Seminar „Laste kehalise karistamise ennetamine ja tulemuslik võrgustikutöö“ Narvas, 16.11.2017

Sotsiaalministeerium kutsub 16.novembril Narva Kolledži suures saalis seminarile „Laste kehalise karistamise ennetamine ja tulemuslik võrgustikutöö“. 

Alates 2016.aasta 1.jaanuarist on Lastekaitseseadusega keelatud igasugune vägivald lapse vastu, sealhulgas kehaline karistamine. 
Seminari eesmärk on kirjeldada head võrgustikutööd kehalise karistamise vähendamiseks ning lastekaitse võrgustikutöö võimalusi Ida-ja Lääne-Virumaal. 
Osalevad ka väliskülalised Läänemeremaade Nõukogu riskilaste töörühmast ning organisatsioonist The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, kes jagavad meiega oma rahvusvahelisi teadmisi.
Seminaril on kasutusel kolm töökeelt: eesti, vene, inglise.
Seminari korraldajatele on koostööpartneriteks Sotsiaalkindlustusamet, Sillamäe Lastekaitse Ühing, SOS Lasteküla, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

Registreeri:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGy3sqk1TDlRtdSuJGrVJcui6-yu-jXebLi4eJzCVvQB_Lrg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Päevakava
Laste kehalise karistamise ennetamine ja tulemuslik võrgustikutöö - 16.november 2017 

9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv 
10.00 – 10.10 Avasõnad Rait Kuuse, Sotsiaalministeerium sotsiaalala asekantsler 
10.10 – 11.00 „Lapse ja karistamise käsitlus ajas ning kultuuris“ – Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool 
11.00 – 11.20 „Tervishoiutöötajate koostööst õiguskaitse ja lastekaitsega lapse heaolu tagamisel“ - Tiiu Rosenberg, OÜ Margut Sooman Perearst 
11.20 – 11.45 „Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse“- Vladimir Svet, Õiguskantsleri Kantselei 
11.45 – 12.15 Kehalise karistamise tagajärjed karistajale ja tõendusmaterjalide kogumine“ – Kaili Tooming, Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur 
12.15 – 12.40 „Lapse heaolu ja turvatunde tagamine“ – Marika Laanemäe, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond 
12.40 - 13.00 „Väärkoheldud lapse abistamine Narva linnas“ – Julia Forstiman, Narva linna Sotsiaalabiamet 
13.00 – 13.45 Buffet-lõuna 
13.45 – 14.15 „SOS Lastekülade peretugevdusprogrammi rakendamine võrgustikutöö osana ning selle mõju Narva linnas“- Elmet Puhm, SOS Lasteküla Eesti Ühing 
14.15 – 14.45 „Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevused vägivalla ennetamisel“ - Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühing 
14.45 – 15.15 „Vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ edu ja takistused Lääne-Virumaal“ – Janika Kirs, Tapa Vallavalitsus 
15.15 – 15.45 „Rahvusvahelised kogemused laste kehalise karistamise vähendamiseks“ – Daja Wenke, Läänemeremaade Nõukogu 
15.45 – 16.15 Tagasiside Eesti tegevustele laste kehalise karistamise vähendamiseks ja seminari lõppsõnad – Turid Heiberg, Läänemeremaade Nõukogu