Projekti "Teadlik ja Salliv noor kodanik 2" kaks esimest kodanikuhariduse edendavad seminari

 Kutsume Tallinna ja Ida-Virumaa õpilasi ja üliõpilasi projekti "Teadlik ja Salliv noor kodanik 2" koolitusseminaridele 27.09.2016 Ehtegümnaasiumis kell 13.00 ning 28.09.2016 Narva Keeltelütseumis kell 12.00.

Käesolev projekt toob kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda kodanikuharidust, noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid nagu kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja kultuuridevaheline dialoog, noored poliitikas ning ettevõtlikuse teemad.

Koolitusseminaril käsitletavad teemad on järgnevad:

  1. Sissejuhatav info projektist.
  2. Kodanikuhairduse, tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade.
  3. Noore ja kohaliku omavalitsuse vaheline koostöö.
  4. Rollimängud ja grupitöö.

Koolitusseminar  on  suunatud  noortele vanuses 14-26 aastast, kes on huvitatud ümbruskonnas toimuvast ja soovivad aktiivsemalt oma kogukonna kujundamises kaasa rääkida. Koolitusseminari korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Peace Child Eestiga.

Koolitusseminar toimub projekti "Teadlik ja Salliv noor kodanik 2" raames mida rahastavad:  Haridus- ja Teadusministeerium ning  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning toetab Tallink Grupp.

Lisainformatsioon:  Vassili Golikov, e-kiri: vassili@sscw.ee tel. 55602993.

IVKV viies arenguseminar 30.09 kell 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 30.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. Seminaride seeria lõpus koostatakse viimane tööversioon ja pannakse üles võrgustiku veebilehele  kõigile liikmetele ja partneritele kommentaaride esitamiseks, et hiljem kinnitada loodud arengu- ja strateegiadokumendid heaks vanematekogu poolt ja üldkogul.

Lisaks sellele arutleme Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku 2017 aasta tegevuskava ja konkreetsemaid temaatilisi ettevõtmisi, et tugevdada meie koostöö ja kontakte ning parimate praktikate vahetamist reaalse tegevuse kontekstis.

Arenguseminari päevakava, 30.09 Kohtla-Järve Linnavalitsuses
13.30 - 14.00 Registreeerimine
14.00 - 14.15 Kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöö võimalused kohaliku omavalitsusega Kohtla-Järve näitel - Valeri Korb, Riigikogu liige
14.00 - 14.15 Projekti "Võimestades Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna" ülevaade - Vassili Golikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing
14.30 - 14.45 Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku arengukava tutvustamine ja küsimuste vastamine - IVKV Vanematekogu esindaja 
14.45 - 15.45 Arengukava toimetamise grüpitöö 
15.45 - 16.00 Kohvipaus 
16.00 - 16.10 Arengukava kinnitamine 
16.10 - 16.20 Koostöö võiamlused Kohaliku omavalitsusega 2017 a. - Kohtla -Järve Linna näitel.
16.20 - 16.40 Tegevuskava 2017a. arutelud  
16.40 - 17.00 Kokkuvõtted ja tagasiside 

Arenguseminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi: http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 29. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Ootame teid kõiki, et koos mõelda kuidas koos edasi minna!
Lisainfo: Vassili Golikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing - vassili at sscw dot ee või +372 5560 2993
Projekti toimumist toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Essee- ja fotokonkurss projekti "Co-management Ida-Virumaa 2016" raames.

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev kuulutavad projekti "Co-management Ida-Virumaa 2016" raames välja essee- ja fotokonkursi, et edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses, mõjutada noori puudutavaid otsuseid ja julgustada noorte seas loovust ja arendada diskussiooni projektiga seotud teemadel ning noorte endi ideid ja nägemust Ida-Virumaa aktiivse kodanikust olemisest ja selle olulisusest, sallivusest, ettevõtlikusest ja meie ühiskonna tulevikust, kaasates erinevaid vanuseklasse. Parimatele on ette nähtud auhinnad.

Konkursi osavõtjad: Konkursist on oodatud osa võtma 14-26 aastased noored.


Loe veel...

Projekti "Co-management Ida-Virumaa 2016" kodanikuhariduse seminar Narva Kolledžis

Kutsume Ida-Virumaa üliõpilasi projekti "Co-Management - Ida-Virumaa 2016" koolitusseminarile 19.09.2016 kell 14.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. 

Projekti eesmärgiks on edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses, mõjutada noori puudutavaid otsuseid ning tutvustada noortele nende võimalusi ja vastutusi seoses just jõustunud seadusega, millega langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele. Lisaks sellele, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda aktuulaased teemad nagu: "noored poliitikas", "noorte sotsiaalne kaasatus", "kodanikuharidus", "sallivus ja kultuuridevaheline dialoog" ning ettevõtlikuse teemad.
Narvas on juba toimunud kodanikuhariduse seminar Narva Kesklinna Gümnaasiumis, Narva Soldina Gümnaasiumis ning Sillamäe Gümnaasiumis. Projekti esimene üritus 19.09 toimub ka Narva Kolledžis.


Loe veel...

Tule Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeks

ÜHINGU LIITUMISE 2 SAMMU:

1. Täida liikmeks astumise AVALDUS (word)

2. Saada avaldus Sillamäe Lastekaitse Ühingule (kas prinditud või digitaalne)

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 39a, Sillamäe 40233, Eesti
"Liikmeks Astumine"  
või digitaalselt allkirjastatud  e-mailile info@sscw,ee

 


 

    

Tasuta juristi abi

 

TAOTLE 1.09.16


Taotluste (Word) esitamise tähtaeg 
1.09.2016

Osale...

 
 

SSCW 2016 Partnerid

 

 


SSCW
 Veebilehte toetavad: 

 

 

Copyright © Sillamäe Lastekaitse Ühing 2016 | Kontakt | Kasutustingimused | Sisukaart