< Kõik projektid

Homne vabatahtlik: talgud Põhjaõues

Projekti tüüp:

Linn: Narva

Maakond: Ida-Virumaa

Aadress: Peterburi mnt 2

Toimumise aeg: 27:10:2011 00:00 - 28:10:2011 00:00

Projekti aadress Peterburi mnt 2

Põhitegevus: Heakord

Koduleht: www.narvamuuseum.ee

Kontaktisik: Jekaterina Muravjova jekaterina dot muravjova at narvamuuseum dot ee

Projekti kood: P14690

Projekti eesmärk:
Oma töös vabatahtlikega lähtub Narva Muuseum oma arengukavast, kus on märgitud järgmised strateegilised eesmärgid: Eesmärk 2 - Narva Muuseum tegeleb Narva ja piirkonna ajaloo tutvustamisega. Eesmärk 3 – Narva Muuseum on populaarne vaba aja veetmise koht. Seoses sellega on oluline kaasata Narva Muuseumi tegevusse just noori. See pole vaid mehhaaniline koristus- või ehitustöö, vaid osalemine Narva tähtsaima kultuuri- ja ajaloosümboli korrashoius ja arengus.

Lühitutvustus:
Projekti „ Talgud Põhjaõues“ eesmärk on kaasata inimesi Narva Muuseumi ja (muuseumi osana ka) Põhjaõue töösse. Narva Muuseumi Põhjaõu on 17. sajandi käsitööliste tänav, kus paiknevad meistrikojad. Põhjaõu areneb jõudsalt iga aastaga. Järgmiseks aastaks on planeeritud 17. sajandi maja ehitamine, mille jaoks on palgid juba tellitud. Need on vabatahtlike abiga kavas koorida ja tahuda, kuna need tööd ei nõua erilisi oskusi ega teadmisi ja toimuvad asjatundjate juhendamisel. Samuti on üheks projekti eesmärgiks Põhjaõue ettevalmistamine talvehooajaks, mis hõlmab rohu kitkumist seintest ja sillutisest. Narva Muuseum tahab kaasata oma töösse rohkem kohalikke, et näidata üht muuseumitöö tahku ja tekitada huvi oma linna ajaloo vastu. Vabatahtlik töö muuseumis annab kokkupuutevõimaluse nii ajaloolise vaatamisväärsusega kui ka võimaluse oma silmaringi laiendada. Projekti oodatav tulemus on Narva Muuseumi sõprade klubi loomine, mille liikmed oleksid huvitatud kaasalöömisest Narva Muuseumi koristustöödes ning ürituste korraldamises. Narva Muuseum tagab neile omaltpoolt tasuta sissepääsu linnusesse või linnuse üritusele.

Projekti eestvedaja:
Narva Muuseum

Projektis osalejad

Maksimaalne osalejate arv: 15

Kokku: 0

Liitu projektiga!