteemil põhinev lähenemisviis tootmisele: toidu, tervise, vee, pinnase, metsa ja energia vastastikused seosed on üks konverentsi peamistest kaalutlustest. Konverentsil ollakse valmis jagama Põhja- ja Baltimaade kogemusi, uuendusi ja parimaid tavasid toidusüsteemide jätkusuutlikumaks muutmisel ning käsitletakse süstemaatilist toitumisõpetust, mis suunab tervislikke ja toitvaid toitumisharjumusi (koolitoidu ja toitumisõpetus). Koolipõhine toitumisõpetus on Põhjamaade traditsioon, mis on asjakohane ülemaailmses kontekstis.

Projekti tulemused:

 • Projekti positiivsed tulemused ja inimestel põhinevad parandused mõjutavad kolme jätkusuutlikkuse sammast: -keskkonna, -sotsiaal- ja -majandus.
 • Noored liituvad jätkusuutlikkuse mitteformaalse võrgustikuga, mis koosneb noortest aktivistidest, kes edendavad jätkusuutlikkuse toetamise tähtsust oma kogukonnas ja on muutuste eestvedajad, kes loovad sotsiaalset ühtekuuluvust kogukondades.
 • Partnerid levitavad Põhjamaade toidukultuuri, harjumusi ja jätkusuutlikkuse lähenemisviise (toidu raiskamise vähendamine, noorte tarbimise parandamine), eksperdid ja noored jagavad oma oskusi ja teadmisi, professionaalsust ja praktilisi kogemusi Põhjamaade toidukultuuri ja 17 säästva arengu eesmärgi kohta, edendades kohalikke algatusi ja tõstes teadlikkust säästva arengu eesmärkide tähtsusest, eriti rohelise, konkurentsivõimelise ja sotsiaalselt jätkusuutliku Põhjamaade ja Balti regiooni nägemiseks.
 • Iga üksikisik omab oskusi, et sisuliselt osaleda, levitada ja kaitsta oma loodust, tervist ja säästvat eluviisi demokraatlikus ühiskonnas - suurendab oma oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades ÜRO säästva arengu eesmärke, rohelist ja säästvat eluviisi, vähendada ületarbimist ja toidu raiskamist, suurendada tervislikku toitu ja Põhjamaade toidukultuuri pärandit, parandada teadmisi soorollidest (kuidas vältida soopõhiseid stereotüüpe kodus ja võimestada mehi ja naisi) uue arusaama sotsiaalsetest rollidest ja mitmekesisuse tähtsusest.
 • Noorte teadlikkuse suurendamine ja kaasamine säästva eluviisi ja säästvate valikute osas jne.

 • Osalejad saavad positiivseid kogemusi Põhjamaade säästva eluviisi ja toiduretseptide kohta ning vahetavad üksteise, sidusrühmade ja mentoritega oma kogemusi ja nägemust rohelisest tulevikust.

 • Erinevad kogukonnad teevad koostööd ühiste eesmärkide nimel, suurendades usaldust ja positiivseid vaatenurki jätkusuutlikkuse, kogukonna, tervislike toitumisharjumuste ja kultuuripärandi osas.

 • Noored ja institutsioonid loovad sotsiaalset ühtekuuluvust

 • Põhja- ja Baltimaade koostöö säästva eluviisi, tarbimise ja toiduvalmistamise valdkonnas suurendab noorte enesehinnangut, pakkudes neile saavutustunnet, loovust, sõltumatust, sotsiaalseid sidemeid ja eesmärki.

Projekti mõju: projekti eesmärk on avaldada laiemat avalikku mõju, luues N-B noorte koostööplatvormi ja kohtumispaiga, et inspireerida ja näidata vajalikke elustiili muutusi.  Projekt suurendab teadlikkust ja kaasab kogukondi keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse küsimuses pikaajalises perspektiivis.

Projekti toetavad: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Nordic Culture Point ning projekti partnerid.