Osale projekti "Teadlik ja Salliv noor kodanik " koolitusseminaril 25.09.2015 Narva kolledžis. Tasuta

Kutsume Ida-Virumaa õpilasi ja üliõpilasi projekti "Teadlik ja Salliv noor kodanik" koolitusseminarile 25.09.2015 kell 13.00 ruum 307 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Käesolev projekt toob kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid nagu kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja kultuuridevaheline dialoog, noored poliitikas ning ettevõtlikuse teemad.

Koolitusseminaril käsitletavad teemad on järgnevad:

  1. Sissejuhatav info projektist.
  2. Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade.
  3. Uue seadusega tutvumine "Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks " ning gruppi arutelu "Noored ja poliitika".
  4. Rollimängud ja grupitöö.

Uue seadusega saab eeltutvuda  SIIN

Koolitusseminar  on  suunatud  noortele vanuses 14-26 aastast, kes on huvitatud ümbruskonnas toimuvast ja soovivad aktiivsemalt oma kogukonna kujundamises kaasa rääkida.

Kuidas osaleda?
Koolitusseminaril osalemise huvist anna palun teada hiljemalt 23.09.2015 registreerudes SIIN: http://goo.gl/forms/IrTM2L5WF2

 Koolitusseminaril osalejate arv on piiratud, seega soovitame kiiret reageerimist. Koolitusseminar  on osalejatele  TASUTA. Koolitusseminari korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledziga.

Koolitusseminar toimub projekti " Teadlik ja Salliv noor kodanik" raames mida rahastavad:  Haridus- ja Teadusministeerium ning  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning toetab Tallink Grupp.

Lisainformatsioon:  Vassili Golikov, e-kiri: vassili@sscw.ee tel. 55602993.