Rõõmsat lastekaitsepäeva!

Rõõmsat lastekaitsepäeva!

Sillamäe Lastekaitse Ühing soovib kõigile rõõmsat ja tegusat lastekaitse päeva ning pidevat laste heaolust hoolimist ka järgneva aasta jooksul!

Kohtume homme 01.06.2018, Märka Last Keskuses Laste Sõber tunnustamisüritusel kell 16.00 kus tunnustame paremat tegelased kes panustavad laste heaolu jaoks.

Teie, SSCW

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tunnustamiskonkursi "Laste Sõber 2017" laureaadid

Sillamäe Lastekaitse Ühing jagas 01.06.2018 Sillamäe "Märka Last" keskuses toimunud tunnustusüritusel välja Laste Sõber 2017 tiitlid neile, kes eelneval aastal Ida-Virumaa laste heaolusse kõige rohkem panustasid, kokku viies kategoorias:

Laste Sõber Laste Õiguste Tagamisel
- MTÜ Lapsel oma kodu
- Ann-Lind Liiberg, ekspert laste õiguste spetsialist
- Tatjana Patsanovskaja, Narva Linna Sotsiaalabiamet

Laste Sõber Hariduses
- Margarita Dubrova Kohtla- Jarve Kesklinna Põhikool 
- Kristina Kallas, TÜ Narva Kolledzi direktor

Laste Sõber Meedias 

- Noorteportaal SD

 

Laste Sõber Heategevuses
- Anton Pratkunas, MTÜ Spordiklubi MOTUS
- Natalja Ermakova, laste- ja noortekeskus Ulei

Laste Sõber Kohalikus Omavalitsuses
 Anne Terner-Boiko, Vaivara Vald /Narva-Jõesuu

Õnnitleme kõiki laureaate ja soovime 
neile edukat kordaminekud!


Lisaks neile tunnustusti kategooriate väliselt tänikirjadega: Marika Laanemäe, kogukonna arendamise ja vabatahtlikusse töösse panustamise eest ning eraldi tunnustutati head koostööpartnerid: - Narva Keeltelütseum, MTÜ Gloria, MTÜ Kogukonna Arengu Ühing ja palju teised.

Tunnustamist toetasid: Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev, Lastekaitse Liit, Tallink Hotels ja SSCW Foundation.

 

Tunnustusauhind „Laste Sõber“ ootab kandidaate. Tähtaeg 18.05.18

Kolmapäevast 02.04.18 saab esitada kandidaate Ida-Virumaa auhinnale „Laste Sõber 2017“, millega tunnustatakse ja tänatakse neid, kes on oma tegevusega oluliselt panustanud laste heaolusse.

Tunnustusauhinnale võib esitada nii häid inimesi kui ka organisatsioone (ametiasutusi, vabaühendusi või ettevõtteid) ning ettepanekuid tunnustamiseks võivad samuti teha nii eraisikud kui organisatsioonid.

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhi Irina Golikova sõnul on see auhind mõeldud tunnustamaks neid, kelle tegevus on toonud kaasa positiivseid muutusi laste elus ja laste õisguste tagamisel. „Selliseks muutuseks võib olla laste õigustest teadlikkuse tõstmine, järjepidev ja mõjuv koostöö kohaliku omavalitsuse ja lastega tegelevate vabaühenduste vahel mille tulemusena on aktiivne ja arenenud laps, kus lapsed on ka ise muutuste loojad,“ selgitas ta.

Tunnustust jagatakse viies kategoorias - Laste Sõber: laste õiguste tagamisel; kohalikus omavalitsuses; heategevuses; hariduses; ja meedias. Tunnustuskategooriate väliselt võib hindamiskomisjoni ettepanekul täiendavalt välja anda diplomid vabatahtlikusse töösse panustamise eest eelmisel aastal.

Tunnustusauhinnale „Laste Sõber“ saab kandidaate esitata kuni 18. maini 2018.
Laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil kell 16.00 toimuval tunnustusüritusel Sillamäe Märka Last Keskuses (Viru 39a, Sillamäe).

Kandidaatide esitamise eel palume tutvuda kategooriate kirjeldustega tunnustusauhinna statuudis ning seejärel täita taotlusvorm.

Tunnustusürituse läbiviimist korraldab MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing ja toetavad MTÜ Lastekaitse Liit, Tallink Grupp ja teised partnerid.

Tutvu eelmise aasta laureaatidega

Fotod eelmise aasta tunnustusüritusest

Sillamäe Lastekaitse Ühingu uus raamat "Euromed: Haridus ilma piirideta"

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös partneritega väljastas uus raamat.

Käesolev õppejuhend on valminud projekti "Euromed: Education withouth borders" raames. Õppejuhendi koostamist rahastas Anna Lindh Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium. Projekti toetas strageegiline toetaja Tallink Grupp.

Väljaande „Euromed: haridus ilma piirideta“ loomise esmane eesmärk oli julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik. Käesolev juhend võimaldab saada ülevaadet meie erinevustest ja sarnasustest ja meetodidest mille läbi ehitada ühist tulevikku. Me teadvustame, et koostöö on meie eesmärkide saavutamiseks kriitilise tähtsusega.

Meie projekti kaudu, mille raames antud juhend sai valmis, kogunesid noored kümnest partnerriigist, et läbi arutelude, kohtumiste ja raske töö leida lahendusi ühistele probleemidele. Kõik need kogemuste ja parimate praktikate vahetamised tõid kaasa palju kultuuridevahelise dimensiooniga ideid mida saab kasutada nii noorsootöös, mitteformaalses hariduses kui ka üldhariduskoolis.


Sillamäe Lastekaitse Ühing tänab kaasautoreid ja toetajad nende panuse eest.

Head lugemist!

 

 

(Laadi kogumik klikides pildi peale)

Õppejuhend on inglise keeles.

 

 

Tule Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeks

ÜHINGU LIITUMISE 2 SAMMU:

1. Täida liikmeks astumise AVALDUS (word)

2. Saada avaldus Sillamäe Lastekaitse Ühingule (kas prinditud või digitaalne)

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 39a, Sillamäe 40233, Eesti
"Liikmeks Astumine"  
või digitaalselt allkirjastatud  e-mailile info@sscw,ee

 


 

    

Tasuta juristi abi

 

TAOTLE STIPENDIUM


Taotluste (Word) esitamise tähtaeg 
01.09.2018

Osale 24.11

 

 

 

SSCW 2017 Partnerid

 
 

 


SSCW
 Veebilehte toetavad: 

 

 

Copyright © Sillamäe Lastekaitse Ühing 2017 | Kontakt | Kasutustingimused | Sisukaart