KUTSUME NOORTE SUKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 TallinnasKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 Tallinnas

SSCWl ja Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, Eriline Maailmaga ja Eesti Noorteühenduste Liiduga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 6.- 8 september 2019, Tallink City Hoteli konverentskeskuses, kell 10.00.

Suvekooli peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadliklust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Suvekool viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Suvekoolil põhiteemad: 
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

Suvekooli märksõnad:“
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan” – erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini mõista.

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele ja palju muud!

SUVEKOOLI AJAKAVA (PDF)

Korralduslik informatsioon
• Suvekool toimub 6-8. September 2019, Tallink City Hotellis , mille aadress on A. Laikmaa 5
• Noorteühendustest ootame Suvekooli osalema max. 2 inimest
• NB!! Osalemine on tasuta!
• Erivajadustega noortele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Korraldajad saavad tagada 10 noortele ka majutust, kes on Tallinnast väljast.

Registreerimine Suvekooli toimub kuni 17. August 2019. Registreeri ennast siin

NB!!! KOHTADE ARV ON PIIRATUD! (ainult 50 kohta).

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org , tel. 55602993

Üritus “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Projekti toetab Tallinna Spordi ja Noorsooamet.