Kutsume seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse" 21.11.17 Rakveres

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega korraldab septembrist novembrini kestvat seminaride sarja „Kasvame koos“.  Sarja raames kutsume vabaühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid, laste ja peredega töötavaid spetsialiste ning lapsevanemaid 

seminarile "Lapsevanem küsib, meie leiame lahenduse: koostöö sotsiaalvaldkonnas"

Teisipäeval, 21. novembril kell 10.00, Rakveres Sotsiaalkindlustuse ameti majas
(Tallinna tn. 30 I korruse saal)

Seminari eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks.

Seminaride peamisteks funktsioonideks on tõsta inimeste/spetsialistide ja vabaühenduste teadlikust, arendada eestkostet, kaasata huvigruppe ja tutvustada ning arutada ka teiste organisatsioonidega sotsiaal valdkonnas (lastekaitse seaduse, hooldekanne seadus uuendused/reformid, rahastamine, koostöö võimalused jt) toimuvaid muudatused ja olemas olevad probleemid.

Seminari jooksul tutvustatakse järgmisi teemasid: positiivne vanemlus, lastekaitse ja perepoliitika riiklikul ja kohalikul tasandil, perevägivalla ja tervishoiu olukord Ida- ja Lääne-Virus, maakondlikult tähtsad algatused/edukad vabaühendused ja nende mõju ühiskonnale, Laste ja perede heaolu profiil, sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, riiklikud ja kohalikud teenused sotsiaalvaldkonnas, koostöö kohaliku omavalitsuse, riiklike asutuste ja vabaühenduse vahel.

Registreeri ennast veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=13191 
Esimesed 30 inimest osalevad tasuta, järgmistele osalustasu 5 eurot. KES EES, SEE VÕIDAB!
Rohkem infot veebilehelt: www.sscsw.ee või vassili@sscw.ee, tel: 55602993.

PÄEVAKAVA
09.30 -10.00 Registreerimine ja tervituskohv
10.00 -11.00 Laste ja perede heaolu profiil - Marika Laanemäe, Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakond
11.00 – 12.30 Muudatused seoses SHS-i muutumisega (töö alaealiste õigusrikkujatega, kinnised asutused jm.) -  Signe Riisalo,  Sotsiaalministeerium
12.30 – 13.00  Kohvipaus
13.00 – 13.30 Kogukonna ja MTÜde kaasamine lastele ja peredele teenuste osutamisel - Sillamäe Lastekaitse Ühing
13.30 - 14.30 Programmi „Kodanike Euroopa“ tutvustus ja KÜSKI toetused - Evelyn Valtin, KÜSK
14.30 -15.00 vaba arutelu ja seminari kokkuvõtted