НКО Силламяэское Общество Защиты Детей

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing/ Sillamae Society for Child Welfare 

Регистрационный номер: 80045175

Tehingupartnerikood: 800399

EMTAK kood: 94993

NACE kood: 94.99

Viru 22a-11, Sillamäe 40232, Eesti

Тел: +372 55602993, 55550303

Факс: +372 6250059

Э-маил: info at sscw dot ee  

Веб: www.sscw.ee

SEB pank A/a  EE861010552012406004