Kutse osaleda Euroopa võrgustiku "Green Habito" rahvusvahelisel konverentsil ja kohtumisel 1.-4.mai 2022 Narvas ja Narva-Jõsuus

Hea Eesti osaleja!

Meil on hea meel kutsuda teid osalema Green Habito koostöövõrgustiku eelseisval rahvusvahelisel konverentsil "Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks ja turvaliseks Euroopa tulevikuks", mis toimub 1.-4.05.2022 Narvas ja Narva-Jõesuus. Eesti.

See on võrgustiku kolmepäevane konverents ja iga-aastane kohtumine, mis toob kokku ainulaadse Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorte ja ekspertide võrgustiku, et arutada kodanikuühiskonna rolli ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamisel ja Euroopa julgeolekuküsimuste üle, tõstes teadlikkust 4. võtmeküsimused: rahu ja julgeoleku edendamine piirkonnas; parimad tavad ja uuenduslikud lahendused roheliseks majanduskasvuks; kognitiivne sõda ja Euroopa kodanikuühiskonna solidaarsus. Eelkõige juhime Euroopa kogukonna tähelepanu Vene-Ukraina konflikti lõpetamisele  diplomaatilisele lahenduse kaudu.

Lisaks selgitame välja peamised takistused, millega seisame silmitsi ÜRO säästva arengu eesmärkide (UN SDG) saavutamisel üha digitaalsemaks muutuvas ühiskonnas, süvenevas rändekriisis ja lõhestunud ühiskonnas, kuna Venemaa sissetungi mõju Ukrainasse vallandas ülemaailmse kriisi.

Konverentsi eesmärk on uurida võimalikke lahendusi Euroopa julgeoleku stabiliseerimiseks, inimeste kognitiivse turvalisuse parandamiseks ning toetada ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamist rohelise pöörde ja keskkonnakaitse vallas, tõstes teadlikkust kodanikuühiskonna kaasamise olulisusest säästva arengu saavutamisel kohalikul tasandil ning valitsusväliste organisatsioonide kaasamine konsultatsiooni- ja otsustusprotsessi.

Keskendumine neljale teemale:

  • Kliimamuutused ja keskkonnakaitse: peatage globaalne soojenemine, investeerides rohelisse revolutsiooni. (energia ja ringmajandus)
  • Kognitiivse sõjaga võitlemine: kodanikuühiskonna teadlikkus ja vastupidavus
  • Konfliktide lahendamine Euroopas: milline on kodanikuühiskonna roll?
  • Konfliktide lahendamine Euroopas rahumeelsema ja jätkusuutlikuma maailma nimel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2250 „Noored, rahu ja julgeolek” kaudu.

Ürituse ajal kuulavad kohalviibijad inspireerivaid peaesinejaid; jagada oma arvamusi, teadmisi ja saada uusi kogemusi kohtudes organisatsioonidega / noortega / kolleegidega erinevatest vabaühendustest, ettevõtetest, valitsus- ja vabaühendustest jne. Programmi juhivad pädevad Euroopa korraldajate meeskond ja kaasatud asjatundjad/esinejad.

Rahvusvahelisele üritusele on oodatud kõik huvirühmad, valitsus- ja ärisektori esindajad, aga ka kodanikuühiskond, kes on huvitatud säästva arengu eesmärkide saavutamisest või töötavad igapäevaselt selle nimel, sh noorteorganisatsioonide, haridusasutuste, valitsusorganisatsioonide, inimõiguste esindajad. institutsioonid, teadlased ja nii edasi.

Konverentsi lõpus töötame välja pöördumise Venemaa kodanikuühiskonna esindajatele üleskutsega lõpetada invasiooni/sõda Ukrainas, pakume välja praktilisi tegevusi, kuidas toetada Ukraina kodanikke üle maailma praegusel keerulisel ajal. See on konverentside üks peamisi tulemusi. Lisaks sellele vabakonna esindajad väljatöötavad oma kohalikke plaane/projekte  mida nad saaksid esitada Euroopa Komisjonile ja erinevatele rahvusvahelistele fondidele ning ka meediale.

Konverentsi programm annab suurepärase võimaluse tutvua uute vaadega, väljakutsetega ning saada uusi kontakte ja teadmisi. Konverentsi ametlik keel on inglise keel.

Rahvusvaheline konverents korraldab partnerite konsortsium ja rahastavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu kodanikuühiskonna programm, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ning toetavad Narva Vaba Lava, Meresuu Spa Hotel ja paljud teised.

NB!!! Kiiruste kuna kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 30. aprillini 2022 või kuni kohtade täitumiseni.

Ootame kuni 50 välisdelegaati Põhja-Balti regioonidest ja teistest EL riikidest ning 50 Eestist.
(Vaata rohkem www.fimigrant.info/conference)

Konverents on loodud hübriidüritusena, kus osaleda saab nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Konverentsi osalemine veebis on tasuta ja avatud kõigile huvilistele, kuid osalemist palume taotleda veebis. Kõigile parima koostöökogemuse tagamiseks on virtuaalne konverents piiratud 100 osalejaga.

Palun jagage kutset oma võrgustiku liikmetele! 

Lisainfo ja registreerimine:  www.fimigrant.info/conference