27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)

Eestis toimuva Noortefoorumi 2019 raames olid kutsutud KÜSKi toel kaks tipptasemel eksperdid. Foorumil esinesid erikülalisena Hr. Hatem Atallah inglise keeles kõnega „Education and Culture as a unique tool working with youth and achieving sustainable development goals by taking active role in global movements“ ning osales ressursisikuna (eskperdina) noorteforoumi inglis keelses praktilises töötoas, mida juhis ja viis läbi Dr. Mahmoud Ezzat „Media & hate speech influence on Youth“ ning osales ka tulemuste esitlemisel.Lisaks sellele tutvustasidd nad oma organisatsioonid ja koostöö võimalused Eesti noortele ja vabaühenduste esindajatele. Noortefoorumi ajakava ja üldinfot on leitav siin: http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2019/

Eestis toimuva ürituse raames tutvustasid eksperid olemas olevaid rahvusvahelised trende (noorte ja noorte osalemise ja kaasamise kontektist), missugused väljakutsed/arengu trenind noortel ja kodanikuühendustel hetkel on ja tõid välja konkreetsed näided seostud allteemadega (pagulaste kriis, äärmuslaste diskursus, vaenukõne ja diskrimintatsioon Euromed regioonis jm) lisaks ka sellest kuidas noored, kodanikuühiskonna esindajad saavad panustada koostöö arendamisele, noorte võimestamissele ning kohaliku kultuuridevahelise hariduse poliitika kujundamisele ja levitamisele oma kogukonnas.

Õhtul 27.11.2019 osalesid kutsutud eksperdid  SSCW 30 aastapäeva/ juubeli tähistamisel Tallinnas, Lindakivi Kultuurikeskuses kell 17.00. Noorte ja kodanikuühiskonna kohtumised (Tallinnas 28.11, Narvas 29.11, Tartu 30.11.19 (vabaühendustega/kooli õpilastega/üliõpilastega)

See oli ürituste seeria, mis tõi kokku Eesti noori ning ka väliseksperte partner organisatsioonidst ja Eesti kodanikuühiskonnna praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast), poliitikakujundajad, meedia esindajad, et ühiselt arutada nii Eesti sisesed muresid kui ka rahvusvahelised väljakutsed ja küsimused ning koostöö võimalused, s.h. ka EL regiooni pakilisemaid probleeme püsivate muudatuste teel. Aruteludel tekkis noortega ühis arusaab et Põhja-Aafrika noorte ja Eesti noorte vahel on vaja luua koostöö võrgustik, algatused ja arutelud ühisprobleemidelee, s.h. ka kuidas paremeni aru saada teineteist s.h. ka pagulasi ja inimesi teiste kultuuriga (Eestis on ainsa rohkem väliskultuuri esindajad).

Noorte ja kodanikuühiskonna kohtumiste eesmärgiks oli algatada ühiskondlikku diskussiooni noori ja erinevate vabaühenduste esindajate puudutavate ühiskondlikke probleemide, sh. kultuuride ja põlvkondade vahelise suhtlemise, ning meedia ja vaenukõne mõju noorte arengu ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi rahvusvahelise koostöö haridusliku programmi, noorsootööd ja noortealgatuste võimestamise ning rahvusvahelise koostöö algatamine.

Arutelu võttsõnad: noored, algatuslikus, sallivus, haridus, rahvusvaheline koostöö ning kultuuridevaheline dialog ja mitmekesisus. Noorte osalemine nendes kohtumistes andis võimaluse noortele parandema oma oskusi ja teadmisi olemas olevates võimalustest, luua ühiskoostöö platformi (tuleviku koostöö jaoks 2020-2022 aa.), arutleda neid huvitavad küsimusi ja pakkuda konkreetsed algatused lõimumise, kultuuride vahelise, noorsootöös ning hariduse, rahvusvahelise koostöö ja vabatahtliku valdkondades, ühendades neid kõiki läbi ÜRO jätkusuutliku arengu eesmräkide saavutamise (SDG) ning ÜRO Maailma arutelude kaudu 2020 a, millal ÜRO saab 75 aastaseks.

Üks teemadest oli kultuuridevahelise hariduse ja noorte panus vaenukõne lõpetamisele, teine noorte loovoskused ja loovmajandus ning noorte rahvusvaheline koostöö areng läbi kodanikuühiskonna algatuste.

Rahvusvahelise tunnustatud eksperti kutsumine ja dialoogi edendemine andis ürituste seeriale lisada jõudu ja uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitas kaasa uute vaatepunkte ja ka puudusid teadmisi ja oskusi teiste kultuuride ja tavade kohta.

Kohtumised võimaldasid haarata ka suuremat hulka osalejaid eriti ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas. Tallinnas, Tartus ja Narvas kohtuvsid Hr. Atallah ja Hr. Ezzat erinevate vabaühenduste esindajatega ja noorstootööjatega (sh. rahvusvahelist koostöö edendajatega), see on nii Sillamäe Lastekaitse Ühingu võrgustiku liikmetega ning ka tava huvitundjatega.

Erikülaliste kutsumist toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital.

Ürituse pildid leiab siit