VI Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2018

Kutsume Teid osalema V Ida-Virumaa Noortefoorumil 2018 “Co-Management: täna valijn ja otsustan mina!”, mis toimub reedel, 23. novembil kell 11.00 – 16.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorium 200 (aadressil Raekoja plats 2, Narva).

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline selgub lähiajal. Päeva lõpus toimub tunnustamine konkursis ”Noor Sädemeke “.

Foorumi eesmärgiks on motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ja seal aktiivselt osalema, algatada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsuste vahel, ärgitada neid osalema valimistel, sest just poliitikas võetakse vastu noori puudutavad otsused.

Foorumi peateemadeks on dialoogi edendamine noorte ja kohalike omavalitste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema (seista oma huvide eest) omavalitsuste tegevuses, aktiivselt võta osa Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistes ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes.

Foorumi ajakava: 
http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2018/ajakava-2018/

Foorumile saab registreerida kuni 20. novembrini veebilehel: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

Registreerimise ja konverentsi tehniliste küsimustega palume pöörduda info@sscw.ee