Ida-Virumaa õpilaste väitluspäev 16. Novembril Jõhvi Gümnaasiumis

Kutsume Ida-Virumaa õpilased osalema Ida-Virumaa Väitluspäevale, mis toimub projekti "Teadlik ja salliv noor kodanik - 2" raames, kolmapäeval, 16. novembril kell 12.00 Jõhvi Gümnaasiumis, aatriumis.

Väitluspäeva ajakava - 16.11.2016 Jõhvi Gümnaasium

12.00 - 12.30 Meeskondade saabumine, registreerimine ning teine teisega tutvumine (ühest koolist saaks olla kuni 8-10 liiget)
12.30 - 13.00 Väitlusturniiri sissejuhatus ja reeglid  
13.00 - 13.45 Väitluvoor I 
13.45 - 14.30 Väitlusvoor II
14.30 - 14.50 Kohvipaus
14.50 - 15.30 Väitlusvoor III
15.30 - 16.00 Tunnustamine 
 
Väitluspäeva teemad: 
Kultuurivaldkondade (teatrid, muuseumid, sport jms) mõju lõimumisele 
Haldusreformi mõju noorteelule
Noorte hääletamisõigus  KOVi valimistel 2017
Ida-Virumaa 2020 - majanduslikult arenenud ja sotsiaalselt stabiilne regioon?
Vaba teema (noored ise leppivad kokku ning 10 min valmistavad ennast ette)
Väitlusturniiri metoodika:
 
Väitlused toimuvad järgmiselt: Karl Popperi meetodil. (Väitlustel osaleb 4 esindajat, kes valmistavad ette oma argumente kas JAH või EI poolel). 
- JAH poole väide
- EI poole vastus väitele + oma argumendid
- JAH poole vastus  EI poole väitele ja argumentidele
- EI poole vastus JAH poole argumentidele ning kokkuvõtted
- JAH poole vastus Ei poole argumentidele ja kokkuvõtted)
 
Meeskonnad: Kutsutakse kokku nii eesti koolide kui vene koolide õpilased, kellest moodustatakse väitlusmeeskonnad. Igasse meeskonda kuuluvad nii Eesti koolide kui Vene koolide õpilased, et arendada koostööd ja argumenteerimist. Meeskond valib endale kolm teemat, mis neile sobivad ja valmistab ette. Meeskonnas on vaja, et noored seal oleks võimelised rääkima nii eesti kui vene keeles.
 
Kohtunikud: on professionaalsed eksperdid kes hindavad väitlusi. Kohtunike sekka on valitud õpetajad (3 in), Noorteühenduste esindajad (2), Tartu Ülikooli Narva Kolledži esindaja (1 in), Riigiasutuse/KOVi esindaja (1 esindaja).
 
Tunnustamine: Tunnustamine toimub väitluspäeva lõppus. Tunnustamise auhinnad on järgmised:
I preemia on kruiis Rootsi (voucer) ja meened
II preemia on päevakruiis Helsingisse (voucer) ja meened
III preemia on Tallink Spa Külastus kinkekaart ja meened
Kõik osalejad saavad tunnistused ja meened.
 
Väitluspäeva väljundid: Noored on saanud uusi teadmisi erinevate väitlusformaatidest, argumentatsioonist, kuidas paremeni esitada oma mõtteid ja kaista oma argumente, suurendatakse sihtrühma silmaring ning noored omandavad kommunikatsiooni oskused, ning avalikuesitlemise oskused. Noored saavad julgemeni esitada oma ideeid, mõtteid ja paremeni mõista toimuvast erinevates valdkonades, s.h. ka kultuuride vahelise suhtlemisel, lõimumis ja koostöövajadusest.
Väitlused toimuvad eelüritusena tuleva IV Ida-Virumaa Noortefoorumile.

Projekti rahastavad: Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

IV Ida-Virumaa Noortefoorum "Noorte sotsiaalne kaasatus" ootab osalejaid

Kutsume Teid osalema IV Ida-Virumaa Noortefoorumil 2016 “Noorte sotsiaalne kaasatus”, mis toimub neljapäeval, 24. novembril kell 11.00 – 17.30 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmis esineb ka erikülaline, kelle nime anname teada lähiajal. Päeva lõpus toimub essee- ja fotokonkursi võitjate tunnustamine ning noore tunnustamine konkursis ” Sädemeke “.

