Sillmäe Lastekaitse Ühingu Üldkogu 19.05.2013 Viru 39a, kell 16:00

Üldkogu teemade seas on majandusaasta aruande 2012 kinnitamine, uute liikmete vastuvõtt, Sillamäe Lastekaitse Ühingu  uute projektide (2013a.) tutvustamine, uue juhtkonna kooseisu valimine ja muud küsimused.  
Koht: Sillamäe "Märka Last" keskuses (Viru 39a)
Algus kell: 16.00
Osalejad: liikmed, toetajaliikmed, kõneisikud, külalised
MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu üldkogu 19.05.2013.a
 
PÄEVAKORD
15.40 Registreerimine
16.00 Avamine. Üldkogu juhatuse valimine, päeva- ning kodukorra rakendus
16.10 Sillamäe Lastekaitse Ühingu 2012 a. tegevusaruanne
16.30 Audiitori järeldusotsuse tutvustamine
  • Mandaatkomisjoni aruanne
  • Sõnavõtud seoses SLÜ 2012.a tegevusaruandega. Majandusaasta 2012 aruande kinnitamine.
16.45 Uute liikmete vastuvõtt ja liikmete tutvustus
16.50 Juhatuse kandidaatide ülesseadmine ja tutvustamine
17.00 Kohvipaus
17.20 Sillamäe Lastekaitse Ühingu 2013.a. Programmide tutvustus
17.40 MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse valimiste tulemused.
18.00 Silamäe Lastekaitse Ühingu visiooni arutelu muutmiseks
18.10 MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu 2012.a. liikme tunnustamine.
18.20 Üldkogu lõpetamisel Juhatuseliige lõppsõna.

Enne Üldkogu kell 12.00  projekti "Jätkusuutlik organisatsioon" raames toimub liikmetele ja teistele huvitatutele suunatud arutelupäev.
Korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi.