Kutsume Seminarile “Hoolin, kaasan ja mõistan”13. septembril 2019, Narva Keeltelütseumis

Peace Child Eestil ja SSCW koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eriline Maailmaga  on rõõm Teid kutsuda Semianrile “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 13. september 2019, Narva Keeltelütseumis, kell 10.00.

Seminari peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadliklust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Seminar on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Suvekool viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Seminari põhiteemad:
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

Osalemine on tasuta!

Registreerimiseks edastage ome ees-ja perekonnanimi ning kontaktid e-postile info at sscw dot ee. Reristreermine on avatud kuni 12.09.2019.

Seminari ajakava:

12.00 - 12.20 Seminari sissejuhatus ning Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmid 2019-2020.
12.20 - 12.40 Erivajadustega noored - kaasan ja märkan, Rita Teros, MTÜ Pereprojekt
12.40-12.45 Küsimused ja vastused
12.45- 14.00 Töögruppid:
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

14.00 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 15.00 Töögruppide tulemuste esitlemine ja kokkuvõtted.

Üritus “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.