SSCW - sustainable organisation

The purpose of the project „Sustainable organisation“ is to ensure the development of Sillamäe Society for Child Welfare’s through creating in an inclusive to all stakeholders manner a new developmental strategy and the action plan to accompany it. Members of the organisation are involved also through a series of activities (discussions, trainings and a roundtable) with the ultimate goal of ensuring an effective document, real implementation of this document and increasing Sillamäe Society for Child Welfare’s capacity and sustainable development. At the end of the project Sillamäe Society for Child Welfare is an effectively and sustainably led organisation and it’s members are more involved in the organisation’s activities and it’s development. The organisation’s acitivity is more visible on a societal level and the organisation’s ability to assess the effectiveness of it’s activities has improved.

 

Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonia Foundation

 

 

 

Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein, programm. VÜF on suunatud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 15 liikmesriigi programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel.