KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

We Love Sousse (Tuneesia kodanikuühendus), Konrad Adenauer Foundation ning Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös rahvusvaheliste partneritega ning PCI võrgustiku kokku saamisel korraldati rahvusvaheline konverents Rahvusvaheline konverents “Building Together the Future UN We Want”, mis toimus 6-10.09.2020 Sousse, Tuneesias. Lisaks sellele Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajad pidasid ühis töökooslek mille raames valmistasid ette projektitaotluse tuleva aasta tegevuste jaoks. 

“ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu mis oli 2 ettevalmista kohtumine EuroMed ja Aarfira regiooni vahel. Tuneesias toimunud rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus oli avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel.

Ürituse peaeesmärk oli arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa ja Aafrika vahel läbi poliitilise dialoogi, noorte võimestamise eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad panustasid keskonna ruumi loomisega ning avara ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Teine kohtumine panustas globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistamisprotsessile, mis leiab oma lõppu 2020. aasta oktoobris Eestis.

Rahvusvahelise konverentsi raames arutleti järgmised teemad paneeldisskussionide ja töötubade raames:

  • Peace what new peace building model for the future UN
  • Sustainability
  • Human Rights and Digitalisation
  • Climate Change

Konverentsis pidas võtmekõnet ning osalenud konverentsi kaas moderaatorina Vassili Golikov (Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmide juht) ja paneeldiskussionis ja töötoas (inimõigused ja digitalisatsioon ning kodanikuühiksond) Maria Laura Rajala (kommunikatsioonijuht, ekspert)

Rohkem infot leiab konvernetsist ja ekspertidest veebilehel: www.unsg.ee 

Rahvusvaheliste eskpertide osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja teiste kohtumiste osalemisel toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu.