Kutsume seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 15.11 Kohtla-Järve Keskraamatukogus

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega korraldab septembrist novembrini kestvat seminaride sarja „Kasvame koos“.  Sarja raames kutsume vabaühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid, laste ja peredega töötavaid spetsialiste ning lapsevanemaid 

seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse: positiivne vanemlus ja kuidas tulla toime sressiga"

Neljapäeval, 15. novembril kell 15.00, Kohtla-Järve Keskraamatukogu lugemissaalis 

Seminari eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks.

Seminaride peamisteks funktsioonideks on tõsta inimeste/spetsialistide ja vabaühenduste teadlikust, arendada eestkostet, kaasata huvigruppe ja tutvustada ning arutada ka teiste organisatsioonidega sotsiaal valdkonnas (lastekaitse seaduse, hooldekanne seadus uuendused/reformid, rahastamine, koostöö võimalused jt) toimuvaid muudatused ja olemas olevad probleemid.

Seminari jooksul tutvustatakse järgmisi teemasid: positiivne vanemlus, lastekaitse ja perepoliitika riiklikul ja kohalikul tasandil, perevägivalla ja tervishoiu olukord Ida-Virus, maakondlikult tähtsad algatused/edukad vabaühendused ja nende mõju ühiskonnale, riiklikud ja kohalikud teenused sotsiaalvaldkonnas, koostöö kohaliku omavalitsuse, riiklike asutuste ja vabaühenduse vahel.

Registreeri ennast veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=13191 
Esimesed 30 inimest osalevad tasuta, järgmistele osalustasu 5 eurot. KES EES, SEE VÕIDAB!
Rohkem infot veebilehelt: www.sscsw.ee või vassili@sscw.ee, tel: 55602993.

PÄEVAKAVA Kohtla-Järvel
14.30 -15.00 Registreerimine ja tervituskohv
15.00 - 15.10 Infokampaaniast ja seminarist - Sillamäe Lastekaitse Ühing,  Irina Golikova
15.10 - 16.00 Kuidas tulla toime stressiga - Anželika Zaderei, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse psühholoog
16.00 - 16.40 Kohvipaus + Arutelud gruppides "Barjäärid, mis takistavad laste ja perede heaolu parandamist".
16.40 - 17.00 Arutelu kokkuvõte esitlemine ja küsimused ning seminari kokkuvõtted