Материалы проекта

 Konverentsi "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" materjalid 

Konverentsi kutse

Konverentsi kavad: Eesti keeles / Vene keeles

Konverentsi tagasiside

Presentatsioonid /Ettekanded:
1. Konverentsi presentatsioon

2. Sooline võrdõiguslikkus Eestis (Sotsiaalministeerium)

3. Sooline võrdõiguslikkus ja noorte roll (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik)

4. Võrdsed võimalused noortekeskuses (Tallinna Spordi ja Noorsooamet)

5. Mitmekesisusepäev (Eesti Inimõiguste Keskus)

Töögrupide ülesanned nr. 1 ja nr 2.:

Lisamatejalid:
Gender Jorney (PDF) raamat inglise keeles

Mida tähendab võrdne kohtlemine (Eesti ja vene keeles)

Sooline võrdõiguslikkus (Eesti ja vene keeles)

Temaatilised videod: