< Kõik projektid

„Noore vabatahtliku tegevnädal Tallinna noortekeskustes“

Projekti tüüp:

Linn: Tallinn

Maakond: Harjumaa

Aadress: Sõpruse pst 4a, Rännaku pst 1, Männiku tee 96

Toimumise aeg: 24:10:2011 00:00 - 29:10:2011 00:00

Projekti aadress Sõpruse pst 4a, Rännaku pst 1, Männiku tee 96

Põhitegevus: Heakord

Koduleht: www.taninfo.ee

Kontaktisik: Kristjan Kruus kristjan at taninfo dot ee

Projekti kood: P84462

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on algatada Tallinna kahes linnaosas elujõuline koostöövõrgustik, mille liikmeteks oleks kohaliku omavalitususe esindajad, noorteühendused, vabatahtlikul tegevusel põhinevad organisatsioonid, noortekeskused ning noortekeskusi külastavad noored. Projekti alaeesmärkidena soovime algatada noortekeskustes käivate noorte seas diskussiooni vabatahtliku tegevuse võimalustest ja võimalikkusest noortekeskustes ja noortekeskuste tegevustes, parendada noortekeskuste tegevuskeskkondi.

Lühitutvustus:
Noore vabatahtliku tegevnädala jooksul kutsutakse kokku Nõmme ning Kristiine linnaosas vabatahtliku tegevusega tegelevad organisatsioonid, noorteühendused, kohaliku omavalitsuse esindajad ning noortekeskusi külastavad noored, et koos leida ühiseid pidepunkte vabatahtlikus tegevuses kaasalöömises noortekeskustes ning piirkonnas laiemalt ning korrastatakse noortekeskuse ruume.

Projekti eestvedaja:
Kristjan Kruus Direktori kohusetäitja Tallinna Noorsootöö Keskus Pärnu mnt 6 10148 Tallinn Tel 6420591; 5556 7786 www.taninfo.ee

Muu informatsioon:
- 25. oktoobril korraldatakse kohtumine Pääsküla noortekeskuses, kuhu kaasatakse linnaosas vabatahtliku tegevusega tegelevad organisatsioonid, noorteühendused ning noortekeskusi külastavad noored, mille raames jagatakse kogemusi piirkonna võimaluste üle vabatahtliku tegevusega tegelemisel ning perioodil 24. – 30.10 korrastatakse noortekeskuse ekstreemhalli, kavas on kaasata vabatahtlikud ekstreemhalli seinte puhastamisse ja värvimisse. Ühe keskkonda parendava tegevusena on plaanis kaasata noored ekstreemhalli seintele seinamaalingute tegemisse. - 26. oktoobril korraldatakse kohtumine Kristiine noortekeskuses, kuhu kaasatakse linnaosas vabatahtliku tegevusega tegelevad organisatsioonid, noorteühendused ning noortekeskusi külastavad noored, mille raames jagatakse kogemusi piirkonna võimaluste üle vabatahtliku tegevusega tegelemisel ning korrastatakse noortekeskuse ruume. - 28. oktoobril korraldatakse kohtumine Männiku noortekeskuses, kuhu kaasatakse linnaosas vabatahtliku tegevusega tegelevad organisatsioonid, noorteühendused ning noortekeskusi külastavad noored, mille raames jagatakse kogemusi piirkonna võimaluste üle vabatahtliku tegevusega tegelemisel ning korrastatakse noortekeskuse ruume.

Projektis osalejad

Maksimaalne osalejate arv: 160

Kokku: 0

Liitu projektiga!