Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Peace Child Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad huvilisi 18. septembril 2020 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni", mis toimub Tallinnas Tallink Spa Hotellis.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konverents see on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Osavõtu palume registreerida hiljemalt 15. septembriks 2020 siit.

Konverentsi Päevakava*
10.00–11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00–11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – moderaator Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liit
11.10–11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Agnes Einman, Sotsiaalministeerium
11.30–11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Ivan Lavrentjev, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku esindaja
11.50–12.00 Küsimused ja arutelu
12.00–13.15 Parimate praktikate tutvustused:
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Voldemar Kolga)
• Lastekaitse Liit (Annika Silde)
• Tallinna Spordi-ja Noorsooamet (Tallinna noortekeskused)
13.15–14.00 Lõuna
14.00–15.00 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
- Sooline võrdõiguslikus peres -Annika Silde ja Roger Tibar
- Võrdnekohtlemine tööl ja hariduses (palga lõhe) - Rusalina Gassõmova ja Vassili Golikov
- Sooline võrdõiguslikus poliitikas ja ühiskonnas - Ivan Lavrentjev ja Eva Lennuk
15.00–15.20 Väärtused ja hoiakud soolises võrdõiguslikkuses / peremuudelis - Eva Lennuk, Eesti Noorteühenduste Liit
15:20–15.40 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.40–15.50 Õppefilm ja osalejate tagasiside
15.50–16.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad.

* Korraldajatel on õigus muuta programmi.

Registreerimine ja muud küsimused: E-mail: rusalina at peacechild-estonia dot org, tel. 5560 2993

Projekti toetab: Sotsiaalministeerium, Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Peace Child Eesti ja Tallink Hotels
Facebook: https://www.facebook.com/events/377447883207283/