Foorumile saab registreerida kuni 22. novembrini veebilehel:
 
http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Küsimuste korral palun pöörduda projektijuhi Vassili Golikovi poole – vassili@sscw.ee; telefon 55602993. Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega pöörduda üld emailile: info@sscw.ee

Ida-Viru maakonna parimate noorte, kodanikuühenduste ja toetajate tunnustamine, esita oma kandidaat!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Maavalitsus avavad 15. oktoobrist kuni 20. Novemberini 2016 kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele ning tunnustamiks konkurssi Noor “Sädemeke” 2016!

IV Ida-Virumaa Noorfoorumi ja II Kodanikuühiskonna Foorumi raames toimub Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate ning noorteühenduste, noosootöötajate ja aktiviste (noorte valdkonnas)  pidulik tunnustamine Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

  1. Aasta vabaühendus 2016. Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides.
  2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2016. Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
  3. Aasta vabatahtlik 2016. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
  4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2016. Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
  5. Noor “Sädeemke” 2016. Tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendiga

Elektrooniline vorm kandidaatide esitamiseks http://foorum.sscw.ee/tunnustus/kandidaadi-elektrooniline-vorm/

Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:  Vassili Golikov, MTÜ Sillamäe Lastkaitse Ühing
vassili at sscw dot ee, +372 55602 993

Tunnustusüritus 26.11.2016 Narva Kolledžis

Kutsume teid II Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna foorumi raames toimuvale  tunnustusüritusele 26.11.2015 kell 14.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, auditoorium 100. 

Ürituse raames toimub laureaatide väljakuulutamine ja auhindade jagamine aasta parimate konkursil, mille eesmärgiks on tunnustada Ida-Virumaal edukalt tegutsevaid ühendusi/ kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja  kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Ida-Viru maakonna elukeskkonna arendamisse.

Auhindu antakse välja viies kategoorias:

1. Aasta vabaühendus 2016
2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2016
3. Aasta vabatahtlik 2016
4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2016

Auhinnalistele kohtadele jagatakse tänukirjad ja kingitused. Peaauhind kruiisireis Stockholmi 4-le inimesele millega kaasneb ka automaatne tasuta osalemine 2016 a. Sillamäe LÜ projektides. Lisaks sellele avaldame tänu ka projekti partneritele ja toetajatele.

Tallink Gruppi poolt on välja pandud, kruiisireis Stockholimi ja Helsinki, Tallink Spa Keskusse külastamine terveks päevaks, mälupulgad. Lastekaitse Liidu raamatupreemia ja palju muid.

Oma osalemise kohta palume teavitada meid ja registreerida emaili teel info@sscw.ee  R.S.V.P  23.11.2015.

Tunnustamisürituse läbiviimist toetavad Tallink Grupp, Lastekaitse Liit…

Lisainfo: Vassili Golikov,  projektijuht, tel: 55602993, e-mail: vassili@sscw.ee

Essee- ja fotokonkurss projekti "Co-management Ida-Virumaa 2016" raames.

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev kuulutavad projekti "Co-management Ida-Virumaa 2016" raames välja essee- ja fotokonkursi, et edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses, mõjutada noori puudutavaid otsuseid ja julgustada noorte seas loovust ja arendada diskussiooni projektiga seotud teemadel ning noorte endi ideid ja nägemust Ida-Virumaa aktiivse kodanikust olemisest ja selle olulisusest, sallivusest, ettevõtlikusest ja meie ühiskonna tulevikust, kaasates erinevaid vanuseklasse. Parimatele on ette nähtud auhinnad.

Konkursi osavõtjad: Konkursist on oodatud osa võtma 14-26 aastased noored.


Loe veel...

Tule Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeks

ÜHINGU LIITUMISE 2 SAMMU:

1. Täida liikmeks astumise AVALDUS (word)

2. Saada avaldus Sillamäe Lastekaitse Ühingule (kas prinditud või digitaalne)

Sillamäe Lastekaitse Ühing
Viru 39a, Sillamäe 40233, Eesti
"Liikmeks Astumine"  
või digitaalselt allkirjastatud  e-mailile info@sscw,ee

 


 

    

Tasuta juristi abi

 

TAOTLE 1.03.17


Taotluste (Word) esitamise tähtaeg 
1.03.2017

Osale...

 
 

SSCW 2016 Partnerid

 

 


SSCW
 Veebilehte toetavad: 

 

 

Copyright © Sillamäe Lastekaitse Ühing 2016 | Kontakt | Kasutustingimused | Sisukaart