Eesti delegatsiooni (11 eksperti) osales rahvusvahelisel konverentsil “Nordic-Baltic Children & Youth in the transformation to become a Sustainable Changemakers” ning järel koosolekul, mis toimus 2-6.12.2021 Soomes

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas Eesti delegatsiooni (11 eksperti) osalemist rahvusvahelisel konverentsil “Nordic-Baltic Children & Youth in the transformation to become a Sustainable Changemakers”, mis toimus 2-4.12.2021 Soomes, rahvusvahelise projekti „Nordic-Baltic journey to the sustainable development goals through gender equality approach“ raames ning tänu KÜSKi toetuse õnnestus pidada koostöökoosoleku, mille raames valmistati CERV projektitaotlus 2022 a.

Fimigrant RY (Soome kodanikuühendus), Sillamäe Lastekaitse Ühing ja teised koostööpartneritega korraldati rahvusvaheline konverents, mis toimus 2-4.12.2021 Vantaas, Soomes. Lisaks sellele Põhjamaade-ja Baltiriikide kodanikuühiskonna esindajad pidasid ühis töökooslek mille raames valmistasid ette projektitaotluse tuleva aasta tegevuste jaoks ning arutelti kuidas tugevdada koostööd piirkonna vahel.

“Nordic - Baltic Children & Youth in the transformation to become a Sustainable Changemakers” on ühe-päevane konverents, mis sisaldas intensiivset programmi peakõnedest, diskussioonidest ja töögruppidest (kus kõik huvigrupid arutavad peamised teemad ja valmistavad ette oma ettepanekuid otsuste tegijatele ja fondidele) ja aruteludest. Konverentsil arutati kodanikuühiskonna ning laste- ja noorte rolli ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamise (vabakonna ja haridusevaldkonna vaatenurgast), kajastati praktilisi küsimusi ja erisused, kodanikuharidusest ning keskendatakse peamiselt kolme valdkondadele: miks süveneb noorte tööpuudus, kliimasoojenemine ja rohepööre, sotsiaalne ebavõrdsus ning digitaaliseerimine (Targad Linnad) kodanikuühiskonna ja hariduses. Konverents rõhutas taas ÜRO ja Põhja-ja Baltimaade ühine kodanikuühisonna ja piirkonna võimueesindajate omavalihelise koostöö tähtsust rohelise, sotsiaalselt kestliku ja digitaalselt integreerunud maailma saavutamisel.

Konverentsi tulemusena valmivad ka vabaüehdnsute ning noorte ettepanekud, mis esitletakse Põhjamaade ministrite nõugkogule ning säästva arengu edendavate asutustele, piirkonna valitsusasutustele ning ajakirjanikele.

Konverentsi/koosoleku delegtsioon koosnes järgmiste orgaisatsionide esindajatest: Anneli Ohvril ja Ingrid Nielsen, Lets Do it World MTÜ; Külli Palmsaar ja Reet Laja ENUT MTÜ; Olesja Kortšenova, Anton Pilitsin, Ariadna Reimi, MTÜ Peace Child Eesti; Aleksandr Glimbaum ja Tatjana Raudsepp, Kogukonna Arengu Ühing ning Vassili Golikov ja  Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühingust. Iga esindaja aktiivselt osales programmis ning panustas kovnerentsil kõnepidamise, töögruppi juhtimise või ürituse modereerimise näol.

Rahvusvahelise konverentsi raames arutleti järgmised teemad paneeldisskussionide ja töötubade raames:
- Üldiline arutelu Säästva Arengu eesmärkidest ning noorte osalemisest
- Haridus
- Sooline võrdõiguslikkus ja kaasamine
- Kliima muutmine ning keskkonnakaitse
- Digitalisatseerimine ning targad linnad

Rahvusvaheliste eskpertide osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja kõrval kohtumisel  toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu.

Rohkem infot toimunud konverentsist leiab veebil: https://nordicbaltic-sdgjourney.eu/conference/ 

 

Rahvusvaheliste eskpertide osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja teiste kohtumiste osalemisel toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu.