Sillamäe Lastekaitse Ühing arendab 2018 a. koostööd Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajate vahel

Sillamäe LÜ viimase 4 aasta jooksul võtnud endale ühe prioriteedina panustama kodanikuüshikonna arendamisele s.h. ka rahvusvahelise tasemel. Sillamäe LÜgu arengukoostöö programmi raames toimusid Noorte ja kodanikuühiskonna arutelude ning oskuste päevad 22-23.02.2018 Tallinnas ning 24-25.02.2018 Ida-Virus, mille raames kohtusid Eesti kodanikuühiskonna esindajad, noorte aktivistid ja huvitundjad Tuneesia Suursaadikuga Hr. Hatem Atallahaga, kes oli rõõm jagada praktilised oskused ja akadeemilised teadmised kultuuridevahelise hariduse, EL-Vahemereriikide vahelise koostöö dialoogi arendamises, kodanikuühiskonna arendamises, noorte võimestamisest. Tutvusta kas kuidas Tuneesia ühiskonda  panustab demokraatia arendamisel oma riigis ning jagas oma visioon kuidas Eesti kodanikuühiskond saaks aidata Eesti - Tuneesia hariduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna valdkondades koostööpoliitika kujundamisele rahvusvahelisel tasemel. 

Noorte arutelu ja oskuste päevade eesmärgiks oli algatada ühiskondlikku diskussiooni kultuuride ja põlvkondade vahelise suhtlemise ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi haridusliku programmi, noorsootööd ja noortealgatuste võimestamise ning rahvusvahelise koostöö algatamine.  Tore kinnitada, et Tallinn pävad edenesid  ning Tallinn õpilastel/noortel ja kodanikuühiskonna aktivistidel (vabatahtlikud, erinevad oranisatsioonide esindajad kes tegelevad lastega, kultuuriga, haridusega ning kodanikuühiskonna arendamisega) oli palju mida õpida ja arutleda, s.h. kuidas paremeni aru saada pagulasi, milles saaks olla positiivsed muudatused Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajate vahel.

Noorte ja kodanikuühiskonna arutelude ning oskuste päevad sisaldas:

  • Arutelud ja väitlusturniir
  • Kolme oskustetöötuba
  • Noorte ja riikliku asutuste/fondide laada.

Ürituste raames toimusid noorte vahel (Tallinn ja Harjumaa koolide ning ülikoolide esindajate) väitlused s.h. ka inglise keeles. 22.02.2018 kell 15.00 algasid praktilised arutelud, mille raames noorte ja kodanikuühiskonnna praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast) arutleti tähtsad küsimused, kui ka tekkitati uued võrgustikud/ sidemeid algatused ja mõtted, kuidas paremeni aru saada teineteist s.h. ka pagulasi ja inimesi teiste kultuuriga. Tore tõestada, et noored ja üliõpilased olid väga huvitatud Tuneesia ja Araabia riikide kultuuriga, poliitikaga ja kodanikuühiskonna toimemisega sh. ka olemas olevate muredega, millega Eesti kodanikuühiskond saaks neile kaasa aidata.

Eestis toimuva ürituse raames tutvustas ekspert kuidas Anna Lindh Foundation ja ta isiklikult olles Tuneesia suursaadikuna panustas kultuuridevahelise dialoogile, kodanikuühiskonna ja noorte võimestamisele, demokraatiale ja hariduse edendamisele Tuneesias kui ka Vahemere riikides, missugused väljakutsed nende valdkonnas ja seostud allteemadega (pagulaste kriis, äärmuslaste diskursus, jm) lisaks ka sellest kuidas EL ja Araabia riikide kodanikuühiskonna esindajad saavad panustada koostöö arendamise, noorte võimestamisse ning kohaliku kultuuridevahelise hariduse poliitika kujundamisele ja levitamisele oma kogukonnas. 23.02.2018 Esines Hr. Hatem Atallah  inglise keeles loenguga "Youth as a key for Sustainable development and crosscultural cooperation in the EuroMed Region" Talinna Kesklinna Vene Gümnaasimis ja tutvusta Diplomaadi ameti väljakutsed ja võimalused. 

Päeva teises osas pidasi Euroakadeemias noortele ja spetsialistidele (vabaühendused, hariduse ja kultuuritöötajad) suunatud inglise keelset kõne ja töötuba ning osales ka eskperdina seminaril "International cooperation as a tool to the open democractic society or a challange for the state?" Järgmisel päeval ehk 24.02 hommikul võtis suursaadik osa koostöökoosolekust Sillamäe LÜga ning ka kaasatud Eesti vabaühenduste esindajatega ja koostööpartenritega, et kaardistada Eesti kõikide partnerite soovitatud ühiskoostöö tegevused ning lõimuda neid Tuneesia kodanikuühendustega ning ka Tuneesia kodanikuühiskonna arendamise ühistegevus plaani alla.  Koostöökoosoleku korraldamine Ida-Viru kodanikuühendustega oli vaja selleks, et paika panda koostöö projekti ning tähtsad küsimused, et esitada ühistaotlus EL programmide raames. Ida-Virus kohtus Suursaadik Ida-Virumaa kodanikuühiskonna ja noorstootöö arendajtega (sh. rahvusvahelist koostöö edendajatega) ning ka KOVi esindajatega Jõhvis ja Narvas. Eraldi pidasime koostöökoosoleku ka Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse juhatajaga Maire Meriojaga, kellega plaanime süveneda koostööd ja tuua Innove (Rajaleidja) hea praktikat Tuneesia hariduse valdkonnas tugiteenuste know-how`uga. Õhtul 24.02.2018 osales Suursaadik EV100 juubeli tähistamise üritustel Narvas. 

Järgmised sammus on teostada kõik arutletud juba praktikasse ning EL programmide kaudu esitada projektitaotlused ja kasutada see võimalus, et jätkata kasulikuseks ühis koostöö kodanikuühiskonna arendamiseks nii Tuneesias kui ka Eestis.

Pildid leiab ametliku facebookilehel: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA

Amb. Hatem Atallah (Tuneesia kõrge tasemelise eksperti) osalemist Eesti kodanikuühiskonna ürituste seerial ja  projekti ettevalmistamisel koosolekul toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu.